LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)

03:18 PM 20/09/2019 |   Lượt xem: 137 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (23/9) Cả ngày Phó Vụ trưởng phụ trách Hà Việt Quân

Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Lễ Katê năm 2019

 

 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Thứ 3 (24/9) Cả ngày Phó Vụ trưởng phụ trách Hà Việt Quân

Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Lễ Katê năm 2019

  Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Từ ngày (25-27/9) Cả ngày Phó Vụ trưởng phụ trách Hà Việt Quân

Tham Dự lớp cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc viện TV ĐUK quản lý

 

Hội trường tầng 8 (nhà B) 107 Quán Thánh

Từ ngày (26-28/9)  

Phó Vụ trưởng Trần Chi Mai

Tháp tùng Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Y Thông đi dư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam

  Tỉnh Quảng Nam
Từ ngày (21-30/9)  

Phó Vụ trưởng Hoàng Văn Bình

Đi công tác tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào

 

Tỉnh Xiêng Khoảng, Lào

  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (23/9) 8h00 PCVP Nguyễn Văn Thức

Thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Lễ Katê năm 2019 tại tỉnh Bình Thuận

  Tỉnh Bình Thuận
16h00 PCVP Trương Thị Bích Hạnh

Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Phú Yên

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng QTBV (được phân công nhiệm vụ).

Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 266 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Thứ 3 (24/9) 8h00 PCVP Nguyễn Văn Thức

Dự Báo cáo tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội:

1. Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

2. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; việc thực hiện ngân sách trung ương năm 2020 (đối với vùng DTTS và MN)

 

Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Thứ 4 (25/9) 8h00 PCVP Nguyễn Văn Thức

Dự Hội thảo “Công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng ở vùng đồng bào DTTS và miền núi” do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức

 

Hội trường số 1, Bộ Công an, 44 Yết Kiêu, Hà Nội

14h00 PCVP Nguyễn Văn Thức

Dự Hội thảo đánh giá hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH đối với vùng đồng bào DTTS

 

Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 35 Hùng Vương, HN

Thứ 6 (27/9) 8h00 PCVP Nguyễn Văn Thức

Dự buổi làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm với Tổ Thường trực xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng DTTS, miền núi và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030

 

Phòng họp Nhà D

  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ

Từ ngày 23-27/9/2019

  Vụ trưởng Nguyễn Thị Tư

Đi công tác tại CHDCND Lào

  CHDCND Lào
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
Thứ 3 (24/9) 7h30 Phó Vụ trưởng Điểu Mưu

Tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2019 (Bộ quốc phòng tổ chức tại Đắk Lắk, ngày 24/9/2019).

 

Tại tỉnh Đắk Lắk

Thứ 5 (26-27/9/2019)   Phó Vụ trưởng Điểu Mưu

Tham dự dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ III/2019 (ngày 26-27/9/2019)

  Tại tỉnh Quảng Nam        
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (23/9) 9h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly Chủ trì họp giao ban tuần

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Hoàng Hành, Tào Việt Thắng

Lãnh đạo 02 phòng chức năng

Phòng họp tại Vụ

  Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Tham gia Đoàn giám sát việc đảm bảo an toàn cho học sinh trường Dân tộc nội trú của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tổ chức

  Tỉnh Sóc Trăng
Thứ 3 (24/9)   Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Tham gia Đoàn giám sát việc đảm bảo an toàn cho học sinh trường Dân tộc nội trú của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tổ chức

  Tỉnh Sóc Trăng
  Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Trưởng Đoàn thăm, chúc mừng lễ Sene Đôl Ta năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer

01 chuyên viên

Tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang

Thứ 4 (25/9)   Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Trưởng Đoàn thăm, chúc mừng lễ Sene Đôl Ta năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer

01 chuyên viên Tỉnh Sóc Trăng
Thứ 5 (26/9) 7h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ III năm 2019

01 chuyên viên

Hội trường Thành Ủy Cần Thơ

14h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Trưởng Đoàn thăm, chúc mừng lễ Sene Đôl Ta năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer

01 chuyên viên

Thành phố Cần Thơ

  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (23/9) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội ý công tác tuần 39

- Lãnh đạo các đơn vị: VPHV; Phòng CTCTHSSV; Phòng KH-TV; Phòng TCCB; Trung tâm TT-TV;

- Đ/d lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng KHHTQT; Phòng Khảo thí ĐBCL; Trung tâm BDKTCTDT; Trung tâm Hỗ trợ ĐTPTNLVDTMN; Khoa VHDTTS; Khoa SĐH.

Hội trường nhà A

10h30 Quyền Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 771 năm 2019

Đ/d lãnh đạo các đơn vị: Phòng KH-TV; Phòng Khảo thí ĐBCL; Trung tâm BDKTCTDT; Trung tâm Hỗ trợ ĐTPTNLVDTMN; Khoa VHDTTS; Khoa SĐH.

Hội trường nhà A

Cả ngày Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Đi công tác triển khai tập huấn cho cán bộ xã và cộng đồng thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế (từ 23-25/9/2019)

Thành phần theo Quyết định

Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thứ 3 (24/9) Buổi sáng Quyền Giám đốc Trần Trung

Tiếp dân định kỳ tháng 9

 

Phòng làm việc

Cả ngày Phó Giám đốc Bế Trung Anh Đi công tác triển khai tập huấn cho cán bộ xã và cộng đồng thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế (từ 23-25/9/2019) Thành phần theo Quyết định Tỉnh Thừa Thiên - Huế
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung

Dự họp tại Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng

 

124 Ngô Quyền

Thứ 4 (25/9) Cả ngày Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham gia Đoàn công tác của UBDT tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào​ (từ 25-27/9/2019)

 

CHDCND Lào

Cả ngày Phó Giám đốc Bế Trung Anh Đi công tác triển khai tập huấn cho cán bộ xã và cộng đồng thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế (từ 23-25/9/2019) Thành phần theo Quyết định Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Thứ 5 (26/9) Cả ngày Quyền Giám đốc Trần Trung Tham gia Đoàn công tác của UBDT tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào​ (từ 25-27/9/2019)   CHDCND Lào
14h00 Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Chủ trì họp Hội đồng thi thăng hạng CDNN viên chức hành chính từ hạng IV lên hạng III của UBDT năm 2019

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Thành viên Ban Giám sát của Bộ Nội vụ, UBDT, HVDT.

Phòng họp nhà A

Thứ 6 (27/9) Cả ngày Quyền Giám đốc Trần Trung Tham gia Đoàn công tác của UBDT tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào​ (từ 25-27/9/2019)   CHDCND Lào
14h00 Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Làm việc với Vụ HTQT về Hội thảo quốc tế Việt - Lào năm 2019

Lãnh đạo và cvcq Khoa Sau đại học

Trụ sở UBDT

  TRUNG TÂM THÔNG TIN
           
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (23/9) 8h30 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các Phó Giám đốc Phùng Bá Tương, Đinh Thanh Huyền;

- Trưởng, phó các đơn vị cùng dự.
Tại NKDT
16h00

Phó Giám đốc Phùng Bá Tương

Tham dự buổi Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Phú Yên.

 

Tại Nhà khách Bộ Quốc phòng - 266 Thụy Khuê

Thứ 5 (26/9) 9h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Dự kiến họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc

- Chi ủy Chi bộ;

- Các đồng chí đảng viên cùng dự

Tại NKDT
Thứ 6 (27/9) 14h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc.

Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền

Tại 349 Đội Cấn

  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.