LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 19/4/2020 đến ngày 23/4/2020)

THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (19/4) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp đánh giá, phân loại viên chức và người lao động Quý I/2021 của Học viện; nghe báo cáo Đề án hoạt động của các đơn vị trực thuộc Học viện

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.
Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Giám đốc

Trần Trung
Làm việc với Quỹ Khoa học và công nghệ quốc gia NAFOSTED, Bộ Khoa học và Công nghệ   39 Trần Hưng Đạo
14h00

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh
Tham gia họp Chi bộ Khối phòng số 2 định kỳ tháng 4/2021 Đảng viên Chi bộ Khối phòng số 2 Hội trường tầng 2 nhà A

Thứ 3 (20/4)

8h30

Giám đốc

Trần Trung
Chủ trì họp rà soát chương trình, đề cương môn học ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc Thành phần tham dự theo thông báo của Khoa Cơ bản Hội trường tầng 3 nhà A
8h30

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh
Tham dự họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20   349 Đội Cấn
15h00

Giám đốc

Trần Trung
Dự kiến tham dự Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Dân tộc Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh 349 Đội Cấn

Thứ 4 (21/4/)

    Nghỉ Quốc giỗ 10/3    

Thứ 5

(22/4)
8h00

Giám đốc

Trần Trung
Tham dự Hội thảo khoa học quốc gia tại Học viện Chính trị, Bộ Quốc Phòng Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc 124 Ngô Quyền
8h00

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh
Tham dự Hội nghị Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc   349 Đội Cấn
14h00

Giám đốc

Trần Trung
Tham dự Hội nghị triển khai Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021-2030 tại Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo   Tỉnh Thái Nguyên
14h00

Chủ tịch HĐHV

Bế Trung Anh
Giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội   336 Nguyễn Trãi

Thứ 6

(23/4)
8h30

Giám đốc

Trần Trung
Chủ trì họp Tổ công tác biên soạn tài liệu của Học viện Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc Hội trường tầng 3 Nhà A
14h00

Giám đốc

Trần Trung
Chủ trì họp Tổ công tác chuyển giao khoa học và xây dựng dữ liệu dân tộc của Học viện Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi 80 Phan Đình Phùng
  TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ 2

(19/4)
 

Giám đốc

Nguyễn Ngọc Hà
Nghỉ phép    

Thứ 3

(20/4)
8h00

Giám đốc

Nguyễn Ngọc Hà

Báo cáo Thứ trưởng, PCN Nông Quốc Tuấn về nhiệm vụ quí I và triển khai kế hoạch quí II/2021

- Ban giám đốc

- Các đ/c trưởng phòng

- Kế toán trưởng
Phòng họp TT, PCN
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

Thứ 2 (19/4)

8h00

Phó Tổng Biên tập

Bùi Thị Hạ

Dự giao ban Báo chí TW   Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 6 (23/4) 09h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Dự kiến: Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền cùng dự

Tại 349

Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.