LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019)

10:24 PM 28/07/2019 |   Lượt xem: 175 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (29/7) 8h30 Phó Vụ trưởng Hà Việt Quân

Dự Họp Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2021

 

Văn phòng Chính phủ

Cả ngày

Phó Vụ trưởng Hoàng Văn Bình

Hội thảo Bồi dưỡng kiến thức công tác công tác Dân tộc cho Cán bộ Lào

Theo giấy mời

Học viện Dân tộc

Thứ 5 (1/8) Cả ngày Phó Vụ trưởng Hà Việt Quân

Tháp tùng BT dự họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019

  Văn phòng Chính phủ
  THANH TRA ỦY BAN
Từ 29/7-2/8   Phó chánh Thanh tra Trần Phi Trường Đi công tác   Tỉnh Gia Lai
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (29/7) 10h00

Chánh Văn phòng Lò Quang Tú

Họp giao ban Văn phòng

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các phòng; đ/c Huấn Phòng QTBV.
Phòng họp nhà D
  14h00

Phó Chánh Văn phòng Ngô Quang Hải

Dự buổi làm việc, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử

- Trưởng phòng VTLT;

- Đ/c Trang, Phòng KSTTHC.
Phòng họp số 1, tầng 3, nhà 8 tầng, Trụ sở Chính phủ
Thứ 3 (30/7) 9h00

Chánh Văn phòng Lò Quang Tú

Hội nghị cho ý kiến về giới thiệu quy hoạch chéo Lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Văn phòng;

- Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng;

- Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Văn phòng;

- Đ/c Bí thư Chi bộ và đ/c Trưởng phòng Văn phòng đại diện tại TP. HCM dự trực tuyến.
Hội trường nhà C
14h00

Chánh Văn phòng Lò Quang Tú

Họp Chi ủy Chi bộ KTTV, QTBV và Đội xe   Hội trường nhà C
14h30

Chánh Văn phòng Lò Quang Tú

Sinh hoạt Chi bộ KTTV, QTBV và Đội xe   Hội trường nhà C
16h30

Chánh Văn phòng Lò Quang Tú

Triển khai Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban về nghỉ chế độ đối với công chức

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng;

- Tâp thể Lãnh đạo, công chức, người lao động Phòng QTBV và Đội xe

- Văn phòng đại diện tại TPHCM dự trực tuyến.
Hội trường nhà C
Thứ 4 (31/7) 14h00 Phó Chánh Văn phòng Ngô Quang Hải Sinh hoạt Chi bộ Phòng Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ   Phòng họp nhà D
  VỤ TỔNG HỢP
Từ 29/7-2/8 PVT Nguyễn Cao Thịnh Tham gia Khóa học Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ năm 2019   Học viện Hành chính
Thứ 3 (30/7) Sáng PVT Trần Văn Đoài Họp với Bộ Tài nguyên và Môi trường về KH BVMT năm 2020   Bộ TN&MT
  Chiều VT Nguyễn Sỹ Tá Họp vụ Các đ/c PVT Phòng họp nhà C
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (29/7) 8h00

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Dự khai giảng lớp Tập huấn công tác dân tộc năm 2019, do Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ tổ chức

  Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật  TP. Cần Thơ
14h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

 

Phòng họp tại Vụ

Thứ 4 (31/7) 15h30 Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành Dự bế giảng lớp Tập huấn công tác dân tộc năm 2019, do Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ tổ chức   Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật  TP. Cần Thơ
Thứ 5 (1/8) 8h00 Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Tham gia xét xử tại phiên tòa Dân sự sơ thẩm với tư cách Hội thẩm nhân dân

 

Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ

  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (29/7) 8h00 Quyền GĐ Trần Trung Dự họp tại Đại học Sư phạm HN, Bộ GD&ĐT   136 Xuân Thủy
14h00 Quyền GĐ Trần Trung Chủ trì họp về giới thiệu quy hoạch chéo lãnh đạo cấp Vụ

- Đảng ủy viên;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

- Bí thư các chi bộ trực thuộc;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản: Phòng TCCB; VP Đảng – đoàn thể.
Hội trường nhà A
14h30 Quyền GĐ Trần Trung Chủ trì họp Hội ý công tác tuần 31

- Lãnh đạo các đơn vị: VPHV; Phòng TCCB; Phòng CTCT&HSSV; Phòng KH-TV; Trung tâm TT-TV;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng KHHTQT; Trung tâm BDKT CTDT; Khoa VHDTTS; Khoa DBĐH
Hội trường nhà A
  16h30 Quyền GĐ Trần Trung Làm việc với Quỹ NAFOSTED, Bộ KH&CN   39 Trần Hưng Đạo
Từ 29-30/7 PGĐ Bế Trung Anh Tham gia đoàn công tác Tổ soạn thảo Đề án Sâm Ngọc Linh đi khảo sát thực địa (từ 24-30/7/2019)   Tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận
Thứ 3 (30/7) 9h00 Quyền GĐ Trần Trung Dự họp với Hội đồng xét duyệt đề tài ứng dụng, Bộ KH&CN   39 Trần Hưng Đạo
14h00 Quyền GĐ Trần Trung Tiếp dân định kỳ tháng 7   Phòng làm việc
15h00 Quyền GĐ Trần Trung Làm việc với Văn phòng Chương trình Khoa học cấp quốc gia CTDT/16-20 về hồ sơ quyết toán Đề tài CTDT.02.16

- Đại diện lãnh đạo và cvcq của các đơn vị: Phòng KHHTQT; Phòng KH-TV;

- Thư ký hành chính Đề tài
UBDT
Thứ 4 (31/7) 8h00 Quyền GĐ Trần Trung Dự họp tại Đại học Sư phạm HN, Bộ GD&ĐT   136 Xuân Thủy
14h00 Quyền GĐ Trần Trung Chủ trì họp liên tịch

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN;

- Đại diện Lãnh đạo và cvcq của các đơn vị:  Phòng TCCB; VP Đảng - đoàn thể.
Hội trường nhà A
15h30 Quyền GĐ Trần Trung Chủ trì làm việc với Tổ duyệt quyết toán năm 2018 của UBDT Theo thông báo của Phòng KH-TV Phòng họp nhà A
Thứ 5 (1/8) 8h30 Quyền GĐ Trần Trung Chủ trì họp triển khai kế hoạch công tác tuyển sinh hệ Dự bị đại học năm 2020

- PGĐ Bế Trung Anh;

- T/p theo thông báo của Khoa DBĐH
Hội trường nhà A
Thứ 6 (2/8) 8h00 Quyền GĐ Trần Trung Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ   39 Trần Hưng Đạo
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (29/7) 8h30 GĐ Nguyễn Ngọc Hà Họp giao ban CBCC Các đ/c PGĐ, CBCC Phòng GĐ
  14h00 GĐ Nguyễn Ngọc Hà Họp về Xây dựng Chính phủ điện tử Đ/c Lê Văn Hùng Phòng số 1, tầng 3 nhà 8 tầng, Trụ sở Chính phủ
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (29/7) 8h30 GĐ Bùi Thiện Lạc Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các Phó Giám đốc;

- Trưởng, phó các đơn vị cùng dự
NKDT
  9h15 GĐ Bùi Thiện Lạc Chủ trì Hội nghị công chức, viên chức NKDT về việc cho ý kiến về giới thiệu quy hoạch chéo lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng nhiệm kỳ 2016-2021

- Các Phó Giám đốc

- Viên chức NKDT
NKDT
  15h00 GĐ Bùi Thiện Lạc Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền Tại Sở KH&ĐT
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.