LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020)

10:47 AM 28/08/2020 |   Lượt xem: 41 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 6 (04/9) 8h30 PVT Trần Chi Mai Tham dự Hội thảo giới thiệu về kế hoạch tổng thể thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III mà Việt Nam chấp thuận Theo giấy mời KS Intercontinental Hà Nội
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (31/8) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Dự họp giao ban tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng Phòng VTLT;

- Tập thể Phòng HCTK;

- Văn phòng đại diện tại TP HCM dự họp trực tuyến.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
15h00

CVP Lò Quang Tú

Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng về xây dựng kế hoạch tháng 9/2020 và công tác cán bộ Các đ/c Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
Thứ 3 (01/9) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Dự họp Vụ Chính sách Dân tộc báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban về dự thảo Báo cáo khả thi Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức giúp việc TT, PCN;

- Phòng HCTK cử người ghi sổ họp Lãnh đạo Ủy ban.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00

CVP Lò Quang Tú

Họp công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân  phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban;

- Đ/c Tô Minh Huấn, Phó Trưởng phòng QTBV; Đ/c Nguyễn Văn Huân, Phó TP HCTK và đ/c Lê Đình Hùng, Phó TP HCTK.
Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
Thứ 4 (02/9) Nghỉ Lễ quốc khánh 2/9/2020
Thứ 5 (03/9) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Dự cuộc họp Bộ trưởng, CNUB nghe báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Ủy ban năm 2020

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng KTTV.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00

CVP Lò Quang Tú

Báo cáo Thứ trưởng, PCN Nông Quốc Tuấn kết quả tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng;

- Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh dự trực tuyến.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ 6 (04/9) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Báo cáo Thứ trưởng, PCN Nông Quốc kế hoạch chi tiết công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các Phòng: KSTTHC, VT-LT, QT-BV, KT-TV;

- Đ/c Tô Minh Huấn, Phó Trưởng phòng QTBV; Đ/c Nguyễn Văn Huân, Phó TP HCTK và đ/c Lê Đình Hùng, Phó TP HCTK.

Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (31/8) 8h00

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Dự Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 của UBDT (Trực tuyến)

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng, Nguyễn Hoàng Hành, Công chức Vụ

Phòng họp tại Vụ

  14h00

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Chủ trì họp giao ban tuần

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành Lãnh đạo 02 phòng CN

Phòng họp tại Vụ

Thứ 4 (02/9)  

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Trực Lễ Quốc Khánh 2/9 Ông Đào Ngọc Thuần: trực Bảo vệ Trụ sở Vụ
 

Vụ trưởng             Huỳnh Thị Sômaly

Nghỉ Lễ quốc khánh 2/9/2020
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC

Thứ 2 (31/08)

8h00

Q. Giám đốc Trần Trung

 

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham dự Hội nghị giao ban công tác tháng 9/2020 của UBDT   349 Đội Cấn
11h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính về Đề án 414 năm 2020 Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của TTTT - Thư viện 349 Đội Cấn
15h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam   01 Liễu Giai

Thứ 3

(01/9)
8h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về Chương trình MTQG đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc 349 Đội Cấn
8h30

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham dự họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20   349 Đội Cấn
Buổi chiều

Q. Giám đốc Trần Trung

Nghỉ phép   Tỉnh Thanh Hoá

Thứ 4

(02/9)
Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Thứ 5

(03/9)
8h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 Trưởng các đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Tổ Thẩm định của Chủ đầu tư 349 Đội Cấn
8h30

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham dự họp tại Học viện Hành chính Quốc gia   77 Nguyễn Chí Thanh
Buổi chiều

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ GD&ĐT   35 Đại Cồ Việt

Thứ 6

(04/9)
8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp xác định nhu cầu giảng viên của Học viện Dân tộc giai đoạn 2021-2025

- Lãnh đạo và giảng viên các đơn vị: Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về công tác dân tộc; Khoa Văn hoá DTTS;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Đào tạo; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi.
Hội trường tầng 3 nhà A
Buổi chiều

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Nội vụ   8 Tôn Thất Thuyết
  TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ 2 (31/8)

8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Tham dự họp Giao ban công tác tháng 8/2020 của UBDT Phòng THHT triển khai HNTT Tại Phòng họp 503 - Trụ sở UBDT
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp xây dựng NCKT dự án CNTT - tiểu dự án 1 trong dự án 10 của CTMTQG

đ/c Phụng

đơn vị hỗ trợ
Phòng 606

Thứ 3 (01/9)

8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp triển khai CTMTQG đ/c Phụng Tại Phòng họp 503 - Trụ sở UBDT
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Làm việc với Công ty SAVIS về hệ thống SOC. Phòng THHT Phòng 606

Thứ 4 (02/9)

Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9  

Thứ 5 (03/9)

9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp công tác tuần và công tác nhân sự lãnh đạo cấp phòng

- CBCC TTTT

- Chi ủy TTTT
Phòng 606
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Thứ 2 (31/8)

9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Tham dự họp Giao ban công tác tháng 8/2020 của UBDT   Tại Phòng họp 503 - Trụ sở UBDT
14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Đơn vị tư vấn thiết kế dự án Khách sạn Dân tộc Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền cùng dự Tại 349 Đội Cấn

Thứ 3 (01/9)

9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các Phó Giám đốc;

- Trưởng, phó các đơn vị cùng dự.
Tại NKDT
14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền cùng dự. Tại Công trường

Thứ 4 (02/9)

Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.