LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 25/01/2020 đến ngày 29/01/2020)

02:32 PM 22/01/2021 |   Lượt xem: 22 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Từ ngày  25/01-27/01/2021

 

Q. Vụ trưởng-Tráng A Dương

Đi thăm hỏi, chúc Tết một số hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông   Tại tỉnh: Đắk Nông
 

Phó Vụ trưởng -Điểu Mưu             

Đi thăm hỏi, chúc Tết một số hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông   Tại tỉnh: Đắk Nông

Từ ngày 28/01- 02/02/2021

  Q. Vụ trưởng-Tráng A Dương

Đi thăm hỏi, chúc Tết một số hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn các tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi.

 

Tại các tỉnh: Kon Tum và Quảng Ngãi

  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (25/01)

10h00

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly Chủ trì họp giao ban tuần

PVT Nguyễn Hoàng Hành

PVT Tào Việt Thắng

Lãnh đạo 02 phòng CN
Phòng họp tại Vụ
Thứ 3(26/01) 07h00 Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng Trưởng Đoàn thăm, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 01 chuyên viên tỉnh Trà Vinh
Thứ 4 (27/01) 08h00 Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh An Giang 01 chuyên viên tỉnh An Giang
08h00

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Trưởng Đoàn thăm, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 01 chuyên viên tỉnh Hậu Giang
Từ ngày (28-30/01)   Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly Tham gia Đoàn của Lãnh đạo Ủy ban thăm, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 01 chuyên viên tỉnh Kiên Giang, tỉnh Cà Mau
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC

Thứ 2 (25/01)

Cả ngày

Giám đốc Trần Trung

Trưởng Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội   41A Phú Diễn
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan   Phòng làm việc

Thứ 3 (26/01)

Cả ngày

Giám đốc Trần Trung

Trưởng Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội   41A Phú Diễn
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham gia Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ tại Học viện Khoa học xã hội   477 Nguyễn Trãi

Thứ 4 (27/01)

8h30

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Chủ trì Hội nghị Đảng ủy định kỳ tháng 01/2021

- Giám đốc Trần Trung;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn thanh niên;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Văn phòng Đảng - Đoàn thể
Hội trường tầng 3 nhà A
11h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc về quản lý Đề tài khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20 do PGS.TS Nguyễn An Ninh làm Chủ nhiệm đề tài Thành phần theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ Phòng họp tầng 2 nhà A
Buổi chiều

Q. Giám đốc Trần Trung

Trưởng đoàn đi công tác địa phương

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Thành phần theo thông báo của Văn phòng Học viện.
Tỉnh Tuyên Quang

Thứ 5 (28/01)

08h30

Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội thảo khoa học của Hội đồng Dân tộc Quốc hội   02 Độc Lập
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan   Phòng làm việc
15h00

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng kiểm tra định kỳ lần 1 hệ dự bị đại học năm học 2020 – 2021

- Thành viên Hội đồng kiểm tra;

- Thành viên Đoàn Thanh tra;

- Thành viên các Ban giúp việc Hội đồng kiểm tra.
Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 6

(29/01)
8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức từ hạng IV lên hạng III của Uỷ ban Dân tộc

- Đại diện Vụ TCCB theo Giấy mời;

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Thành viên Ban giám sát theo Quyết định;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Phòng TCCB.
Hội trường tầng 3 nhà A
9h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp các Ban giúp việc Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức từ hạng IV lên hạng III của Uỷ ban Dân tộc

- Đại diện Vụ TCCB theo Giấy mời;

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Thành viên Ban giám sát theo Quyết định;

- Thành viên các Ban giúp việc Hội đồng theo thông báo của Phòng TCCB;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Phòng TCCB.
Hội trường tầng 3 nhà A
11h00

Giám đốc Trần Trung

Nghe báo cáo về phương án nhân sự mở ngành Quản lý công Đại diện lãnh đạo và chuyên viên/giảng viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Đào tạo; Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Phòng họp tầng 2 nhà A
Buổi sáng

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan   Phòng làm việc
14h00

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Chủ trì họp Hội đồng Học viện Dân tộc

- Giám đốc Trần Trung;

- Thành viên Hội đồng Học viện.
349 Đội Cấn
  TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ 2 (25/01)

Sáng

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Làm việc với LĐUB   Tại 349 Đội Cấn
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp giao ban tuần CBCC TTTT Phòng 606
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Thứ 2 (25/01)

08h30

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Phó Giám đốc NKDT;

- Trưởng, phó các đơn vị cùng dự.
Tại NKDT

Thứ 5 (28/01)

14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc. Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền cùng dự. Tại 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.