LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021)

09:55 AM 18/01/2021 |   Lượt xem: 21 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC

Thứ 2 (18/01)

8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Hội đồng kiểm tra định kỳ lần 1 hệ Dự bị đại học năm học 2020-2021

- Thành viên Hội đồng kiểm tra định kỳ theo Quyết định; thành viên các Ban giúp việc Hội đồng (Ban đề kiểm tra; Ban coi kiểm tra; Ban chấm kiểm tra; Ban phách; Ban phục vụ);

- Thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định.
Hội trường tầng 3 nhà A
10h00 Giám đốc Trần Trung Tham dự Lễ cất nóc công trình đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc   Tại 349 Đội Cấn
14h00 Giám đốc Trần Trung Làm việc với Quỹ Nafosted, BộKH&CN   39 Trần Hưng Đạo

Thứ 3 (19/01)

8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp về hợp đồng lao động theo nguồn thu sự nghiệp

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi;

- Các Hợp đồng lao động theo nguồn thu sự nghiệp của Học viện và Trung tâm.
Hội trường tầng 3 nhà A
10h30 Giám đốc Trần Trung Làm việc với Tập đoàn FPT Trưởng Khoa Sau đại học Phòng làm việc
14h00 Giám đốc Trần Trung Tham gia Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ của Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam   32 Hào Nam
14h00 Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh Làm việc với Cục Nhà giáo, Bộ GD&ĐT   30 Tạ Quang Bửu
15h30 Giám đốc Trần Trung Tham dự Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh 349 Đội Cấn
17h30 Giám đốc Trần Trung Tham dự liên hoan tổng kết đánh giá kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Thành phần tham dự theo thông báo của Văn phòng Học viện.
349 Đội Cấn

Thứ 4 (20/01)

08h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp về rà soát, điều chỉnh Chương trình đào tạo và đề cương môn học ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Khoa Cơ bản; Phòng Đào tạo; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Trung tâm Thông tin – Thư viện; Văn phòng Học viện;

- Giảng viên của Học viện.
Hội trường tầng 3 nhà A
Cả ngày Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh Nghỉ phép   Hà Nội
14h00 Giám đốc Trần Trung Làm việc với Chương trình quốc gia phát triển toán học, Bộ GD&ĐT   157 Chùa Láng

Thứ 5 (21/01)

08h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp về giao nhiệm vụ tổng hợp minh chứng trong Báo cáo tự đánh giá đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Học viện năm 2021

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

- Thành viên Hội đồng đảm bảo chất lượng;

- Thành viên Mạng lưới đảm bảo chất lượng;
Hội trường tầng 3 nhà A
08h30 Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh Tham gia họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20   349 Đội Cấn
14h00 Giám đốc Trần Trung Làm việc với Bộ TT&TT   68 Dương Đình Nghệ
14h00 Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh Tham gia họp Chi bộ khối phòng số 2 định kỳ tháng 01/2021 Đảng viên Chi bộ Khối phòng số 2 Phòng họp tầng 2 nhà C

Thứ 6 (22/01)

Cả ngày Giám đốc Trần Trung Trưởng Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học TN&MT Hà Nội   41A Phú Diễn

Thứ 7 (23/01)

Cả ngày Giám đốc Trần Trung Trưởng Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học TN&MT Hà Nội   41A Phú Diễn

Chủ nhật

(24/01)
Cả ngày Giám đốc Trần Trung Trưởng Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học TN&MT Hà Nội   41A Phú Diễn
  TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ 2 (18/01)

10h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Dự Lễ cất nóc công trình Khách sạn Dân tộc Phòng Cổng TTĐT Tại 349 Đội Cấn
14h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp giao ban tuần CBCC TTTT Phòng 606
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Thứ 2 (18/01)

10h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Dự Lễ cất nóc công trình Khách sạn Dân tộc

- Các Đại biểu theo Giấy mời;

- Phó Giám đốc NKDT;

- Cán bộ chủ chốt NKDT.
Tại 349 Đội Cấn

Thứ 6 (22/01)

09h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc. Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền cùng dự. Tại 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.