LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 5/8/2019 đến ngày 9/8/2019)

07:12 PM 02/08/2019 |   Lượt xem: 165 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
  Từ ngày 6/8 đến ngày 9/8/2019 Vụ trưởng Lý Anh Tuấn Đi công tác tại tỉnh Bạc Liêu Phó Vụ trưởng Phan Hồng Thủy Tỉnh Bạc Liêu
Thứ 2 (5/8)   Phó Vụ trưởng Nguyễn Chí Tuấn Tổ Thường trực để hoàn thiện Đề án Tổng thể phát triển KT – XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025    
Thứ 3 (6/8)   Phó Vụ trưởng Nguyễn Chí Tuấn Dự Hội thảo góp ý Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát triển đội ngũ cán bộ DTTS    
Thứ 5 (8/8)   Phó Vụ trưởng Nguyễn Chí Tuấn

Dự hội thảo “Công tác thể chế và kết quả phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng DTTS”  

   
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (5/8) 8h00 Phó Vụ trưởng Hà Việt Quân

Họp Ban soạn thảo Chương trình MTQD phát triển bền vững vùng DTTS

 

Văn phòng Chính phủ

Cả Ngày Phó Vụ trưởng Hoàng Văn Bình

Đi khảo sát Đề án Sâm Ngọc Linh và Đề án hỗ trợ người DTTS  khởi sự kinh doanh

Thành viên Ban soạn thảo

Học viện Dân tộc

Thứ 3 (6/8) 14h00 Phó Vụ trưởng Hà Việt Quân

Họp Ban chỉ đạo điều tra cơ bản 53 DTTS

  Văn phòng Chính phủ
Cả Ngày Phó Vụ trưởng Hoàng Văn Bình Đi khảo sát Đề án Sâm Ngọc Linh và Đề án hỗ trợ người DTTS  khởi sự kinh doanh Thành viên Ban soạn thảo  
Thứ 4 (7/8) 7h30 Phó Vụ trưởng Hà Việt Quân

Kiểm tra lần 02 lớp lãnh đạo cấp Vụ và nộp Đề án

 

Học viện Hành chính

Cả Ngày Phó Vụ trưởng Hoàng Văn Bình Đi khảo sát Đề án Sâm Ngọc Linh và Đề án hỗ trợ người DTTS  khởi sự kinh doanh Thành viên Ban soạn thảo  
Thứ 6 (9/8) Cả Ngày Phó Vụ trưởng Hà Việt Quân

Đi thực tế lớp Quản lý Lãnh đạo cấp Vụ

 

Thanh Hóa

  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (5/8) 14h00 Chánh Văn phòng Lò Quang Tú

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm với Tổ Thường trực để hoàn thiện Đề án Tổng thể phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

 

Phòng họp nhà D

16h00 Chánh Văn phòng Lò Quang Tú

Làm việc với Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

- Đ/c Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng KTTV;

- Đ/c Vũ Mạnh Tuấn Phó Trưởng phòng QTBV.

Công trình xây dựng trụ sở số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Thứ 3 (6/8) 14h00

Phó Chánh Văn phòng Trương Thị Bích Hạnh

Họp Ban Chỉ đạo Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

 

Hội trường Nhà C

Thứ 4 (7/8)

Từ chiều ngày 07/8 đến ngày 08/8/2019

Chánh Văn phòng Lò Quang Tú

Đi công tác TP. Hồ Chí Minh

 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 5 (8/8) 8h00 Các Phó Chánh Văn phòng

Hội thảo “Công tác thể chế và kết quả phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào DTTS”

 

NK Bộ Quốc phòng, số 266 Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội

Từ ngày 09/8 đến ngày 10/8/2019

Chánh Văn phòng Lò Quang Tú

Làm bài kiểm tra và đi thực tế theo chương trình bồi dưỡng Lãnh đạo cấp Vụ

 

TP. Hà Nội; tỉnh Thanh Hóa

  VỤ TỔNG HỢP
Thứ 3 (6/8) Sáng VT Nguyễn Sỹ Tá Họp BCĐ TW góp ý lần 1 vào dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW và Chị thị 45-CT/TW PVT Phạm Chí Trung Hội trường tầng 7, Ban Dân vận TW, số 105 Quán Thánh, HN
Sáng PVT Nguyễn Cao Thịnh Chỉ đạo chuẩn bị kiểm tra tiến độ các đề tài cấp Bộ năm 2019   Phòng 402, nhà B
Thứ 4 (7/8) Sáng VT Nguyễn Sỹ Tá Họp Tổ Soạn thảo khung Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia CTDT/21-25 PVT Nguyễn Cao Thịnh Phòng làm việc TT, PCN
Thứ 5 (7/8) Sáng PVT Nguyễn Cao Thịnh Dự hội thảo tại Viện Triết học, Viện Hàn Lâm KHXHVN   Viện Triết học, Viện Hàn Lâm KHXHVN
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
Thứ 2 (5/8) 8h00 Vụ trưởng Vũ Hữu Hoạt Hội ý lãnh đạo vụ    
14h00 Vụ trưởng Vũ Hữu Hoạt

