LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021)

10:08 PM 13/08/2021 |   Lượt xem: 65 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (16/8) 8h30

CVP Lò Quang Tú

Họp giao ban trực tuyến Lãnh đạo Văn phòng

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Các đ/c Trưởng phòng thuộc Văn phòng.
 
Thứ 3 (17/8) 15h00 Tập thể Lãnh đạo Văn phòng Dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban trực tuyến tuần 34

- Các đ/c Lãnh đạo Văn phòng;

- Công chức được phân công nhiệm vụ của Văn phòng.
Phòng họp 503
Thứ 4 (18/8) Cả ngày CVP Lò Quang Tú Làm việc tại cơ quan Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng và theo phân công đã được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt Trụ sở Ủy ban, số 349 Đội Cấn
9h00

PCVP Bùi Quốc Thắng

Dự nghe Vụ Chính sách dân tộc báo cáo Bộ trưởng, CNUB tiến độ xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư ngân sách Trung ương thực hiện CT MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030   Phòng làm việc
14h30

PCVP Bùi Quốc Thắng

 

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Văn phòng điều phối CT MTQG về tiến độ thực hiện Báo cáo khả thi CT MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030   Phòng làm việc
Thứ 5 (19/8) Cả ngày CVP Lò Quang Tú Làm việc tại cơ quan Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng và theo phân công đã được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt Trụ sở Ủy ban, số 349 Đội Cấn
14h30

PCVP Bùi Quốc Thắng

 

Dự nghe Vụ Tổng hợp báo cáo Bộ trưởng, CNUB kết quả công tác tháng 7, trọng tâm tháng 8   Phòng làm việc
Thứ 6 (20/8) 8h30

CVP Lò Quang Tú

 

Văn phòng Ủy ban, Tổ công tác làm việc, báo cáo Bộ trưởng, CNUB về: kết quả rà soát việc thực hiện quy chế phối hợp của Ủy ban Dân tộc với các cơ quan Trung ương; tiến độ thực hiện công việc được giao của các vụ, đơn vị và các nội dung chuẩn bị giao ban tuần 34 Tổ Công tác Phòng làm việc
14h30

PCVP Bùi Quốc Thắng

 

Dự nghe Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo Bộ trưởng, CNUB tiến độ xây dựng Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045   Phòng làm việc
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
Thứ 2 (16/8) Sáng Vụ Trưởng Hoàng Thị Lề Rà soát triển khai thực hiện báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng   Làm việc online tại nhà
Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Xây dựng Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19  
Phó Vụ trưởng Ngô Quang Hải

- Chỉ đạo văn bản gửi VOV5 về thẩm định kinh phí tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 16 của CP.

- Chỉ đạo triển khai góp ý Quy chế theo dõi đôn đốc thực hiện nhiệm vụ BT, CNUB giao.
 
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Rà soát, tổng hợp tin, bài tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi

- Hoàn thiện CTPH với MTTQ và VTV

- Rà soát hoàn chỉnh nội dung Hợp đồng đặt hàng ấn phẩm với Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng
 
Chiều Vụ Trưởng Hoàng Thị Lề Dự họp trực tuyến của TT, PCN Hoàng Thị Hạnh với lãnh đạo các Vụ, đơn vị liên quan đến chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với một số cơ quan liên quan (MTTQ VN, Đài tiếng nói VN, Đài truyền hình Việt Nam)   Trụ sở UB và các điểm cầu họp trực tuyến
Thứ 3 (17/8) Sáng Vụ Trưởng Hoàng Thị Lề

Rà soát để hoàn thiện nội dung Chương trình phối hợp với Mặt trận tổ quốc

Các Phó Vụ trưởng: Đinh Xuân Thắng, Trần Tuấn Anh, Ngô Quang Hải cùng tham dự Làm việc online tại nhà
Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Xây dựng Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19  
Phó Vụ trưởng Ngô Quang Hải Tiếp thu, bổ sung hoàn thiện các nội dung dự thảo CTPH giữa UBDT và VOV.  
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Xây dựng Dự thảo Thông tư dự án 10

- Tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ CTPH với MTTQ và VTV trình LĐUB

 
Chiều Vụ Trưởng Hoàng Thị Lề Xây dựng Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19  
Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Chủ trì họp online: Nhóm làm sách và tài liệu thuộc Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc,tôn giáo theo Quyết định số 219/QĐ-TTg  
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Rà soát, tổng hợp tin, bài tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi

- Điểm tin ngày gửi báo cáo LĐUB và các vụ, đơn vị có liên quan

- Xây dựng Dự thảo Thông tư dự án 10
 
Thứ 4 (18/8) Sáng Vụ Trưởng Hoàng Thị Lề Rà soát để hoàn thiện nội dung Chương trình phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam  
Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Xây dựng Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19  
Phó Vụ trưởng Ngô Quang Hải Chỉ đạo hoàn thiện văn bản góp ý Quy chế theo dõi đôn đốc thực hiện nhiệm vụ BT, CNUB giao, gửi Văn phòng Ủy ban.  
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Xây dựng Dự thảo Thông tư dự án 10

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ CTPH với MTTQ và VTV trình LĐUB
 
Chiều Vụ Trưởng Hoàng Thị Lề Rà soát để hoàn thiện nội dung Chương trình phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam  
Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Xây dựng Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19  
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Rà soát, tổng hợp tin, bài tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi

- Điểm tin ngày gửi báo cáo LĐUB và các vụ, đơn vị có liên quan

- Phối hợp xây dựng Dự thảo Thông tư dự án 10
 
Thứ 5 (19/8) Sáng Vụ Trưởng Hoàng Thị Lề

Tập thể lãnh đạo Dự họp trực tuyến của TT, PCN Hoàng Thị Hạnh với lãnh đạo các Vụ Tuyên truyền

Các Phó Vụ trưởng: Đinh Xuân Thắng, Trần Tuấn Anh, Ngô Quang Hải cùng tham dự Trụ sở UB và các điểm cầu họp trực tuyến
Chiều Vụ Trưởng Hoàng Thị Lề Xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia    
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Rà soát, tổng hợp tin, bài tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi

- Điểm tin ngày gửi báo cáo LĐUB và các vụ, đơn vị có liên quan
 
Thứ 6 (20/8) Sáng Vụ Trưởng Hoàng Thị Lề Rà soát để hoàn thiện nội dung Chương trình phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam  
Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Xây dựng Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19  
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh Phối hợp với Vụ KHTC rà soát, tổng hợp số liệu chuẩn bị hồ sơ thầu phát hành ấn phẩm báo 45  
Chiều Vụ Trưởng Hoàng Thị Lề Xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia  
Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng Phối hợp thẩm đinh dự toán kinh phí thực hiện QĐ 1163  
Phó Vụ trưởng Trần Tuấn Anh

- Rà soát, tổng hợp tin, bài tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Điểm tin ngày gửi báo cáo LĐUB và các vụ, đơn vị có liên quan
 
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
Thứ 2 (16/8) 8h00 Tập thể Lãnh đạo Vụ Họp hội ý, thống nhất kế hoạch, phân công chi tiết từng nhiệm vụ công tác tuần  

Dự họp trực tuyến

14h00

Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy

Phó Vụ trưởng Lương Thị Việt Yến

Dự họp trực tuyến của TT, PCN Hoàng Thị Hạnh với lãnh đạo các Vụ, đơn vị liên quan đến chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với một số cơ quan liên quan (MTTQ VN, Đài tiếng nói VN, Đài truyền hình Việt Nam…) Các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, đơn vị có liên quan đã được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt

Dự họp trực tuyến

Thứ 3 (17/8) Cả ngày

Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy

Chỉ đạo xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Dự án, tiểu dự án 9.2 và 10.1

Chỉ đạo góp ý sửa đổi NĐ 13 thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy UBDT theo NĐ 101/CP
Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Vụ Chỉ đạo trực tuyến
8h00

