LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021)

04:57 PM 25/07/2021 |   Lượt xem: 55 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (26/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp trực tuyến rà soát, điều chỉnh đề cương môn học ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hóa DTTS; Phòng Đào tạo; Trung tâm TT-TV;

- Giảng viên cơ hữu của Học viện.
Phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện
15h30

Giám đốc Trần Trung

Họp với Vụ Tổ chức cán bộ về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 120/NĐ-CP

- Đảng ủy viên;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.
349 Đội Cấn
26-28/7

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham gia kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV   02 Độc Lập
Thứ 3 (27/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp trực tuyến về biên soạn tài liệu Đề án 771 Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Trung tâm BDKT CTDT; Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hóa DTTS; Phòng Đào tạo; Trung tâm TT-TV; Trung tâm HTĐT và PTNL vùng DTMN. Phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện
Thứ 4 (28/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp trực tuyến Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2021 (đợt 1) Thành viên Hội đồng tuyển sinh; Ban thư ký; Đoàn thanh tra theo Quyết định. Phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện
Thứ 5 (29/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp trực tuyến về biên soạn giáo trình đại học năm 2021 Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Đào tạo, Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hóa DTTS; Phòng Đào tạo; Trung tâm TT-TV; Trung tâm BDKT CTDT. Phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện
Thứ 6 (30/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp trực tuyến với Hội đồng thẩm định cấp Bộ chương trình bồi dưỡng theo Đề án 219

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;
- Thành viên Ban biên soạn, Tổ biên soạn theo Quyết định.

Phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện
14h00

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Chủ trì họp trực tuyến Đảng ủy định kỳ tháng 7/2021

- Giám đốc HV Trần Trung;
- Đảng ủy viên;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Bí thư Đoàn thanh niên;
- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng - đoàn thể.

Phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
           
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
           
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.