LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020)

02:06 PM 14/08/2020 |   Lượt xem: 40 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (17/8) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Hội ý tuần của LĐUB

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức, giúp việc Lãnh đạo Ủy ban.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
Thứ 3 (18/8) 8h00

PCVP Phạm Bình Sơn

Dự cuộc họp Trung tâm Thông tin báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn kết quả cuộc họp  tại Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách TTHC; thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện.  Trưởng các phòng: Hành chính - Thư ký, Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát TTHC. Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
14h00 CVP Lò Quang Tú Dự cuộc họp Vụ TCCB báo cáo Bộ trưởng, CNUB về việc biên soạn tài liệu tập huấn nâng cao năng lực quản lý công tác bồi dưỡng trong triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg đối với các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng;

- Phòng HCTK phân công người ghi sổ họp Lãnh đạo UB
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
Thứ 4 (19/8) 8h00 CVP Lò Quang Tú Dự Lễ khai trương trực tuyến  toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng dịch vụ công quốc gia   Trụ sở Chính phủ
10h45 CVP Lò Quang Tú Làm việc với đ/c Nguyễn Huy Duẩn, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC và đ/c Nguyễn Văn Viên, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTCNXD

- Tập thể Lãnh đạo Phòng QTBV;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KTTV.
Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
14h00

CVP Lò Quang Tú

Họp chuẩn bị báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân  phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 theo Thông báo kết luận số 278/TB-VPCP

- Trưởng các phòng: QTBV, KTTV;

- Đ/c Tô Minh Huấn, Phó Trưởng phòng QTBV; Đ/c Nguyễn Văn Huân, Phó TP HCTK và đ/c Lê Đình Hùng, Phó TP HCTK.
Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
15h00 CVP Lò Quang Tú Họp Hội đồng thanh lý tài sản

- Các Đ/c Thành viên Hội đồng (Các đ/c Thành viên Hội đồng Vụ Địa phương II, III dự họp trực tuyến);

- Các đ/c Lãnh đạo Phòng QTBV; đại diện LĐ Phòng KTTV.
Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
Thứ 5 (20/8) 8h00 CVP Lò Quang Tú Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân  phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 theo Thông báo kết luận số 278/TB-VPCP

- Trưởng các phòng: QTBV, KTTV;

- Đ/c Tô Minh Huấn, Phó Trưởng phòng QTBV; Đ/c Nguyễn Văn Huân, Phó TP HCTK và đ/c Lê Đình Hùng, Phó TP HCTK.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
14h00

CVP Lò Quang Tú

Làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính về nguồn chính trị phí năm 2020 Lãnh đạo Phòng KTTV Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
16h00 CVP Lò Quang Tú Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng Các đ/c Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
8h00

PCVP

Nguyễn Văn Thức,

PCVP

Phạm Bình Sơn

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Vụ CSDT về các dự án thành phần trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Vụ Chính sách Dân tộc phụ trách   Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
Thứ 6 (21/8 8h00 CVP Lò Quang Tú Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Vụ TCCB về Đề án thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 - Phòng HCTK phân công người ghi sổ họp Lãnh đạo UB. Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
15h00 CVP Lò Quang Tú Họp giao ban công tác tuần và chuẩn bị nội dung Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 35

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Các Đ/c Trưởng các phòng, đơn vị thuộc VP tại Hà Nội.
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC

Thứ 2 (17/8)

Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Giảng dạy tại Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia HCM   15 Khuất Duy Tiến
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp tại Trường ĐH Sư phạm HN, Bộ GD&ĐT   136 Xuân Thuỷ

Thứ 3 (18/8)

10h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự Bế giảng lớp nghiệp vụ CTDT Ban Tổ chức Lớp học và đại biểu theo giấy mời Hội trường Nhà C
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Dự kiến tham dự họp với Uỷ ban Dân tộc về nội dung quản lý NN Đề án 771 năm 2020   349 Đội Cấn

Thứ 4 (19/8)

8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Dự kiến chủ trì họp về Dự án đầu tư xây dựng HVDT Thành phần theo thông báo của Tổ thẩm định. 80 Phan Đình Phùng
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Tài chính   28 Trần Hưng Đạo

Thứ 5 (20/8)

8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp cơ quan thông qua Đề án tinh giản biên chế năm 2021.

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Toàn thể viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc.
Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ GD&ĐT   35 Đại Cồ Việt
Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham gia Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ tại Học viện Hành chính QG   77 Nguyễn Chí Thanh

Thứ 6 (21/8)

14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ   113 Trần Duy Hưng
  TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ 2 (17/8)

9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp Giao ban tuần TTTT

- Các Phó Giám đốc;

- Trưởng, phó các phòng, Kế toán trưởng.
Phòng 606

Thứ 3 (18/8)

8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp cùng TT,PCN Nông Quốc Tuấn chủ trì

- Các Phó Giám đốc;

- đ/c Nguyễn Nam Trung, đ/c Ngô Thành Trung, đ/c Lang Thị Minh
Phòng họp tầng 11

Thứ 4 (19/8)

7h30

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp tại VPCP    VPCP
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Thứ 2 (17/8)

9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp Giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các Phó Giám đốc;

- Trưởng, phó các đơn vị cùng dự.
Tại NKDT

Thứ 6 (21/8)

09h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc. Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền cùng dự.  349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.