Phó Vụ trưởng Phạm Tuấn Mạnh

Họp trực tuyến triển khai các nhiệm vụ thực hiện hoàn thiện hồ sơ thầu về xuất bản cuốn cẩm nang thông tin chính sách, pháp luật dành cho người có uy tín  (Quyết định 12/QĐ-TTg) Nhóm chuyên viên liên quan

Chỉ đạo trực tuyến

14h00

Phó Vụ trưởng Lương Thị Việt Yến

Họp trực tuyến triển khai phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện Quyết định 1898/QĐ-TTg “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS” Nhóm chuyên viên liên quan

Chỉ đao trực tuyến

Thứ 4 (18/8) Cả ngày

Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy

Chỉ đạo triển khai tổng hợp, hoàn thiện Tờ trình, Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng Danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam” Nhóm chuyên viên liên quan

Tầng 14 (P.1401) hoặc trực tuyến

14h00

Phó Vụ trưởng Nguyễn T.Hồng Huệ

Họp trực tuyến triển khai phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS” Nhóm chuyên viên liên quan

Chỉ đạo trực tuyến

14h00

Phó Vụ trưởng Phạm Tuấn Mạnh

Họp trực tuyến về xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS. Nhóm chuyên viên liên quan

Chỉ đạo trực tuyến

Thứ 5 (19/8) 8h00

Phó Vụ trưởng Nguyễn T.Hồng Huệ

Họp trực tuyến triển khai thực hiện xây dựng Báo cáo công tác tuần, Báo cáo công tác tháng, Báo cáo tuần thực hiện Chương trình MTQG Chuyên viên liên quan

Dự họp trực tuyến

14h00

Phó Vụ trưởng Nguyễn T.Hồng Huệ

Họp trực tuyến chỉ đạo triển khai thực hiện phối hợp với UNWomen Nhóm chuyên viên liên quan

Dự họp trực tuyến

Thứ 6 (20/8) Cả ngày

Vụ trưởng Lưu Xuân Thủy

Chỉ đạo triển khai tổng hợp, hoàn thiện Tờ trình, Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng Danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam” Nhóm chuyên viên liên quan

Tầng 14 (P.1401) hoặc trực tuyến

14h00 Phó Vụ trưởng Lương Thị Việt Yến Họp trực tuyến kiểm tra tổng kết thực hiện các chính sách về tôn giáo, gia đình, phụ nữ và trẻ em vùng DTTS Nhóm chuyên viên liên quan Dự họp trực tuyến
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Thứ 2 (16/8) 8h00

CVP Hà Việt Quân

Trực Lãnh đạo Văn phòng điều phối giải quyết các công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo Ủy ban

Tầng 12A, trụ sở cơ quan Uỷ ban  
14h00

CVP Hà Việt Quân

 

Dự họp trực tuyến của TT, PCN Hoàng Thị Hạnh với lãnh đạo các Vụ, đơn vị liên quan đến chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với một số cơ quan liên quan (MTTQ VN, Đài tiếng nói VN, Đài truyền hình Việt Nam…) Trụ sở UB và các điểm cầu họp trực tuyến  
Thứ 3 (17/8) 9h00

CVP Hà Việt Quân

Hội ý tuần Lãnh đạo VPĐP Tập thể Lãnh đạo VPĐP; CV Nam tham dự chuẩn bị link họp và ghi biên bản họp  
14h00

CVP Hà Việt Quân

Họp trực tuyến với Nhóm CV xây dựng nội dung hướng dẫn về khởi nghiệp và thu hút đầu tư Nhóm công chức được giao thực hiện nhiệm vụ  

