Lịch làm việc và Chương trình công tác tuần 27 của Lãnh đạo vụ, đơn vị (từ ngày 02/7/2024 đến ngày 06/7/2024)

03:48 PM 02/07/2024 |   Lượt xem: 59 |   In bài viết | 
TT VỤ, ĐƠN VỊ LỊCH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Vụ Kế hoạch - Tài chính      
2 Vụ Tổ chức cán bộ TCCB-Lich.pdf  TCCB-Ctct.pdf   
3 Vụ Pháp chế PC-Lich.docx  PC-Ctct.docx   
4 Vụ Hợp tác quốc tế HTQT-Lich.pdf  HTQT-Ctct.pdf   
5 Vụ Tổng hợp      
6 Vụ Chính sách dân tộc      
7 Vụ Tuyên truyền Tuyen truyen-Lich.doc     
8 Vụ Dân tộc thiểu số      
9 Vụ Công tác dân tộc địa phương CTĐP-Lich.pdf  CTĐP-Ctct.pdf   
10 Thanh tra  Thanh tra-Lich.pdf  Thanh tra-Ctct.pdf   
11 Văn phòng  VPUB-Lich.docx  VPUB-Ctct.docx   
12 VPĐP Chương trình MTQG      
13 BQL dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng      
14 Học viện Dân tộc HVDT-Lich.pdf  HVDT-Ctct.pdf   
15 Trung tâm Chuyển đổi số TT CĐS-Lich.pdf  TT CĐS-Ctct.pdf   
16 Báo Dân tộc và Phát triển DTPT-Lich.pdf  DTPT-Ctct.pdf   
17 Tạp chí Dân tộc TCDT-Lich.pdf  TCDT-Ctct.pdf   
18 Nhà khách Dân tộc      

Ghi chú:

- Lịch và Chương trình công tác của các vụ, đơn vị gửi về VPUB chậm nhất vào 16h00 thứ Bẩy hàng tuần để cập nhật lên Cổng thông tin điện tử (Theo Thông báo số 600/TB-UBDT ngày 18/4/2023).
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.