LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020)

11:44 PM 14/02/2020 |   Lượt xem: 199 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (17/2) 8h30

CVP Lò Quang Tú

Họp công tác chuẩn bị Báo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về nơi ăn, nghỉ của đại biểu và chuẩn bị quà tặng, phát quà tặng cho đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II Đ/c Tuấn, Phó Trưởng phòng QTBV; đ/c Hanh, Trưởng phòng KSTTHC; đ/c Huân, Phó Trưởng phòng HCTK Phòng làm việc của CVP
10h30

CVP Lò Quang Tú

Họp Tổ chuẩn bị công tác nhân sự chuẩn bị một số nội dung về công tác Đại hội ĐBBPVP Các đ/c Thành viên Tổ chuẩn bị công tác nhân sự Phòng làm việc của CVP
14h00

CVP Lò Quang Tú

Rà soát dự thảo Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030   Phòng họp 503
15h30

CVP Lò Quang Tú

Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng về nhân sự Lãnh đạo Văn phòng

- Các đ/c Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng;

- Đ/c Trưởng phòng HCTK.
Phòng họp 504
8h00

PCVP Ngô Quang Hải

Dự cuộc làm việc của TT, PCN Nông Quốc Tuấn với Tổ đón đại biểu và vị trí các đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II ở hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Dự thảo Kế hoạch và đề xuất thành viên của Tổ) Đ/c Lê Đình Hùng, Phó Trưởng Phòng Hành chính-Thư ký Phòng họp tầng 11, UBDT
Thứ 3 (18/2) 9h00

CVP Lò Quang Tú

Họp Chi ủy Chi bộ KTTV, QTBV và Đội xe chuẩn bị công tác Đại hội Chi bộ

- Các đ/c Ủy viên Chi bộ;

- Đ/c Trang, Phòng KSTTHC
Phòng họp 504
8h00

PCVP Ngô Quang Hải

Dự Hội thảo về chỉ số chấm điểm CCHC năm 2019 của UBDT Theo Giấy mời Phòng họp 503
Thứ 4 (19/2) 8h00

PCVP Ngô Quang Hải

Dự cuộc làm việc của TT, PCN Nông Quốc Tuấn với Tổ chuẩn bị, bố trí, điều tiết phương tiện đưa, đón phục vụ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II (Dự thảo Kế hoạch và đề xuất thành viên của Tổ) Đ/c Tô Minh Huấn, Phó Trưởng Phòng QT-BV Phòng họp tầng 11,  UBDT
Thứ 5 (20/2) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về nơi ăn, nghỉ của đại biểu và chuẩn bị quà tặng, phát quà tặng cho đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II (Dự thảo Kế hoạch và đề xuất thành viên của Tổ)

- Đ/c Ngô Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng;

- Đ/c Tuấn, Phó Trưởng phòng QTBV; đ/c Hanh, Trưởng phòng KSTTHC; đ/c Huân, Phó Trưởng phòng HCTK.
Phòng họp tầng 11, UBDT
Thứ 6 (21/2) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Rà soát lần cuối Báo cáo Chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030   Phòng họp 503
10h00

PCVP Ngô Quang Hải

Họp Chi ủy, Chi bộ Hành chính - Thư ký, Văn thư - Lưu trữ Các đ/c Chi ủy Chi ủy, Chi bộ Hành chính - Thư ký, Văn thư - Lưu trữ Phòng làm việc PCVP
14h00

PCVP Ngô Quang Hải

Họp Chi bộ Hành chính - Thư ký, Văn thư - Lưu trữ

Các đ/c Đảng viên Chi bộ Hành chính - Thư ký, Văn thư - Lưu trữ

Phòng họp 504
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
Thứ 2 (17/2)   Vụ trưởng, CVP Võ Văn Bảy Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

- PCVP: Đặng Tiên Hùng; Phạm Bình Sơn; Nguyễn Thị Nga

 
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (17/2) 8h30

Quyền Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội ý công tác tuần 08

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện; Phòng TCCB; Phòng Công tác chính trị và HSSV; Phòng KH-TV; Trung tâm TT-TV;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Khoa học và HTQT; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức CTDT; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và PTNL vùng DTMN; Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DT&MN; Viện Chiến lược và CSDT; Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc; Khoa Sau đại học; Tổ Thẩm định của Chủ đầu tư.
Hội trường tầng 3 nhà A
13h30

Quyền Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Văn phòng Ủy ban, Báo Dân tộc và Phát triển về trụ sở làm việc Chánh Văn phòng Học viện 80 Phan Đình Phùng
15h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và CSDT, Thành viên Tổ Thường trực Đề án 349 Đội Cấn
Thứ 3 (18/2) 8h30

Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội thảo về chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ 349 Đội Cấn
Thứ 4 (19/2) 8h30

Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp Chi bộ khối phòng số 1 định kỳ tháng 2/2020 Đảng viên Chi bộ Khối phòng số 1 Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 5 (20/2) 8h30

Quyền Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Đảng ủy định kỳ tháng 02/2020; họp Đảng ủy thông qua dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ HVDT nhiệm kỳ 2020-2025; họp Liên tịch về công tác cán bộ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên Học viện;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Thành viên Tiểu ban Văn kiện;

- Thành viên Tiểu ban Nhân sự;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Phòng Tổ chức cán bộ.
Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 6 (21/2) 8h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và CSDT, Thành viên Tổ Thường trực Đề án 349 Đội Cấn
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (17/2) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp giao ban tuần

CBCC; đ/c Phụng - Phó phòng ƯD&CSDL

Phòng họp GĐ
Thứ 3 (18/2) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp BQLDA CNTT Ban QLDA CNTT Phòng họp GĐ
Thứ 6 (21/2) 8h30 Hồ Kim Hằng Tham dự Hội thảo khuyến nghị LGG trong CTMTQG phát triển bền vững KTXH vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2021- 2030    Học viện Phụ nữ Việt Nam
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3 (18/2) 8h00 PTBT Nguyễn Văn Phong Dự giao ban Báo chí TW   Ban Tuyên giáo TW
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (17/2) 8H30

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- PGĐ Phùng Bá Tương; Đinh Thanh Huyền;

- Trưởng, phó các đơn vị.
Tại NKDT

Thứ 3 (18/2)

15h00

Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục Giám định Bộ Xây dựng về thi công phần ngầm công trình Khách sạn Dân tộc.   349 Đội Cấn

Thứ 4 (19/2)

14h00

Giám đốc

Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục Giám định Bộ Xây dựng về thi công phần ngầm công trình Khách sạn Dân tộc. - PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
Thứ 6 (21/2) 9H00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc. - PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.