LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020)

08:36 AM 25/05/2020 |   Lượt xem: 88 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (25/5) 14h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Hội ý lãnh đạo Vụ HTQT

- PVT Hoàng Văn Bình

- PVT Trần Chi Mai

349 Đội Cấn
Thứ 3 (26/5) 9h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Dự hội thảo   Đại học Quốc gia Hà Nội
Thứ 4 (27/5) 8h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác nhân sự Đại hội (bước 2)   Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban
Từ 21/5-10/6   Phó Vụ trưởng Trần Thu Hà Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng an ninh đối tượng 2    
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 3 (26/5) 9h30 CVP Lò Quang Tú Họp về quy trình trình, gửi và nhận văn bản điện tử trên Hệ ĐHTN

- Các đ/c Phó Chánh VP;

- Trưởng các Phòng: VTLT, HCTK, KSTTHC và chuyên viên liên quan đến thực hiện các quy trình của Phòng VTLT, Phòng HCTK.

Phòng họp số 502, trụ sở Ủy ban
8h00

PCVP Phạm Bình Sơn

Họp Tổ Thường trực về hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và MN giai đoạn 2021-2030   Phòng họp tầng 15, trụ sở Ủy ban
14h30 PCVP Phạm Bình Sơn Họp kỹ thuật Tổ Công tác Thường trực xây dựng Chương trình MTQG với đại diện bộ, ngành liên quan về Chương trình MTQG   Phòng họp số 503, trụ sở Ủy ban
Thứ 4 (27/5) 8h00 CVP Lò Quang Tú Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác nhân sự Đại hội (bước 2) tái cử Cấp ủy   Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban
Thứ 6 (29/5) 8h00 CVP Lò Quang Tú Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác nhân sự Đại hội tham gia cấp ủy lần đầu (bước 2)   Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ hai (25/5) 9h00

Vụ trưởng 
Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Phó Vụ trưởng
 Tào Việt Thắng

Phó Vụ trưởng
 Nguyễn Hoàng Hành

Lãnh đạo 02 phòng CN

Phòng họp Tại vụ
Từ (28 - 29/5)  

Phó Vụ trưởng
 Tào Việt Thắng

Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc (trực tuyến)

Phó Vụ trưởng
 Nguyễn Hoàng Hành
Chuyên viên
 Triệu Thị Thó

Phòng trực tuyến của Vụ
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
           
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (25/5) 9h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp giao ban tuần TTTT CBCC TTTT Phòng 606
Thứ 4 (27/5) 8h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác nhân sự Đại hội Ban giám đốc Hội trường tầng 3
14h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ về công tác nhân sự Đại hội   Phòng 503
Thứ 4 (28/5) 14h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ về công tác nhân sự Đại hội   Phòng 503
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 3 (26/5) 14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc - Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền cùng dự. Tại 349 Đội Cấn
Thứ 4 (27/5) 8h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác nhân sự Đại hội (bước 2)

- Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền;

- Phó Giám đốc Phùng Bá Tương;

- Đ/c Nguyễn Văn Chính cùng dự.
Hội trường tầng 3, Trụ sở UBDT
14h00

Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ về công tác nhân sự Đại hội (bước 3 - Hội nghị BCH lần 1) - Đ/c Nguyễn Văn Chính cùng dự. Phòng họp 503, Trụ sở UBDT
Thứ 5 (28/5) 14h00 Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ về công tác nhân sự Đại hội (bước 5 - Hội nghị BCH lần 2) - Đ/c Nguyễn Văn Chính cùng dự. Phòng họp 503, Trụ sở UBDT
Thứ 5 (29/5) 9h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Làm việc với BQL dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc - Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền cùng dự. Tại 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.