LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

12:53 PM 15/03/2020 |   Lượt xem: 182 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (16/3) 14h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân

Làm việc cùng Ngân hàng Thế giới về Chương trình MTQG

  63 Lý Thái Tổ
Thứ 4 (18/3) 14h00

Vụ trưởng Hà Việt Quân

Họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án đầu tư tổng thể phát triển KTXH vùng DTMN   Phòng họp 503
Thứ 5 (19/3) 9h00

Vụ trưởng Hà Việt Quân

Làm việc cùng Ngân hàng Thế giới về Chương trình MTQG

  63 Lý Thái Tổ
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (16/3) 10h00

CVP Lò Quang Tú

Dự công bố Quyết định kiểm toán nhà nước đối với Ủy ban Dân tộc Trưởng phòng KTTV Phòng họp 504
14h00

PCVP Nguyễn Văn Thức

Tham dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tổ chức hoạt động của HVDT sau khi có Luật Giáo dục Đại học sửa đổi   Phòng họp 503
Thứ 3 (17/3) 8h30

CVP Lò Quang Tú

Làm việc về công tác khách sạn, hậu cần và quà tặng Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II Đ/c Tuấn, PTP QTBV; Đ/c Huân, PTP HCTK Phòng làm việc CVP
14h00

CVP Lò Quang Tú

Tiểu ban Tổ chức phục vụ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBDT công tác chuẩn bị kinh phí, hội trường và các điều kiện liên quan khác cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ VIII Trưởng phòng KTTV Phòng họp tầng 11
Thứ 4 (18/3) 9h00

PCVP Ngô Quang Hải

Họp Chi ủy Chi bộ Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ Các đ/c Chi ủy Chi bộ HCTK và VTLT Phòng họp 504
9h30

PCVP Ngô Quang Hải

Sinh hoạt Chi bộ Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ Các đ/c đảng viên Chi bộ HCTK và VTLT Phòng họp 504
14h00

PCVP Phạm Bình Sơn

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm với Tổ Thường trực Đề án về xác định mức đầu tư tối thiểu của Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS và MN và những vấn đề liên quan   Phòng họp 503
Thứ 5 (19/3) 8h30

CVP Lò Quang Tú

Tham dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về kinh phí chuẩn bị báo cáo đầu tư Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS và MN

- Đ/c Nguyễn Văn Thức PCVP;

- Trưởng phòng KTTV.
Phòng họp 503
14h00

CVP Lò Quang Tú

Tiểu ban Hậu cần và Lễ tân báo cáo Bộ trưởng, Chru nhiệm về quà tặng Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II Trưởng phòng KTTV; Đ/c Tuấn, PTP QTBV; Đ/c Huân, PTP HCTK Phòng họp 503
Thứ 6 (20/3) 8h00

PCVP Nguyễn Văn Thức

Dự họp cho ý kiến vào dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của HVDT; tiêu chuẩn chức danh, quy trình giới thiệu nhân sự của HVDT   Phòng họp 503
13h30

CVP Lò Quang Tú

Dự, chỉ đạo Đại hội đảng viên Chi bộ Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ, Lần II, nhiệm kỳ 2020 - 2022

- Các đ/c đảng viên Chi bộ HCTK và VTLT;

- Đ/c Thảo, PTP KTTV, Chi ủy viên Chi bộ KTTV, QTBV và Đội xe.
Phòng họp 503
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (16/3) 8h00

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

- PVT: Tào Việt Thắng, Nguyễn Hoàng Hành

- Lãnh đạo 02 phòng CN

Phòng họp tại Vụ

Thứ 4 (18/3) 7h30

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Tham dự phiên tòa hình sự sơ thẩm với tư cách Hội thẩm nhân dân   Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (16/3) 10h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp về công bố Quyết định kiểm toán nhà nước đối với UBDT Kế toán trưởng 349 Đội Cấn
8h30

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Chủ trì họp xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo thường xuyên quý I/2020 Toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tổ chức hoạt động của HVDT sau khi có Luật Giáo dục Đại học sửa đổi

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
349 Đội Cấn
Thứ 3 (17/3) 8h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp với Tổ kiểm toán nhà nước T/p tham dự theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài vụ Phòng họp tầng 2 nhà A
10h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham dự, chỉ đạo Đại hội trù bị Chi bộ khối Phòng số 1 Toàn thể đảng viên Chi bộ khối Phòng số 1 Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ khối Trung tâm (Đại hội điểm của Đảng bộ HVDT)

- Đảng uỷ viên;

- Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc;

- Toàn thể đảng viên Chi bộ khối Trung tâm.
Hội trường tầng 3 nhà A
16h30

Quyền Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về kế hoạch triển khai Đề án 414 năm 2020

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Trung tâm TT-TV; Trung tâm BDKT CTDT; Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DT&MN; Văn phòng Học viện; Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

- Đơn vị tư vấn theo thông báo của Trung tâm TT-TV.
Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 4 (18/3) 8h30

Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ khối Phòng số 1

- T/p theo Giấy mời của Chi bộ;

- Toàn thể đảng viên Chi bộ khối Phòng số 1.
Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 T/p theo thông báo của Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc 349 Đội Cấn
14h00

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Tham dự Đại hội trù bị Chi bộ khối Phòng số 2 Toàn thể đảng viên Chi bộ khối Phòng số 2 Hội trườngtầng 3 nhà A
Thứ 5 (19/3) 8h30

Quyền Giám đốc Trần Trung

Dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ khối Phòng số 2

- PGĐ Bế Trung Anh;

- T/p theo Giấy mời của Chi bộ;

- Toàn thể đảng viên Chi bộ khối Phòng số 2.
Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng xét khen thưởng bậc cao năm 2020

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng theo Quyết định.
Hội trường tầng 3 nhà A
15h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020 Thành viên Hội đồng theo Quyết định Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 6 (20/3) 8h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho ý kiến vào dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của HVDT; tiêu chuẩn chức danh, quy trình giới thiệu nhân sự của HVDT

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

- T/p tham dự theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ.
349 Đội Cấn
14h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ khối Phòng số 3

- T/p theo Giấy mời của Chi bộ;

- Toàn thể đảng viên Chi bộ khối Phòng số 3.
Hội trường tầng 3 nhà A
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
           
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (16/3) 10h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Dự họp công bố Quyết định kiểm toán nhà nước đối với UBDT Đ/c Bùi Thị Minh Nguyệt, Phụ trách Kế toán Phòng họp 504
Thứ 6 (20/3) 9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.