LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 19/7/2020 đến ngày 23/7/2020)

04:08 PM 16/07/2021 |   Lượt xem: 56 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 4 (21/7) 8h00

PVT Trần Chi Mai

Dự họp tại Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài Theo giấy mời Văn phòng Ủy ban về người Việt Nam ở Nước ngoài tại Hà Nội
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (19/7) 9h30-11h00

CVP Lò Quang Tú

Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về công tác tuần và về dự toán kinh phí năm 2022

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng: KTTV; QTBV.

Phòng họp tầng 11
8h00

PCVP Bùi Quốc Thắng

Dự họp về Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục các dân tộc Việt Nam”   Tầng 2, Trụ sở Chính phủ
Thứ 3 (20/7) 10h00

CVP Lò Quang Tú

Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Đ/c Phạm Phú Thịnh, Trưởng phòng Hành chính - Thư ký.
Phòng họp 504
14h00

CVP Lò Quang Tú

Dự giao ban Lãnh đạo Ủy ban

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức phòng HC-TK.
Phòng họp 506
Thứ 4 (21/7) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về tiếp thu góp ý của các vụ, đơn vị đối với dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; Quy chế làm việc của UBDT

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Các đ/c Lãnh đạo: Phòng QTBV; Phòng HCTK;

- Trưởng phòng: KTTV; VTLT.

Phòng họp tầng 11
Thứ 5 (22/7) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Họp Chi uỷ Chi bộ Kế toán - Quản trị - Đội xe Các đ/c Chi uỷ Chi bộ Kế toán - Quản trị - Đội xe Phòng họp 503
9h00

CVP Lò Quang Tú

Dự Hội ý thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống Covid - 19 của UBDT

- PCVP Vũ Trung Kiên;

- Trưởng phòng: KTTV; QTBV;

- Đ/c Lê Đình Hùng, Phó Trưởng phòng HCTK;

- Đ/c Đinh Thị Ngà, chuyên viên phòng QTBV.
Phòng họp tầng 15
10h00

CVP Lò Quang Tú

Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 7 và chuyên đề: “Hướng dẫn thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ mới” Các đ/c Chi bộ Kế toán - Quản trị - Đội xe Phòng họp 503
14h30

CVP Lò Quang Tú

Họp với thủ trưởng các vụ, đơn vị làm việc tại 80 Phan Đình Phùng

- PCVP Vũ Trung Kiên;

- Đ/c Trưởng phòng KTTV;

- Lãnh đạo Phòng QTBV;

- Đ/c Nguyễn Văn Huân, PTP HCTK;

- Đ/c Khải, Đ/c Bình chuyên viên phòng QTBV.
Phòng họp nhà D, 80 Phan Đình Phùng
8h00

PCVP Bùi Quốc Thắng

Dự thính kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV   Toà nhà Quốc hội
Thứ 6 (23/7) 15h00

CVP Lò Quang Tú

Họp chuẩn bị nội dung phục vụ Hội ý Lãnh đạo Uỷ ban tuần 29

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng VTLT;

- Công chức của Văn phòng được phân công nhiệm vụ.

- Tập thể phòng HCTK.
Phòng họp 504
8h00

PCVP Bùi Quốc Thắng

Dự thính kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV   Toà nhà Quốc hội
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (19/7) 8h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Chính phủ về Đề án xác định thành phần dân tộc và  xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc 01 Hoàng Hoa Thám
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham gia kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV   02 Độc Lập
Buổi chiều

Giám đốc Trần Trung

Nghỉ phép   Thành phố Hà Nội
Thứ 3 (20/7) 7h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp trực tuyến với Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT   Phòng làm việc
20-23/7

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham gia kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV   02 Độc Lập
Thứ 4 (21/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Tổ rà soát, điều chỉnh chương trình, đề cương môn học ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS Thành viên Tổ theo Quyết định Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 5 (22/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022, triển khai kế hoạch mở ngành đào tạo trình độ đại học năm 2021

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Văn phòng Học viện; Phòng Công tác Chính trị và HS, SV; Phòng KH-TV; Phòng TCCB; Trung tâm TT-TV; Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hóa DTTS.

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Đào tạo.
Phòng Hội thảo tầng 2 nhà C
14h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Hội đồng thẩm định cấp cơ sở chương trình bồi dưỡng theo Đề án 219

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Thành viên Ban soạn thảo; Tổ soạn thảo theo Quyết định.
80 Phan Đình Phùng
Thứ 6 (23/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về tổ chức nghiên cứu thực tế của giảng viên năm 2021 Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng TCCB; Phòng Khoa học và HTQT; Phòng KH-TV; Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hóa DTTS; Tạp chí Nghiên cứu dân tộc; Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DTTS&MN; Trung tâm Thông tin - Thư viện Phòng họp tầng 2 nhà C
Thứ 7 (24/7) Cả ngày

Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội thảo thường niên năm 2021 của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ GD&ĐT   157 Chùa Láng
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (19/7) 8h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về một số nội dung công việc của TTTT CBCC TTTT Phòng họp tầng 11
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 4 (21/7) 9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Dự kiến: Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.