Cả ngày

Phó CVP Đặng Tiến Hùng

Trực Lãnh đạo Văn phòng điều phối giải quyết các công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo Ủy ban   Tầng 12A
Thứ 4 (18/8) 9h00 CVP Hà Việt Quân Họp trực tuyến Tập thể lãnh đạo VPĐP thảo luận về dự kiến Phân công nhiệm vụ và Kế hoạch công tác 5 tháng cuối năm. Tập thể Lãnh đạo VPĐP  
14h30 CVP Hà Việt Quân Báo cáo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về tiến độ thực hiện Báo cáo khả thi CT MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030.   Phòng làm việc của BT, CN
Cả ngày

CVP Hà Việt Quân

Trực Lãnh đạo Văn phòng điều phối giải quyết các công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo Ủy ban   Tầng 12A
Thứ 5 (19/8) 9h00 CVP Hà Việt Quân Thảo luận trực tuyến về Đề cương dự thảo hướng dẫn Dự án 4 của Chương trình MTQG Tập thể Lãnh đạo VPĐP; đ/c Nguyễn Văn Lợi chuẩn bị, mời tất cả chuyên viên VPĐP tham dự  

Cả ngày

Phó CVP Nguyễn Văn Thức

Trực Lãnh đạo Văn phòng điều phối giải quyết các công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo Ủy ban

  Tầng 12A
Thứ 6 (20/8)

Cả ngày

Phó CVP Nguyễn Thị Nga

Trực Lãnh đạo Văn phòng điều phối giải quyết các công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo Ủy ban

  Tầng 12A
  HỌC VIỆN DÂN TỘC

Thứ 2 (16/8)

Cả ngày

Giám đốc Trần Trung

Làm việc trực tuyến   Nhà riêng

Thứ 3 (17/8)

Buổi sáng

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì công tác bàn giao của PGS.TS Bế Trung Anh, Chủ tịch Hội đồng Học viện chuyển công tác sang Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ Phòng làm việc
Buổi chiều

Giám đốc Trần Trung

Làm việc trực tuyến   Nhà riêng

Thứ 4 (18/8)

10h00

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng về Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Tổ Thẩm định của Chủ đầu tư. Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội thảo khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo   Nhà riêng

Thứ 5 (19/8)

8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp trực tuyến về biên soạn giáo trình đại học năm 2021

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Đào tạo; Khoa Cơ bản; Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số; Trung tâm Thông tin – Thư viện; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc;

- Các giảng viên của Học viện có đăng ký biên soạn giáo trình năm 2021 theo thông báo của các Khoa chuyên môn.
Phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện
Buổi chiều

Giám đốc Trần Trung

Làm việc trực tuyến   Nhà riêng
Thứ 6 (20/8) Buổi sáng

Giám đốc Trần Trung

Làm việc trực tuyến   Nhà riêng
14h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội thảo trực tuyến về thống kê ứng dụng của Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo   Nhà riêng
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (16/8) Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Chỉ đạo chung Trực cơ quan: Nguyễn Nam Trung; Đỗ Việt Thắng; Lê Văn Hùng  
Thứ 3 (17/8) PGĐ Nguyễn Hoàng Hải Chỉ đạo chung Trực cơ quan: Nguyễn Nam Trung; Lê Văn Hùng; Nguyễn Việt Tiệp Nhà riêng
Thứ 4 (18/8) PGĐ Lê Tuấn Hà Chỉ đạo chung Trực cơ quan: Nguyễn Nam Trung; Đỗ Việt Thắng; Lê Văn Hùng Nhà riêng
Thứ 5 (19/8) PGĐ Hồ Kim Hằng Chỉ đạo chung Trực cơ quan: Nguyễn Nam Trung; Lê Văn Hùng; Nguyễn Việt Tiệp Nhà riêng
Thứ 6 (20/8) Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Chỉ đạo chung Trực cơ quan: Nguyễn Nam Trung; Đỗ Việt Thắng; Lê Văn Hùng Nhà riêng
Thứ 7 (21/8)     Trực kỹ thuật: Nguyễn Việt Tiệp  
CN (22/8)     Trực kỹ thuật: Đỗ Việt Thắng  
           
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
           
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.