Dự họp Đề án Tổng thể phát triển KT – XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

 

Hội trường nhà C

Từ Ngày 5/8 đến ngày 8/8/2019

  Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Đi công tác   Tỉnh Cà Mau
Thứ 3 (6/8) 14h00 Vụ trưởng Vũ Hữu Hoạt

Dự họp Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Phó Vụ trưởng Đỗ Văn Đại Hội trường nhà C
Thứ 5 (8/8) 8h00 Vụ trưởng Vũ Hữu Hoạt

Dự hội thảo “Công tác thể chế và kết quả phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng vùng đồng bào DTTS”

   
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
Thứ 5
(8/8)
8h00

Phó Vụ trưởng Điểu Mưu

Dự Hội thảo ”Công tác thể chế và kết quả phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

 

Nhà khách Bộ Quốc phòng , Ba Đình, Hà Nội

Thứ 6
(9/8)
 

Phó Vụ trưởng Phạm Thị Phước An

Đi thăm hỏi, hỗ trợ các hộ DTTS bị hoạn nạn trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (5/8) 9h00

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Phòng họp tại Vụ

Thứ 3 (6/8) 8h00 Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Dự họp mặt Tết Roya Haji đồng bào Chăm năm 2019 do Ban Dân tộc An Giang tổ chức

  Tỉnh An Giang
14h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Dự họp Ban Chỉ đạo Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

 (trực tuyến)

 

Phòng họp trực tuyến của Vụ

Thứ hai (05/8) đến Thứ tư (07/8)

 

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Phối hợp tổ chức và dự Hội nghị tập huấn Tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2019, do vụ Tuyên Truyền tổ chức

  Tỉnh Cà Mau

Thứ tư (chiều 07/8) đến Thứ sáu (09/8)

  Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Dự Hội thảo “Công tác thể chế và kết quả phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào DTTS” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì

 

Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 266 Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội

  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (5/8) 8h00 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Dự Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ tại HV Hành chính quốc gia   77 Nguyễn Chí Thanh
8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì Hội nghị giao ban tháng 8/2019 Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Hội trường nhà A
10h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Nghe báo cáo về triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán các nhiệm vụ năm 2019 Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Kế hoạch-Tài vụ Hội trường nhà A
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Dự họp tại Đại học Quốc gia HN   144 Xuân Thủy
14h00 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Làm việc với HV Hành chính quốc gia về đào tạo Sau đại học   77 Nguyễn Chí Thanh
Từ 6-7/8 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Tham gia đoàn công tác Tổ soạn thảo Đề án Sâm Ngọc Linh khảo sát thực địa   Tỉnh Cao Bằng
Thứ 3 (6/8) 8h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Bộ GD&ĐT   35 Hùng Vương
16h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Đồng chủ trì Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Học viện Dân tộc và Học viện Khoa học xã hội T/p tham dự theo Kế hoạch 477 Nguyễn Trãi
Thứ 4 (7/8) Sáng Quyền Giám đốc Trần Trung Nghỉ phép   Tỉnh Thanh Hóa
14h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Dự họp về soạn thảo khung Chương trình KHCN cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025, CTDT/21-25

- ThS. Phan Văn Cương, thành viên Đề tài tổng kết Chương trình CTDT/16-20;

- Đại diện lãnh đạo Phòng KHHTQT
UBDT
Thứ 5 (8/8) 8h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Dự Hội thảo về công tác thể chế và kết quả phát triển KT-XH, đảm bảo ANQP vùng đồng bào DTTS, UBDT   266 Thụy Khuê
Chiều 8/8-9/8 Quyền Giám đốc Trần Trung Dự Hội nghị của Bộ KHCN về phát triển thư viện số và CSDL thông tin khoa học Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KHHTQT; Trung tâm TT-TV; Trung tâm Tư vấn CGKHCN Tỉnh Phú Yên
Thứ 6 (9/8) 9h00 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Làm việc với BQL Làng VHDL các dân tộc VN về Dự án  ĐTXD Học viện Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KHTV; TTĐ của Chủ đầu tư. 2 Hoa Lư
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (5/8) 14h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp giao ban CBCC TTTT - Các đ/c CBCC TTTT Phòng họp GĐ
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3 (6/8) 8h00 Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Phong Dự giao ban Báo chí TW   Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Cảnh Chân
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (5/8) 8h30 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các Phó Giám đốc Phùng Bá Tương, Đinh Thanh Huyền;

- Trưởng, phó các đơn vị cùng dự.
Tại NKDT
Thứ 4 (7/8) 14h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền Tại Công trình
Thứ 6 (9/8) 14h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền Tại Công trình
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.