LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)

03:33 PM 22/03/2020 |   Lượt xem: 237 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (23/3) 14h30 CVP Lò Quang Tú Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng cho ý kiến về đề nghị khen thưởng bậc cao

- Các đ/c Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng;

- Đ/c Trưởng phòng HCTK.
Phòng họp 503
15h00 CVP Lò Quang Tú Họp triển khai công tác phòng, chống dịch Covid - 19

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Các đ/c Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng; Các đ/c Lãnh đạo Phòng QTBV; đ/c Ngà, Phòng QTBV.
Phòng họp 503
Thứ 5 (26/3) 14h00 CVP Lò Quang Tú Dự họp thẩm định dự thảo “Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc”

- PCVP Ngô Quang Hải;

- Đ/c Trưởng phòng VTLT.
Phòng họp Cục An ninh chính trị nội bộ (Phòng 217, số 40 Hàng Bài, HN)
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
Thứ 2 (23/3)   CVP Võ Văn Bảy Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần PCVP: Đặng Tiến Hùng, Nguyễn Thị Nga, Phạm Chí Trung  
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (23/3) 8h30

Quyền Giám đốc Trần Trung

Nghe báo cáo về kết quả xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HVDT, dự thảo Đề án thành lập Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025

- Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Học viện;

- Lãnh đạo Phòng TCCB.
Phòng làm việc
Thứ 3 (24/3) 14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Đảng ủy định kỳ tháng 3/2020; họp Liên tịch về công tác cán bộ; họp Liên tịch về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HVDT, dự thảo Đề án thành lập Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Học viện;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Văn  phòng Đảng - Đoàn thể, Phòng TCCB.
Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 5 (26/3) 8h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HVDT, dự thảo Đề án thành lập Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Học viện;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Lãnh đạo Phòng TCCB.
349 Đội Cấn
14h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Dự chỉ đạo Lễ kết nạp đảng cho quần chúng Bùi Thị Trang, chi bộ khối Viện

- Đại biểu theo Giấy mời;

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khối Viện.
Hội trường tầng 3 nhà A
Chiều 26/3 - 27/3

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Nghỉ phép   Tỉnh Cao Bằng
Thứ 6 (27/3)  

Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo   Tỉnh Thái Nguyên
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (23/3) 10h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Đại hội Chi bộ TTTT Toàn thể đảng viên TTTT 349 Đội Cấn
Thứ 3 (24/3) 8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Đại hội Chi bộ TTTT Toàn thể đảng viên TTTT 349 Đội Cấn
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (23/3) 14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với BQL dự án về công tác thi công tầng 3, tầng 4 công trình Khách sạn Dân tộc PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
Thứ 4 (25/3)   Giám đốc Bùi Thiện Lạc Đại hội Chi bộ Nhà khách Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể Đảng viên NKDT
Thứ 6 (27/3) 14h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.