LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021)

04:27 PM 27/06/2021 |   Lượt xem: 73 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 3 (28/6) 9h00

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuầ

PVT Nguyễn Hoàng Hành; PVT Tào Việt Thắng; Lãnh đạo 02 phòng CN

Phòng họp tại Vụ
Thứ 4 (30/6) 8h00

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai NQ Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức   Phòng trực tuyến tại Vụ
7h00 Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) do Thành Ủy Cần Thơ tổ chức  

Hội trường Thành ủy  Cần Thơ

14h00

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

PVT Nguyễn Hoàng Hành; PVT Tào Việt Thắng; Tất cả CC, NLĐ của Vụ

Phòng họp tại Vụ
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (28/6) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Hội đồng thi cuối khóa hệ dự bị đại học năm học 2020-2021 - Thành viên Hội đồng; Thành viên Ban Coi thi; Trưởng Ban, Thư ký Ban chấm theo Quyết định;
- Thành viên Ban Thanh tra theo Quyết định.
Hội trường tầng 3 Nhà A
9h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp về dạy tiếng dân tộc thiểu số theo Đề án 771 năm 2021 Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Viện Nghiên cứu VHDT; Trung tâm BDKT CTDT; Phòng KH-TV. Hội trường tầng 3 nhà A
14h00 Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh Chủ trì Hội nghị Đảng ủy Học viện định kỳ tháng 06/2021 - Giám đốc HVDT Trần Trung;
- Đảng ủy viên;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Phó Bí thư Đoàn thanh niên;
- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Văn phòng Đảng - Đoàn thể
Hội trường tầng 3 nhà A
16h00 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp với Phòng Tổ chức cán bộ - Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ;
- Chủ tịch Công đoàn Học viện;
- Trưởng phòng Đào tạo.
Phòng họp tầng 2 Nhà A
Thứ 3 (29/6) 8h30 Giám đốc Trần Trung Tham dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ tại Học viện Khoa học Xã hội   477 Nguyễn Trãi
14h00

Giám đốc Trần Trung

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của Học viện Dân tộc và Hội đồng Học viện

- Đại biểu theo Giấy mời;

- Toàn thể viên chức và hợp đồng lao động của Học viện Dân tộc
Hội trường tầng 3 Nhà A
Thứ 4 (30/6) 8h30 Giám đốc Trần Trung Tham dự họp Hội đồng chuyên gia Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021-2030   157 Chùa Láng
14h00 Giám đốc Trần Trung Dự kiến tham dự Hội nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT với Bộ trưởng Bộ KH&CN   349 Đội Cấn
Thứ 5 (1/7) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II của học sinh hệ dự bị đại học năm học 2020 -2021 Thành phần tham dự theo Quyết định Hội trường tầng 3 nhà A
9h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp về triển khai kế hoạch tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học năm 2021 Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng KH-TV; Phòng CTCT và HSSV; Phòng TCCB; Phòng Khảo thí và ĐBCL; Văn phòng Học viện; Trung tâm TT-TV; Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hóa DTTS; Khoa Dự bị đại học. Hội trường tầng 3 Nhà A
Buổi sáng

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Nghỉ phép    
14h00 Giám đốc Trần Trung Tham dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của UBDT Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh 349 Đội Cấn
Thứ 6 (2/7) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì Hội thảo tham vấn về danh mục chuyên đề tham khảo trong Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 theo Đề án 771 Thành phần tham dự theo Giấy mời 32 Hào Nam
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Làm việc với Vụ Dân tộc, Hội đồng Dân tộc Quốc hội và Ban công tác đại biểu Quốc hội   2 Độc lập
14h00 Giám đốc Trần Trung Dự kiến tham dự Hội nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT   349 Đội Cấn
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (28/6) 9h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp giao ban tuần CBCC Phòng 601
14h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về công tác tuần - Ban Giám đốc;
- Đ/c Nam Trung; Việt Thắng.
Phòng họp tầng 11
Thứ 3 (29/6) 9h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Sinh hoạt Chi bộ định kỳ Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Phòng 601
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Thứ 3 (29/6)

14h30 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Dự Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

- Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền;

- Trưởng, phó các đơn vị.
Phòng họp 504 - Trụ sở Ủy ban Dân tộc

Thứ 4 (30/6)

14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Dự kiến: Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.