LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021)

05:14 PM 14/05/2021 |   Lượt xem: 70 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (17/5) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Dự hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức phòng HC-TK.
Phòng họp 503
10h30

CVP Lò Quang Tú

Họp giao ban tuần Lãnh đạo Văn phòng Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng Phòng họp 503
15h30

CVP Lò Quang Tú

Tham dự cuộc họp Bộ trưởng, CNUB báo cáo Lãnh đạo Chính phủ   Văn phòng Chính phủ
14h00

PCVP Phạm Bình Sơn

Dự họp nghe báo cáo nội dung chuẩn bị làm việc với Giám đốc NHTG tại VN Các đồng chí thuộc Văn phòng được phân công nhiệm vụ Phòng họp 506
Thứ 3 (18/5) 8h00 CVP Lò Quang Tú Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Vụ Kế hoạch- Tài chính Các đồng chí thuộc Văn phòng được phân công nhiệm vụ Phòng họp 506
14h30 CVP Lò Quang Tú Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ KTTV, QTBV và Đội xe Các đ/c đảng viên Chi bộ KTTV, QTBV và Đội xe Phòng họp 502
Thứ 4 (19/5) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Vụ Tổ chức Cán bộ Các đồng chí thuộc Văn phòng được phân công nhiệm vụ Phòng họp 506
10h30

CVP Lò Quang Tú

Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng Các đồng chí Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng Phòng họp 504
14h00

CVP Lò Quang Tú

Họp Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về:

(1) Nghe Lãnh đạo Trung tâm Thông tin báo cáo về việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc;

(2) Đồng chí Lò Quang Tú báo cáo việc công tác quy hoạch Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo Đoàn thanh niên cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2022-2027.
  Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ 5 (20/5) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Họp Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về:

(1) Thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” theo Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 18/01/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về việc triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”;

(2) Thông qua dự thảo Kế hoạch viết tin bài về hoạt động công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và các tổ chức Đảng trực thuộc đăng tải trên Trang tin thành phần của Đảng bộ;

(3) Thông qua dự thảo Kế hoạch về việc rà soát, kiểm tra, bổ sung hồ sơ cán bộ, đảng viên.
  Phòng họp 503
Thứ 6 (21/5 8h00

CVP Lò Quang Tú

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm việc với Văn phòng Ủy ban cho ý kiến về xây dựng quy chế quản lý tài sản công

- Các đ/c Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng Phòng Quản trị - Bảo vệ; Kế toán - Tài vụ
Phòng họp tầng 11
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (17/5) 14h00 Giám đốc Trần Trung Làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam   01 Liễu Giai
17-19/5

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Đi công tác tại tỉnh Trà Vinh   Tỉnh Trà Vinh
Thứ 3 (18/5) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng TCCB.
Hội trường tầng 3 nhà A
9h00 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Tổ công tác xây dựng dữ liệu dân tộc của Học viện Thành viên Tổ công tác, Tổ thư ký, Tổ chuyên gia theo thông báo của Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DT&MN Phòng họp tầng 2 nhà A
14h00 Giám đốc Trần Trung Tham dự cuộc họp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về công tác đầu tư xây dựng cơ bản   349 Đội Cấn
Thứ 4 (19/5) 9h00 Giám đốc Trần Trung Làm việc với Tổ xét duyệt quyết toán năm 2020 của UBDT Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng KH-TV Phòng họp tầng 2 Nhà A
14h00 Giám đốc Trần Trung Làm việc với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ GD&ĐT   157 Chùa Láng
Thứ 5 (20/5) 8h30 Giám đốc Trần Trung Tham dự họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT   136 Xuân Thủy
8h30

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham gia họp Chi bộ Khối phòng số 2 định kỳ tháng 5/2021 Đảng viên Chi bộ Khối phòng số 2 Hội trường tầng 3 nhà A
14h00 Giám đốc Trần Trung Làm việc với Bộ KH&CN   39 Trần Hưng Đạo
Thứ 6 (21/5) 8h30 Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp về công tác dạy tiếng DTTS trong Đề án 771 năm 2021 Thành phần tham dự theo thông báo của Viện Nghiên cứu VHDT Hội trường tầng 3 nhà A
14h00 Giám đốc Trần Trung Làm việc với Thư viện Khoa học xã hội Việt Nam   03 Liễu Giai
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (17/5) 9h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp giao ban tuần CBCC, đ/c Hương Phòng 606
14h30 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp về quyết toán các dự án Kế toán TTTT Phòng 606
Thứ 3 (18/5) 8h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Dự kiến họp với TT, PCN Nông Quốc Tuấn CBCC  
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (17/5) 14h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.