LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 24/05/2021 đến ngày 28/05/2021)

07:06 PM 23/05/2021 |   Lượt xem: 65 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (24/5) 8h00-9h00

CVP Lò Quang Tú

Dự hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức phòng HC-TK.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
9h00-10h30

CVP Lò Quang Tú

Dự họp Tổ công tác báo cáo nội dung dự thảo Báo cáo tổng hợp buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Uỷ ban Dân tộc Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
10h30

CVP Lò Quang Tú

Họp giao ban tuần Lãnh đạo Văn phòng

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng.
Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
14h00-15h30

CVP Lò Quang Tú

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm việc với Văn phòng Ủy ban

- Các đồng chí Phó chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ;

- Tập thể Lãnh đạo phòng Quản trị - Bảo vệ.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Ủy ban
Thứ 3 (25/5) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Làm việc với Lãnh đạo phòng Hành chính – Thư ký

- PCVP Phạm Bình Sơn;

- Lãnh đạo phòng Hành chính – Thư ký.
Phòng làm việc của Chánh Văn phòng
9h00

CVP Lò Quang Tú

Làm việc với Lãnh đạo Vụ Địa phương I về tham mưu Lãnh đạo Uỷ ban hỗ trợ đồng bào DTTS nhiễm Covid – 19 tỉnh Điện Biên

- PCVP Vũ Trung Kiên;

- Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ.
Phòng làm việc của Chánh Văn phòng
14h00

CVP Lò Quang Tú

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm việc với Văn phòng Ủy ban về rà soát và phương án bố trí, sắp xếp phòng làm việc; kinh phí vận hành trụ sở và một số nội dung về công tác tài chính

- Các đồng chí Phó chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ;

- Tập thể Lãnh đạo phòng Quản trị - Bảo vệ.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Ủy ban
15h30

CVP Lò Quang Tú

Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Uỷ ban Dân tộc

- PCVP Vũ Trung Kiên;

- Trưởng phòng KTTV;

- Đ/c Lê Đình Hùng, Phó Trưởng phòng Hành chính – Thư ký;

 - Đ/c Nguyễn Đức Đạt, Chuyên viên phòng Hành chính – Thư ký.
Phòng họp 503, trụ sở Uỷ ban
Thứ 6 (28/5) 14h00

CVP Lò Quang Tú

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm việc với Văn phòng Ủy ban về dự thảo Quy chế quản lý tài sản công

- Các đồng chí Phó chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ;

- Tập thể Lãnh đạo phòng Quản trị - Bảo vệ.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Ủy ban
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (24/5) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021

- Thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định;

- Đại diện đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài;

- Chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng KH-TV, Phòng Khoa học và HTQT.
Hội trường tầng 3 Nhà A
14h00 Giám đốc Trần Trung Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, UBDT Tổ trưởng Tổ thẩm định của Chủ đầu tư 349 Đội Cấn
Thứ 3 (25/5) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp triển khai công tác xây dựng kế hoạch, dự toán NSNN năm 2022 Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị trực thuộc Học viện. Hội trường tầng 3 Nhà A
10h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Tổ soạn thảo Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021-2030 Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết định Hội trường tầng 3 nhà A
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Nghỉ phép   Hà Nội
14h00 Giám đốc Trần Trung Tham gia họp Chi bộ Khối phòng số 1 định kỳ tháng 5/2021 Toàn thể đảng viên Chi bộ Khối phòng số 1 Hội trường tầng 3 Nhà A
Thứ 4 (26/5) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Hội đồng kiểm tra định kỳ lần 2 hệ dự bị đại học năm học 2020 - 2021 Thành phần theo Kế hoạch và Quyết định Hội trường tầng 3 Nhà A
14h00 Giám đốc Trần Trung Làm việc với Viện nghiên cứu cao cấp về toán, Bộ GD&ĐT   157 Chùa Láng
Thứ 5 (27/5) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Tổ công tác xây dựng dữ liệu dân tộc của Học viện Thành viên Tổ công tác, Tổ thư ký, Tổ chuyên gia theo thông báo của Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DT&MN 80 Phan Đình Phùng
14h00 Giám đốc Trần Trung Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ   13 Trần Duy Hưng
Thứ 6 (28/5) 8h30

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Chủ trì Hội nghị Đảng ủy Học viện định kỳ tháng 05/2021

- Giám đốc Trần Trung;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Phó Bí thư Đoàn thanh niên;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Văn phòng Đảng - Đoàn thể
Hội trường tầng 3 Nhà A
14h00 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp về công tác biên soạn tài liệu năm 2021

- Thành viên Tổ Công tác, Tổ Thư ký, Tổ chuyên gia theo thông báo của Trung tâm BDKT CTDT;

- Giảng viên cơ hữu của 3 Khoa.
Hội trường tầng 3 Nhà A
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (24/5) 9h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp giao ban tuần

CBCC

Phòng 606
14h30 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp với TT, PCN Nông Quốc Tuấn về công tác tuần

Ban Giám đốc; đ/c Nam Trung; Kế toán trưởng

Phòng họp tầng 11
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 6 (28/5) 9h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc PGĐ Đinh Thanh Huyền

349 Đội Cấn

  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.