LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020)

05:25 AM 30/11/2020 |   Lượt xem: 60 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (30/11) 8h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Dự Hội thảo lập Kế hoạch chiến lược Quốc gia của Tổ chức Nông Lương quốc tế IFAD Theo giấy mời  
8h30 PVT. Trần Chi Mai Tham dự Hội nghị triển khai thỏa thuận GCM Theo giấy mời

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

Từ ngày 02-05/12/2020 Vụ trưởng Hà Việt Quân Phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Các Phó Vụ trưởng và Chuyên viên Vụ HTQT Hà Nội
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
1 - 5/12 PVT Điểu Mưu Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020   TP Hà Nội
1 - 5/12 PVT Phạm Thị Phước An

Phụ trách Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

  TP Hà Nội
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
Thứ 2 (30/11)   CVP Võ Văn Bảy Họp nội bộ triển khai công việc trong tuần Các đ/c PCVP  
2 - 4/12 CVP Võ Văn Bảy Phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Các đ/c PCVP  
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (30/11) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Kiểm tra thực hành sáng kiến cấp cơ sở năm 2020

- Cá nhân chủ trì sáng kiến;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Khoa học và HTQT
Đơn vị áp dụng sáng kiến theo lịch kiểm tra
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Hội đồng đánh giá định kỳ đề tài nghiên cứu ứng dụng của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia NAFOSTED ThS. Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm HTĐT và PTNL vùng DT&MN 39 Trần Hưng Đạo
Thứ 3 (1/12) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 do TS. Trần Thùy Dương làm Chủ nhiệm

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Ban Chủ nhiệm đề tài, đại diện đơn vị chủ trì;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Khoa học và HTQT
Hội trường tầng 3 nhà A
9h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 do ThS. Trần Đăng Khởi làm chủ nhiệm

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Ban Chủ nhiệm đề tài, đại diện đơn vị chủ trì;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Khoa học và HTQT
Hội trường tầng 3 nhà A
10h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 do TS. Vũ Thị Thanh Minh làm Chủ nhiệm

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Ban Chủ nhiệm đề tài, đại diện đơn vị chủ trì;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Khoa học và HTQT
Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo   35 Đại Cồ Việt
Thứ 4 (2/12) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng sáng kiến Học viện Dân tộc năm 2020

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Cá nhân chủ trì sáng kiến cấp cơ sở năm 2020;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Khoa học và HTQT
Hội trường tầng 3 nhà A
Buổi chiều

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham gia công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020 Thành phần tham gia phục vụ Đại hội theo Quyết định của BT, CN UBDT Theo Chương trình Đại hội
14h00

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham dự họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Ngành Công tác xã hội vùng DTTS

- Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định;

- Thành viên Tổ soạn thảo Công tác xã hội vùng DTTS;

- Đại diện Lãnh đạo Khoa Văn hóa DTTS.
Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 5 (3/12) Cả ngày

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020 Thành phần tham gia phục vụ Đại hội theo Quyết định của BT, CN UBDT Theo Chương trình Đại hội
Thứ 6 (4/12) Cả ngày

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020 Thành phần tham gia phục vụ Đại hội theo Quyết định của BT, CN UBDT Theo Chương trình Đại hội
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (30/11) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

- Họp giao ban tuần 49

-  Công tác phục vụ Đại hội DTTS lần II (về đưa tin bài  và trực kỹ thuật CNTT)

- CBCC TTTT

- Đ/c CV Tấn, HV Hà.
 Phòng 606
9h00

Phó Giám đốc

Hồ Kim Hằng

Họp giao ban tuần 49.

 Công tác phục vụ Đại hội DTTS lần II (về đưa tin bài  và trực kỹ thuật CNTT)

CBCC TTTT

Đ/c CV Tấn , đ/c HV Hà.
Phòng 606
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

 Họp về dự án trung hạn 2015-2020   Phòng 606
14h00

Phó Giám đốc

Hồ Kim Hằng

Họp nội dung chuẩn bị đưa tin Đại hội DTTS lần II Các đ/c phòng Cổng TTĐT Phòng Cổng

Thứ 3

(01/12)
8h00

Phó Giám đốc

Hồ Kim Hằng

Báo cáo Giám đốc TTTT về phê duyệt kế hoạch chi tiết nội dung chuẩn bị đưa tin Đại hội DTTS lần II

-  Đ/c Giám đốc

- Các đ/c lãnh đạo phòng Cổng TTĐT
Phòng 606
Thứ 4 (2/12) Buổi chiều

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Tham gia công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020 Thành phần tham gia phục vụ Đại hội theo Quyết định của BT, CN Theo Chương trình Đại hội
Buổi chiều

Phó Giám đốc

Hồ Kim Hằng

Tham gia công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020 Thành phần tham gia phục vụ Đại hội theo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Theo chương trình Đại hội
Thứ 5 (2/12) Cả ngày

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020 Thành phần tham gia phục vụ Đại hội theo Quyết định của BT, CN Theo Chương trình Đại hội
Cả ngày

Phó Giám đốc

Hồ Kim Hằng

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020 Thành phần tham gia phục vụ Đại hội theo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Theo chương trình Đại hội
Thứ 6 (4/12) Cả ngày

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020 Thành phần tham gia phục vụ Đại hội theo Quyết định của BT, CN Theo Chương trình Đại hội
Cả ngày

Phó Giám đốc

Hồ Kim Hằng

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020 Thành phần tham gia phục vụ Đại hội theo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Theo chương trình Đại hội
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (30/11) 9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các Phó Giám đốc

- Trưởng, phó các đơn vị
Tại NKDT
2 - 5/12

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020    
2 - 5/12

PGĐ Đinh Thanh Huyền

Phục vụ công tác của Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 theo nhiệm vụ được phân công - Đ/c Nguyễn Văn Chính - Trưởng phòng TC-HC  
           
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.