LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)

03:46 PM 19/07/2019 |   Lượt xem: 159 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (22/7) 8h00 Phó Vụ trưởng Hà Việt Quân Hội ý lãnh đạo Vụ Lãnh đạo Vụ HTQT  
15h00 Phó Vụ trưởng Hoàng Văn Bình Họp đoàn Trung Quốc Các thành viên đoàn Phòng họp nhà D, UBDT
Thứ 3 (23/7)   Phó Vụ trưởng Hà Việt Quân Họp Tổ biên tập Đề án Tổng thể   Phòng họp nhà B, UBDT
Từ 23-27/7 Phó Vụ trưởng Hoàng Văn Bình Đi công tác Trung Quốc    
Từ 24-26/7 Phó Vụ trưởng Hà Việt Quân Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc   Khách sạn Khăn Quàng Đỏ
  THANH TRA ỦY BAN
Từ 22-27/7 Phó chánh Thanh tra Trần Phi Trường Đi công tác   Tỉnh Gia Lai
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (22/7) 9h00 Chánh Văn phòng Lò Quang Tú Làm việc với Vụ Tuyên truyền

- Đ/c Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chánh Văn phòng;

- Đ/c Trưởng phòng KTTV.
Phòng làm việc của đ/c Trương Thi Bích Hạnh, PCVP
14h00 Chánh Văn phòng Lò Quang Tú Làm việc về công tác chuẩn bị vận hành tòa nhà 349 Đội Cấn

- Đ/c Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chánh Văn phòng;

- Đ/c Trưởng phòng KTTV; Tập thể Lãnh đạo Phòng QTBV.
Phòng họp nhà D
15h00 Chánh Văn phòng Lò Quang Tú Họp đoàn cán bộ Cấp cao của UBDT đi công tác tại Trung Quốc theo Thỏa thuận hợp tác   Phòng họp nhà D
Từ 23-27/7  Chánh Văn phòng Lò Quang Tú Tham gia đoàn cán bộ Cấp cao của UBDT đi công tác tại Trung Quốc theo Thỏa thuận hợp tác   Trung Quốc
Thứ 4 (24/7) 10h30 Phó chánh Văn phòng Trương Thị Bích Hạnh Tiếp Đoàn đại biểu giáo viên, học sinh DTTS tiêu biểu, xuất sắc tỉnh Vĩnh Phúc Lãnh đạo và công chức Phòng QTBV (được phân công nhiệm vụ). Hội trường Nhà C
16h00 Phó chánh Văn phòng Trương Thị Bích Hạnh Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín DTTS tỉnh Quảng Trị Lãnh đạo và công chức Phòng QTBV (được phân công nhiệm vụ). Hội trường Nhà C
Thứ 5 (25/7) 14h00 Phó chánh Văn phòng Nguyễn Văn Thức Họp Ban Cán sự Đảng về công tác cán bộ   Phòng họp Nhà D
  VỤ TỔNG HỢP
Từ 22-26/7 Phó Vụ trưởng Nguyễn Cao Thịnh Tham gia khóa học Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2019   Học viện Hành chính
Thứ 2 (22/7) Chiều Vụ trưởng Nguyễn Sĩ Tá Họp với TT, PCN Phan Văn Hùng   Phòng làm việc của TT, PCN
Thứ 5 (25/7) Sáng Vụ trưởng Nguyễn Sĩ Tá Dự Hội thảo khoa học góp ý dự thảo báo cáo TK Nghị quyết 24 PVT Phạm Chí Trung Hội trường C UBDT
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (22/7) 9h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Phòng họp tại Vụ

9h00 Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Tham gia xét xử tại phiên tòa DSST với tư cách Hội thẩm nhân dân

 

Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ

Từ 23-26/7 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Đi công tác, dự Hội thảo đánh giá sơ kết thực hiện CT135 giai đoạn 2016-2020, tổng kết 10 năm xây dựng NTM trên địa bàn vùng DT&MN giai đoạn 2010-2020 và đề xuất khung CT 135 giai đoạn 2021-2025 do UBDT tổ chức

