LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 7/6/2020 đến ngày 11/6/2020)

03:42 PM 04/06/2021 |   Lượt xem: 50 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (07/6) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Dự hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức phòng HC-TK.
Phòng họp 506
Nghe Vụ Tổng hợp Báo cáo về giải pháp nâng cao chất lượng các báo cáo định kỳ Vụ Tổng hợp được phân công tham mưu

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức của Văn phòng được phân công nhiệm vụ.
13h30

CVP Lò Quang Tú

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn Hội ý Lãnh đạo Văn phòng về công tác tuần Các đồng chí Phó chánh Văn phòng Phòng họp tầng 11
16h00

CVP Lò Quang Tú

Dự cuộc họp của BT, CN với Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương   Trụ sở Ủy ban
Thứ 3 (08/6) 9h00

CVP Lò Quang Tú

Họp triển khai một số công việc

- Trưởng các phòng, đơn vị của Văn phòng;

- Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng các Tổ Công đoàn.
Phòng họp 504
15h00

CVP Lò Quang Tú

Họp với các Vụ, đơn vị liên quan về phương án sắp xếp lại phòng làm việc

- Đ/c Vũ Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng KTTV;

- Tập thể Lãnh đạo phòng QTBV.
Phòng họp 506
Thứ 5 (10/6) 14h00

CVP Lò Quang Tú

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn  nghe Văn phòng Uỷ ban báo cáo về việc sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của UBDT

- Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng;

- Đại diện Công đoàn bộ phận Văn phòng;

- Lãnh đạo Phòng và công chức được phân công nhiệm vụ của phòng KTTV.
Phòng họp tầng 11
15h00

CVP Lò Quang Tú

Dự Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc

 

Phòng họp 506
Thứ 6 (11/6) 15h00

CVP Lò Quang Tú

Họp chuẩn bị nội dung phục vụ Hội ý Lãnh đạo Uỷ ban tuần 25

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng VTLT;

- Công chức của Văn phòng được phân công nhiệm vụ.

- Tập thể phòng HCTK.

Phòng họp 504
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (7/6) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp về phương án tổ chức các Ban biên soạn tài liệu Đề án 771 năm 2021 Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Trung tâm BDKT CTDT; Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hoá DTTS; Trung tâm TT-TV; Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KHCN, BVMT vùng DT&MN; Trung tâm HTĐT và PTNL vùng DT&MN; Phòng KH-TV. Hội trường tầng 3 nhà A
7-8/6

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Nghỉ phép   Hà Nội
Thứ 3 (8/6) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp về Dự án bảo vệ môi trường năm 2021 Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DT&MN 80 Phan Đình Phùng
Thứ 4 (9/6) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì Hội thảo về Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021-2030

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Thành phần tham dự theo Giấy mời.
Hội trường tầng 3 nhà A
14h00 Giám đốc Trần Trung Tham dự họp trực tuyến với Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, Bộ GD&ĐT   Phòng làm việc
Thứ 5 (10/6) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Hội đồng xét điều kiện dự thi cuối khóa của học sinh hệ dự bị đại học năm học 2020 - 2021 Thành phần tham dự theo Quyết định Hội trường tầng 3 nhà A
8h30

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham gia họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ   77 Nguyễn Chí Thanh
Thứ 6 (11/6) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì kiểm tra thực hành áp dụng sáng kiến đợt 1 năm 2021

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Khoa học và HTQT;

- Đại diện cá nhân chủ trì sáng kiến, đơn vị áp dụng sáng kiến.
Đơn vị chủ trì sáng kiến
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
7-11/6 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Làm việc trực tuyến tại nhà    
           
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 6 (11/6) 9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Dự kiến: Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.