LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020)

02:44 PM 21/08/2020 |   Lượt xem: 43 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (24/8) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Hội ý tuần của LĐUB

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức, giúp việc Lãnh đạo Ủy ban;

- Trưởng phòng KTTV.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
14h00

CVP Lò Quang Tú

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Vụ TCCB   Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
15h30

CVP Lò Quang Tú

Làm việc với tập thể Lãnh đạo Phòng QTBV Tập thể Lãnh đạo Phòng QTBV Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
Thứ 3 (25/8) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Vụ HTQT về Dự án thành phần trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Vụ HTQT phụ trách Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
14h00

CVP Lò Quang Tú

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Văn phòng Ủy ban và TTTT Đại diện Lãnh đạo Phòng KTTV Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
15h30

CVP Lò Quang Tú

Làm việc tập thể Đội xe

- Tập thể Đội xe;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng HCTK.
Phòng họp 506, Trụ sở Ủy ban
Thứ 4 (26/8) 8h30

CVP Lò Quang Tú

Họp rà soát công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân  phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

- Trưởng phòng QTBV;

- Đại diện LĐ Phòng KTTV;

- Đ/c Tô Minh Huấn, Phó Trưởng phòng QTBV; Đ/c Nguyễn Văn Huân, Phó TP HCTK và đ/c Lê Đình Hùng, Phó TP HCTK.
Phòng họp 506, Trụ sở Ủy ban
8h00

PCVP Nguyễn Văn Thức,

PCVP Phạm Bình Sơn

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với VP ĐPCT 135 về dự án thành phần trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 do VP ĐPCT 135 phụ trách   Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
14h00

CVP Lò Quang Tú

Dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Đ/c Phạm Bình Sơn, Phó Chánh Văn phòng Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
16h00

CVP Lò Quang Tú

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Văn Phòng Các Đ/c BCH ĐBBP Văn phòng Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
Thứ 5 (27/8) 8h30

CVP Lò Quang Tú

Họp Chi ủy, Chi bộ KTTV, QTBV và Đội xe Các Đ/c Chi ủy, Chi bộ KTTV, QTBV và Đội xe Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
9h00

CVP Lò Quang Tú

Sinh hoạt Chi bộ KTTV, QTBV và Đội xe Các đ/c Đảng viên Chi bộ KTTV, QTBV và Đội xe Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
Thứ 6 (28/8) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân  phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II theo Thông báo kết luận số 278/TB-VPCP

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng QTBV;

- Đại diện LĐ Phòng KTTV;

- Đ/c Tô Minh Huấn, Phó Trưởng phòng QTBV; Đ/c Nguyễn Văn Huân, Phó TP HCTK và đ/c Lê Đình Hùng, Phó TP HCTK.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
14h30

CVP Lò Quang Tú

Họp giao ban công tác tuần và chuẩn bị nội dung Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 36

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Các Đ/c Trưởng các phòng, đơn vị thuộc VP tại Hà Nội.
Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (24/8) 9h00

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Chủ trì họp giao ban tuần

- VT Huỳnh Thị Sômaly

- PVT: Nguyễn Hoàng Hành

Lãnh đạo 02 phòng CN

Phòng họp tại Vụ

Thứ 3 (25/8) 9h00

 Vụ trưởng      Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì triển khai hệ thống các văn bản

 công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

- PVT: Tào Việt Thắng, Nguyễn Hoàng Hành

Toàn thể công chức Vụ
Phòng họp tại Vụ
Thứ 4 (26/8) 14h00

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Tham dự phiên tòa xét xử vụ án hành chính với tư cách Hội thẩm Nhân dân   Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ

Thứ 5 (27/8)

8h00

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Xác minh lý lịch công chức

- PVT Nguyễn Hoàng Hành

Huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC

Thứ 2 (24/08)

14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Quỹ NAFOSTED, Bộ Khoa học và Công nghệ   39 Trần Hưng Đạo

Thứ 3 (25/8)

8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Tiếp dân định kỳ tháng 8/2020   Phòng làm việc
8h30

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham dự họp Chi bộ khối phòng số 2 Đảng viên Chi bộ khối phòng số 2 Phòng họp tầng 2 nhà A
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo   39 Đại Cồ Việt

Thứ 4 (26/8)

8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp Chi bộ khối phòng số 1 Đảng viên Chi bộ Khối phòng số 1 Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Tài chính   28 Trần Hưng Đạo
14h00

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham dự họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20   349 Đội Cấn

Thứ 5 (27/8)

8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội thảo tham vấn về biên soạn, cập nhật tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Đề án 771 năm 2020

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Thành phần tham dự theo Giấy mời.
Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư   6 Hoàng Văn Thụ

Thứ 6 (28/8)

8h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Dự kiến tham dự họp với Ban Cán  sự Đảng Ủy ban Dân tộc Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ 349 Đội Cấn
14h00 Q. Giám đốc Trần Trung Tham dự họp tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo   101 Trần Hưng Đạo
  TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ 2 (24/08)

9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp giao ban CBCC TTTT Phòng 606

Thứ 3 (25/8)

9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp triển khai báo cáo khả thi tiểu dự án CNTT thuộc CTMTQG

- CBCC TTTT

- đ/c Nguyễn Thị Phụng
Phòng 606

Thứ 5 (27/8)

9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp báo cáo công tác Tuần

Ban Giám đốc

Lãnh đạo phòng TCHC

Kế toán trưởng

Phòng 606
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp báo cáo TT,PCN Nông Quốc Tuấn kế hoạch ứng dụng CNTT UBDT 2021-2025 CBCC TTTT  
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Thứ 2 (24/8)

9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp Giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các Phó Giám đốc;

- Trưởng, phó các đơn vị cùng dự.
Tại NKDT

Thứ 6 (28/8)

09h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc. Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền cùng dự. Tại 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.