Lịch làm việc và Chương trình công tác tuần 23 của Lãnh đạo vụ, đơn vị (từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024)

07:50 AM 03/06/2024 |   Lượt xem: 62 |   In bài viết | 
TT VỤ, ĐƠN VỊ LỊCH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GHI CHÚ
1 Vụ Kế hoạch - Tài chính      
2 Vụ Tổ chức cán bộ      
3 Vụ Pháp chế      
4 Vụ Hợp tác quốc tế      
5 Vụ Tổng hợp      
6 Vụ Chính sách dân tộc      
7 Vụ Tuyên truyền Tuyen truyen-Lich.doc     
8 Vụ Dân tộc thiểu số DTTS-Lich.docx  DTTS-Ctct.doc   
9 Vụ Công tác dân tộc địa phương      
10 Thanh tra       
11 Văn phòng    VPUB-Ctct.docx   
12 VPĐP Chương trình MTQG      
13 BQL dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng      
14 Học viện Dân tộc HVDT-Lich.pdf  HVDT-Ctct.pdf   
15 Trung tâm Chuyển đổi số      
16 Báo Dân tộc và Phát triển DTPT-Lich.pdf  DTPT-Ctct.pdf   
17 Tạp chí Dân tộc      
18 Nhà khách Dân tộc NKDT-Lich.pdf  NKDT-Ctct.pdf   

Ghi chú:

- Lịch và Chương trình công tác của các vụ, đơn vị gửi về VPUB chậm nhất vào 16h00 thứ Bẩy hàng tuần để cập nhật lên Cổng thông tin điện tử (Theo Thông báo số 600/TB-UBDT ngày 18/4/2023).
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.