LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 24/01/2020)

THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
Thứ 2 (20/1)   Phó Vụ trưởng Y Dẫn Êban Tham gia Đoàn công tác viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk   Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (20/1) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Dự họp tại Đại học Quốc gia Hà Nội   144 Xuân Thủy
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Dự họp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo   35 Đại Cồ Việt
Thứ 3 (21/1) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Tham dự họp tại Bộ Khoa học và Công nghệ   113 Trần Duy Hưng
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (20/1) 9h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà  Họp giao ban CBCC CBCC Phòng họp Giám đốc
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
           
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.