LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020)

02:51 PM 15/05/2020 |   Lượt xem: 97 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (18/5) 8h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Tháp tùng BTCN làm việc cùng Tổ thường trực về việc hoàn thiện CT MTQG   349 Đội Cấn
10h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Tháp tùng BTCN tiếp xã giao bà Rana Flower, trưởng đại diện mới của UNICEF tại Việt Nam   349 Đội Cấn
Từ (21- 22/5)   PVT Trần Thu Hà Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng an ninh đối tượng 2 từ 21/5-10/6    
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (18/5) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Văn phòng Ủy ban làm việc, báo cáo Thứ trưởng, PCN Nông Quốc Tuấn

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng.
Phòng  506
11h00

CVP Lò Quang Tú

Báo cáo Bộ trưởng, CNUB và TT, PCN Nông Quốc Tuấn duyệt mẫu quà tặng Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II Các đ/c được phân công nhiệm vụ Phòng 503
8h30-10h00

PCVP Phạm Bình Sơn

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Tổ Thường trực về hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và MN giai đoạn 2021-2030   Phòng 503
15h00

PCVP Nguyễn Văn Thức

Đi công tác tại tỉnh Tuyên Quang   Tuyên Quang
Thứ 3 (19/5) 8h00

PCVP Phạm Bình Sơn

Dự Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2019   Phòng 503
8h30

CVP Lò Quang Tú

Dự cuộc làm việc của TT, PCN Hoàng Thị Hạnh với Báo Dân tộc & Phát triển về việc xây dựng Đề án Báo DT&PT điện tử   Phòng họp tầng 15
14h00

CVP Lò Quang Tú

Dự cuộc làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy với các tiểu ban của Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII Trưởng phòng KTTV Phòng họp tầng 11
15h00

PCVP Ngô Quang Hải

Sinh hoạt Chi bộ HCTK và VTLT Các đ/c đảng viên Chi bộ HCTK và VTLT Phòng 504
Thứ 4 (20/5) 8h30

CVP Lò Quang Tú

Dự họp Tiểu ban An ninh-Y tế phục vụ Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II

- Đ/c Trưởng Phòng KTTV;

- Đ/c Vũ Mạnh Tuấn, Phó Trưởng phòng QTBV.
Trụ sở Bộ Công an
14h30

CVP Lò Quang Tú

Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

- Các đ/c Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng;

- Các đ/c được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch số 102-KH/DU.
Phòng 504
Thứ 6 (22/5) Cả ngày

CVP Lò Quang Tú

Đại hội Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 Toàn thể đảng viên Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban Phòng 502
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
Thứ 2
(18/5)
8h00 CVP Võ Văn Bảy Họp nội bộ triển khai công việc trong tuần PCVP: Đặng Tiến Hùng, Nguyễn Thị Nga, Phạm Chí Trung  
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (18/5) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Đảng uỷ định kỳ tháng 5/2020; rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng uỷ viên;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Đại diện cấp uỷ các chi bộ trực thuộc;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Đảng - đoàn thể; Văn phòng Học viện, Phòng Tổ chức cán bộ.
Hội trường tầng 3 nhà A
11h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện Dân tộc

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng theo Quyết định;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng TCCB.
Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Nghe báo cáo về triển khai thực hiện Đề án 414

- Giám đốc Trung tâm và chuyên viên chuyên quản của Trung tâm Thông tin -Thư viện;

- Đơn vị tư vấn.
Phòng họp tầng 2 nhà A
14h00

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Chủ trì họp Ban biên soạn Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội vùng DTTS Thành viên Ban biên soạn Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội vùng DTTS. Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 3 (19/5) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Dự chỉ đạo Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Học viện (mở rộng) về công bố Quyết định nhân sự Chủ tịch Công đoàn

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng uỷ viên;

- BCH Công đoàn;

- Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng - đoàn thể;
Hội trường tầng 3 nhà A
9h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức CTDT; Phòng TCCB; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và PTNL vùng DT&MN; Phòng KH-TV; Văn phòng Học viện.
Phòng họp tầng 2 nhà A
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Đại diện tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Khoa học và HTQT.
Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 4 (20/5) 9h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DT&MN Phòng làm việc
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp liên tịch về công tác cán bộ và Đề án thành lập Hội đồng Học viện Dân tộc

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Phòng Tổ chức cán bộ.
Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 5 (21/5) Buổi sáng

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo khối Khoa học quý I/2020

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 08h30: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;

- 09h00: Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DT&MN;

- 09h30: Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc;

- 10h00: Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc;

- 10h30: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc.
Phòng họp tầng 2 nhà A
Buổi sáng

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo khối Đào tạo quý I/2020

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 8h30: Phòng Đào tạo;

- 9h00: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

- 9h30: Khoa Sau đại học;

- 10h00: Khoa Dự bị đại học.
Hội trường tầng 3 nhà A
Buổi chiều

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo khối Tổng hợp quý I/2020

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 14h00: Trung tâm Thông tin - Thư viện;

- 14h30: Phòng Tổ chức cán bộ;

- 15h00: Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên;

- 15h30: Văn phòng Học viện;

- 16h00: Phòng Kế hoạch – Tài vụ.
Phòng họp tầng 2 nhà A
Buổi chiều

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo khối Tổng hợp quý I/2020

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 14h00: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc;

- 14h30: Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi;

- 15h00: Khoa Cơ bản;

- 15h30: Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số;

-16h00: Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 6 (22/5) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp Chi bộ khối phòng số 1 định kỳ tháng 5/2020 Đảng viên Chi bộ Khối phòng số 1 Hội trường tầng 3 nhà A
10h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đào tạo hệ Dự bị Đại học Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện; Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; Phòng Kế hoạch - Tài vụ. Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội   182 Lương Thế Vinh
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (18/5) 8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp cùng Văn phòng Ủy ban do TT, PCN Nông Quốc Tuấn chủ trì CBCC TTTT Phòng 506
Thứ 3 (19/5) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp giao ban tuần 21 CBCC TTTT Phòng 606
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp tiểu ban truyên truyền Đại hội Đảng   Phòng họp tầng 11
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
           
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.