  Tỉnh Đắk Lắk
Thứ 4 (24/7) 8h00

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Dự khai mạc Hội nghị phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật năm 2019 do Ban Dân tộc TP Cần Thơ tổ chức   TP. Cần Thơ
Thứ 6 (26/7) 15h00

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Dự bế mạc Hội nghị phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật năm 2019 do Ban Dân tộc TP Cần Thơ tổ chức

  TP. Cần Thơ
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (22/7) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội ý công tác tuần 30

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng; Phòng TCCB; Phòng CTCT&HSSV; Phòng KH-TV; Trung tâm TT-TV;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng KHHTQT; Trung tâm BDKT CTDT; Khoa VHDTTS
Phòng họp nhà A
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Dự họp Thường trực Hội đồng KHCN UBDT với BCN đề tài Thuật ngữ công tác dân tộc   UBDT
Thứ 3 (23/7) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì Hội thảo góp ý chương trình BDKT CTDT cho công chức, viên chức thuộc Đề án 771

- PGĐ Bế Trung Anh;

- T/p tham dự theo Giấy mời.
Hội trường nhà A
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Đảng ủy định kỳ tháng 7

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN;

- Lãnh đạo và cvcq VP Đảng - đoàn thể
Hội trường nhà A
Thứ 4 (24/7) 8h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTDT dành cho công chức UBDT năm 2019 T/p tham dự theo Giấy mời KS Khăn Quàng Đỏ
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Dự họp Chi bộ định kỳ tháng 7 Đảng viên chi bộ Khối phòng sô 1 Phòng họp nhà A
Từ 24-30/7 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Tham gia đoàn công tác Tổ soạn thảo Đề án Sâm Ngọc Linh đi khảo sát thực địa (từ 24-30/7/2019)   Tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận
Thứ 5 (25/7) 8h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Dự Hội thảo góp ý Đề án đầu tư tổng thể phát triển KT-XH vùng DT&MN giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030, Chương trình CTDT/16-20 CN đề tài thuộc Chương trình CTDT/16-20 theo thông báo của Phòng KHHTQT 80 Phan Đình Phùng
Thứ 6 (26/7) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ KHCN do HVDT chủ trì Theo thông báo của Phòng KHHTQT Phòng họp nhà A
15h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTDT dành cho công chức UBDT năm 2019 T/p tham dự theo Giấy mời KS Khăn Quàng Đỏ
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (22/7) 8h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Làm việc với Vụ HTQT Đ/c Nam Trung Vụ HTQT
10h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp giao ban CBCC CBCC TTTT Phòng họp GĐ
14h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp chi ủy TTTT Chi ủy TTTT Phòng họp GĐ
Thứ 3 (23/7) 8h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Dự HN triển khai luật ANM   Bộ Công an
14h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Sinh hoạt chi bộ TTTT tháng 07/2019 Đảng viên TTTT Dự kiến: Phòng họp GĐ
Thứ 4 (24/7) 14h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp cùng các đơn vị triển khai CSDL DTTS các tỉnh thành Đ/c Nam Trung, Lê Văn Hùng Phòng họp GĐ
Thứ 5 (25/7) 14h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Hội thảo CTDT/16-20 PGĐ Hồ Kim Hằng Phòng họp nhà C, UBDT
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3 (23/7) 8h00

Phó tổng Biên tập Nguyễn Văn Phong

Dự giao ban Báo chí TW

 

Ban Tuyên giáo TƯ, Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

Từ 25-26/7

Phó tổng Biên tập phụ trách Lê Công Bình

Chủ trì Hội nghị Cộng tác viên năm 2019

PTBT Bùi Thị Hạ

Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa

  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (22/7) 8h30 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các Phó Giám đốc

- Trưởng, phó các đơn vị cùng dự.
Tại NKDT
Thứ 4 (24/7) 10h30 Phó Giám đốc Phùng Bá Tương Tiếp Đoàn đại biểu giáo viên, học sinh DTTS tiêu biểu, xuất sắc tỉnh Vĩnh Phúc   Hội trường C - UBDT
  16h00 Phó Giám đốc Phùng Bá Tương Tiếp Đoàn đại biểu Người có uy tín DTTS tỉnh Quảng Trị   Hội trường C - UBDT
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.