LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)

09:50 AM 16/06/2021 |   Lượt xem: 49 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (21/6) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Dự hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức phòng HC-TK.
Phòng họp 506
10h00

CVP Lò Quang Tú

Họp giao ban tuần Lãnh đạo Văn phòng

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng.
Phòng họp 503
14h00

CVP Lò Quang Tú

Họp báo cáo tuần và một số công việc với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn

- Các đồng chí Phó chánh Văn phòng;

- Lãnh đạo phòng HCTK;

- Trưởng phòng KTTV.
Phòng họp tầng 11
Thứ 3 (22/6) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Văn phòng Ủy ban báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc về:

-  Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của UBDT;

- Quy chế làm việc của UBDT.

- Các đồng chí Phó chánh Văn phòng;

- Tập thể Lãnh đạo: Phòng HCTK, Phòng QTBV;

- Trưởng phòng KTTV;

- Trưởng phòng VTLT.
Phòng họp tầng 11
15h00

CVP Lò Quang Tú

Làm việc với Công đoàn Uỷ ban, Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đ/c Vũ Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng;

- Tập thể Lãnh đạo phòng QTBV;

- Trưởng phòng KTTV;

- Trưởng phòng VTLT.
Phòng họp 504
Thứ 4 (23/6) 9h00

CVP Lò Quang Tú

Làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về thành lập Tổ Công tác đôn đốc công việc   Phòng họp 504
14h00 CVP Lò Quang Tú Họp Chi uỷ Chi bộ Kế toán - Quản trị - Đội xe Các Đ/c Chi uỷ Chi bộ Kế toán - Quản trị - Đội xe Phòng họp 504
14h30 CVP Lò Quang Tú Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Chi bộ Kế toán - Quản trị - Đội xe Các Đ/c Chi bộ Kế toán - Quản trị - Đội xe Phòng họp 504
Thứ 5 (24/6) 8h00 CVP Lò Quang Tú Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Văn phòng Uỷ ban

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng, phó các phòng, đơn vị của Văn phòng UB;

- Công chức phòng HCTK;

- Văn phòng đại diện tại TP HCM dự trực tuyến.
Phòng họp 503
8h00

PCVP Bùi Quốc Thắng

Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030   Trụ sở Chính phủ
14h00 CVP Lò Quang Tú Dự cuộc họp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 Đ/c Bùi Quốc Thắng, Phó Chánh Văn phòng Phòng họp 506
Thứ 6 (25/6) 15h00 CVP Lò Quang Tú Họp chuẩn bị nội dung phục vụ Hội ý Lãnh đạo Uỷ ban tuần 27

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng VTLT;

- Công chức của Văn phòng được phân công nhiệm vụ.

- Tập thể phòng HCTK.
Phòng 504
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (21/6) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng thi cuối khóa hệ dự bị đại học năm học 2020-2021

- Thành viên Hội đồng; Thành viên Ban Coi thi; Trưởng Ban, Thư ký Ban chấm theo Quyết định;

- Thành viên Ban Thanh tra theo Quyết định.
Hội trường tầng 3 nhà A
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Nghỉ phép   Hà Nội
14h00

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về phương án thành lập Tổ biên soạn chuyên đề thuộc các chương trình bồi dưỡng năm 2021 Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm BDKT CTDT; Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hoá DTTS; Phòng Đào tạo; Phòng KT-TV. Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 3 (22/6) Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham gia họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   135 Nguyễn Phong Sắc
14h00

Giám đốc Trần Trung

Tham gia họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ tại Học viện Khoa học Xã hội   477 Nguyễn Trãi
Thứ 4 (23/6) 14h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp trực tuyến với Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, Bộ GD&ĐT   Phòng làm việc
Thứ 5 (24/6) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Tổ xây dựng dữ liệu dân tộc Thành viên Tổ công tác; Tổ thư ký; Tổ chuyên giao theo thông báo của Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KHCN và BVMT vùng DTTS. 80 Phan Đình Phùng
Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Làm việc với Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam   01 Liễu Giai
Thứ 6 (25/6) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về biên soạn tài liệu Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức CTDT Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ trực tuyến của Đại học Quốc gia Hà Nội   Phòng làm việc
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (21/6) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp giao ban tuần CBCC Phòng 606
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về kế hoạch công tác tuần - Ban Giám đốc;
- Đ/c: Nam Trung, Thắng
Phòng họp tầng 11
Thứ 6 (25/6) 8h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 Tập thể Lãnh đạo, viên chức Trung tâm Thông tin. Phòng họp 506, Trụ sở Ủy ban
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 3 (22/6) 14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.