LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)

02:54 PM 16/08/2019 |   Lượt xem: 112 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Từ 19-21/8   Phó Vụ trưởng Phụ trách Hà Việt Quân Đi khảo sát Đề án Sâm Ngọc Linh và Đề án hỗ trợ người DTTS khởi sự kinh doanh Thành viên đoàn công tác Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN

Thứ 2 (19/8)

10h30

Chánh Văn phòng Lò Quang Tú

Hội ý Lãnh đạo Văn phòng

- Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng phòng Hành chính - Thư ký.

Phòng làm việc của Chánh VP

14h00 Chánh Văn phòng Lò Quang Tú

Làm việc một số nội dung liên quan đến Kế toán và Quản trị

- Đ/c Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chánh VP;

- Đ/c Đỗ Thị Hà Thanh, Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ;

- Đ/c Tô Minh Huấn, Phó Trưởng phòng Quản trị - Bảo vệ.

Phòng họp Nhà D

14h00

Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Thức

Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi công tác tại tỉnh Bình Định

 

Tỉnh Bình Định

Thứ 3 (20/8) 8h00 Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Thức

Dự Hội nghị phát triển kinh tế Miền Trung

  Tỉnh Bình Định
Thứ 5 (22/8) 8h00 Chánh Văn phòng Lò Quang Tú

Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về công tác chuẩn bị tiếp nhận trụ sở 349 (Dự kiến)

- Các Đ/c Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng các phòng: Kế toán -Tài vụ; Hành chính - Thư ký; Văn thư - Lưu trữ; Đội trưởng Đội xe.

Hội trường Nhà C

14h00 Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Thức

Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi công tác tại tỉnh Tuyên Quang

 

Tỉnh Tuyên Quang

Thứ 6 (23/8) 8h00 Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Thức Dự đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang   Tỉnh Tuyên Quang
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (19/8) 9h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Hoàng Hành, Tào Việt Thắng

Lãnh đạo 02 phòng chức năng

Phòng họp tại Vụ

Thứ 3 (20/8)   Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Phối hợp Học viện Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý “Tài liệu thí điểm bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đối với CB CC VC đối tượng 3 và 4”

 

Phòng Hội thảo tại Vụ

Từ 20-24/8  

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và CNTT điều tra thực trạng KT-XHcủa 53 DTTS năm 2019 do  UBDT tổ chức 02 chuyên viên của Vụ Tỉnh Lâm Đồng
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (19/8) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Hội ý công tác tuần 34

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị: VPHV; Phòng TCCB; Phòng CTCT&HSSV; Phòng KH-TV; Trung tâm TT-TV;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng KHHTQT; Trung tâm Bồi dưỡng KTCTDT; Phòng Khảo thí ĐBCL
Phòng họp nhà A
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Đảng ủy định kỳ tháng 8; họp liên tịch về công tác cán bộ.

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN;

- Lãnh đạo và cvcq VP Đảng - đoàn thể.
Hội trường nhà A
18h00 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Trưởng đoàn đón học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào năm 2019 T/p tham dự theo Kế hoạch Sân bay Nội bài
Thứ 3 (20/8)   Quyền Giám đốc Trần Trung Tham dự Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào năm 2019

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đại biểu theo Giấy mời;

- T/p tham dự theo Quyết định
Tỉnh Quảng  Ninh
Thứ 6 (23/8) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì làm việc về quyết toán 3 Đề tài KHCN cấp quốc gia, Chương trình CTDT/16-20 do Học viện chủ trì gồm: CTDT.02.16; CTDT.06.16; CTDT.28.17

- Đại diện lãnh đạo và cvcq các đơn vị: Phòng KH-TV; Phòng KHHTQT;

- Chủ nhiệm và thư ký khoa học, thư ký hành chính của 03 Đề tài
Phòng họp nhà A
Buổi chiều Phó Giám đốc Bế Trung Anh Đi công tác giảng bài tại Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào năm 2019   Tỉnh Quảng Ninh
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (19/8) 9h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Chủ trì họp giao ban tuần Cán bộ chủ chốt TTTT Phòng họp Giám đốc
Từ 20-22/8   Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Đi công tác   Tỉnh Bạc Liêu, Hà Tĩnh
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3 (20/8) 8h00 Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Phong Dự giao ban Báo chí TW   Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Cảnh Chân
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (19/8) 8h30 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các Phó Giám đốc Phùng Bá Tương, Đinh Thanh Huyền;

- Trưởng, phó các đơn vị cùng dự.
Tại NKDT
Thứ 4 (21/8) 9h00

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc

- Chi ủy Chi bộ;

- Các đồng chí đảng viên cùng dự
Tại NKDT
Thứ 5 (22/8) 15h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền Tại Công trình
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.