LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)

03:41 PM 18/10/2020 |   Lượt xem: 58 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (19/10) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- Các đ/c PCVP

- Công chức phòng HC TK
Phòng 503
Thứ 3 (20/10) 14h00

CVP Lò Quang Tú

Dự cuộc làm việc của TT, PCN Hoàng Thị Hạnh các với đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết phục vụ Đại hội ĐBTQ các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KTTV;

- Các đ/c Lãnh đạo Phòng QTBV.
Phòng 504
Thứ 4 (21/10) 9h00

PCVP Vũ Trung Kiên

Dự cuộc gặp mặt Đoàn đại biểu người DTTS và tôn giáo tiêu biểu của tỉnh Nghệ An Lãnh đạo, công chức, người lao động Phòng QTBV, Phòng HCTK được phân công nhiệm vụ Phòng 502
Thứ 5 (22/10) 8h30

CVP Lò Quang Tú

Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tình hình tổ chức cán bộ của Văn phòng và dự kiến số lượng, vị trí làm việc các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng Các đ/c Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng Phòng 504
Thứ 6 (23/10) 8h30

CVP Lò Quang Tú

Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng về công tác tuần và cho ý kiến tài liệu hội ý tuần 44 Lãnh đạo Ủy ban

- Các đ/c PCVP;

- Trường các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng tại Hà Nội (các đ/c Phó Trưởng phòng được ủy quyền họp thay Trưởng phòng)
Phòng 504
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
Từ 26-30/10 PVT Điểu Mưu Tham dự 02 hội thảo do Lãnh đạo UBDT và Vụ TCCB chủ trì    TP. Nha Trang (Khánh Hòa)
Từ 28-29/10 PVT Phạm Thị Phước An Chủ trì Lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về BVMT năm 2020 tại xã Quảng Trực   Huyện Tuy Đức (Đắk Nông)
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (19/10) 9h00

PVT Tào Việt Thắng

Chủ trì họp giao ban tuần

- Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

- PVT Nguyễn Hoàng Hành

- Lãnh đạo 02 phòng CN

Phòng họp tại Vụ

Thứ 3 (20/10) 15h00

PVT Tào Việt Thắng

Chủ trì tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đ/c Thạch Sa Hoan Vong

Tất cả đảng viên trong Chi bộ

Phòng họp tại Vụ

Từ 21-22/10

PVT Tào Việt Thắng

Phối hợp Ban Dân tộc tổ chức hội nghị tập huấn về Bảo vệ môi trường và ứng phó trước tác động của biến đổi khí hậu để phát triển bền vững 04 chuyên viên Tỉnh Hậu Giang
Thứ 5 (22/10) 7h00

Vụ trưởng         Huỳnh Thị Sômaly

Tham gia Đoàn Lãnh đạo UBDT chủ trì, chỉ đạo Hội nghị tập huấn về Bảo vệ môi trường và ứng phó trước tác động của biến đổi khí hậu để phát triển bền vững

   
10h00

Vụ trưởng         Huỳnh Thị Sômaly

Tham mưu Lãnh đạo ỦUBDT chủ trì Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho 05 đ/c lãnh đạo Ban Dân tộc PVT Nguyễn Hoàng Hành

Phòng họp tại Vụ

  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (19/10) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo   35 Đại Cồ Việt
  14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Báo cáo TT, PCN Lê Sơn Hải về bồi dưỡng hệ Dự bị đại học năm học 2020 - 2021 Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Khoa Dự bị Đại học; Văn phòng Học viện; Phòng Công tác chính trị và HSSV; Phòng TCCB; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Trung tâm TT-TV 349 Đội Cấn
  15h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Báo cáo TT, PCN Lê Sơn Hải về thực hiện Đề án 771 năm 2020 Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm BDKT CTDT; Trung tâm HTĐT và PTNL vùng DT&MN; Khoa Văn hoá DTTS; Khoa Sau đại học; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Kế hoạch - Tài vụ 349 Đội Cấn
Thứ 3 (20/10) 9h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Dự gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam Toàn thể Nữ viên chức và hợp đồng lao động của HVDT 349 Đội Cấn
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Làm việc với Học viện Chính trị Khu vực 1   15 Khuất Duy Tiến
Thứ 4 (21/10) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Chủ trì họp về dự thảo khung Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị trực thuộc Học viện Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 5 (22/10) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp chi bộ khối phòng số 1 định kỳ tháng 10/2020 Toàn thể đảng viên Chi bộ khối phòng số 1 Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 6 (23/10) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì đánh giá, xếp loại thủ trưởng các đơn vị quý III/2020

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 8h30: Phòng Công tác chính trị và HS.SV

- 9h00: Khoa Cơ bản

- 9h30: Khoa Sau đại học

- 10h00: Trung tâm HTĐT và PTNNL vùng DT&MN

- 10h30: Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc

- 11h00: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc
Phòng họp tầng 2 nhà A
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (19/10) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Chủ trì Lễ Mở thầu CBCC TTTT Phòng 606
10h30

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp giao ban tuần 43 CBCC TTTT Phòng 606
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp nhóm triển khai Chương trình MTQG Đ/c Hùng, đ/c Phụng, đơn vị tư vấn Phòng 606
Thứ 3 (20/10) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Dự gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Toàn thể Nữ viên chức TTTT

Hội trường tầng 3
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (19/10) 9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các PGĐ;

- Trưởng, phó các đơn vị.
Tại NKDT
Thứ 3 (20/10) 9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Dự Gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Toàn thể nữ công chức, viên chức, người lao động Hội trường tầng 3
Thứ 6 (23/10) 9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.