LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019)

03:59 PM 12/12/2019 |   Lượt xem: 212 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (16/12) 10h00

Phó Vụ trưởng Phụ trách Hà Việt Quân

Dự Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Vụ HTQT

-  TT, PCN Y Thông

- Phan Văn Hùng, nguyên TT, PCN;

- Tập thể LĐ, CC Vụ HTQT;

- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng làm việc của TT, PCN Y Thông
14h00

Phó Vụ trưởng Phụ trách Hà Việt Quân

Tham dự Họp cùng nhóm EMWG Theo giấy mời Văn phòng UNDP tại VN.
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2(16/12) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- Các PCVP

- Công chức phòng HCTK.
Phòng họp 503
8h00

PCVP Ngô Quang Hải

Họp đánh giá nội bộ Quy trình ISO 9001:2015 Theo Kế hoạch Phòng họp 504
9h00

PCVP Ngô Quang Hải

Tổ đánh giá làm việc với Vụ Tổ chức Cán bộ Thành viên Tổ đánh giá Vụ Tổ chức Cán bộ
10h00

CVP Lò Quang Tú

Họp Lãnh đạo Văn phòng

- Các  PCVP

- Trưởng phòng HCTK
Phòng họp 503
14h00

CVP Lò Quang Tú

Làm việc để chuẩn bị họp để Phó Thủ tướng TT CP họp BCĐ Đại hội đại biểu DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020   Phòng họp 503
16h30

PCVP Trương Thị Bích Hạnh

Tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TP. Hà Nội - Lãnh đạo, công chức Phòng QTBV (được phân công nhiệm vụ). Nhà khách Dân tộc, số 226 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Thứ 3(17/12) 14h00

CVP Lò Quang Tú

Làm việc để chuẩn bị họp để Phó Thủ tướng TT CP họp BCĐ Đại hội đại biểu DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 - PCVP Trương Thị Bích Hạnh Phòng họp 503
Thứ 4(18/12) 8h30

CVP Lò Quang Tú

Họp Chi bộ KTTV, QTBV, Đội xe -  Đảng viên Chi bộ Phòng họp 504
14h00

CVP Lò Quang Tú

Dự họp BCĐ Đại hội đại biểu DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 do Phó Thủ tướng TT CP Trương Hòa Bình chủ trì   Trụ sở Chính phủ
Thứ 5(19/12) 15h30

CVP Lò Quang Tú

Họp triển khai giao KH và dự toán NSNN năm 2020   Phòng họp 503
Thứ 6(20/12) 6h30

PCVP Nguyễn Văn Thức

Đi công tác tại Lâm Đồng    Lâm Đồng
8h30

CVP Lò Quang Tú

Họp Đánh giá phân loại công chức, người lao động năm 2019

- Các đ/c Cấp ủy, Lãnh đạo VP; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN;

- Trưởng các phòng, đơn vị;

- Các Đ/c Phó trưởng phòng quản lý, điều hành: Phòng QTBV; VP Đại diện TPHCM (dự họp trực tuyến).
Phòng họp 503
13h00

CVP Lò Quang Tú

Đi công tác TP. Hồ Chí Minh   TP. Hồ Chí Minh
15h30

CVP Lò Quang Tú

Làm việc với Văn phòng ĐDTPHCM đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và công tác cán bộ Tập thể công chức, người lao động VP ĐDTPHCM Trụ sở VP ĐDTPHCM
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (16/12) 9h00

Vụ trưởng
 Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

- PVT Tào Việt Thắng

-PVT Nguyễn Hoàng Hành

- Lãnh đạo 02 phòng CN

Phòng họp tại Vụ

Thứ 3 (17/12) 7h30-11h Vụ trưởng
 Huỳnh Thị Sômaly
Chủ trì họp Chi bộ Tổng kết công tác xây dựng Đảng và đánh giá chất lượng đảng viên, đề nghị khen thưởng năm 2019. - Tất cả các đảng viên chi bộ

Phòng họp tại Vụ

Thứ 4 (18/12 8h00 Vụ trưởng
 Huỳnh Thị Sômaly
Tổ chức khám sức khỏe năm 2019 cho CC, NLĐ Vụ

- PVT Tào Việt Thắng

-PVT Nguyễn Hoàng Hành

Bệnh viện Vạn Phước Cửu Long; số 19 đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Thứ 6 (21/12 8h00 Phó Vụ trưởng
Tào Việt Thắng
Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ cho Hội thẩm nhân dân, do Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ tổ chức   Tại TP.Cần Thơ
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
Thứ 2 (16/12)   Vụ trưởng, CVP Võ Văn Bảy Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần - Các Phó chánh Văn phòng  
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (16/12) 8h00

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Họp Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia   77 Nguyễn Chí Thanh
8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Giảng dạy lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   15 Khuất Duy Tiến
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ   113 Trần Duy Hưng
14h00

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Chủ trì họp Hội đồng chuyển đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hạng II, hạng III T/p tham dự theo Quyết định và Giấy mời Phòng họp tầng 2 nhà A
16h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp triển khai Đề tài khoa học Quỹ NAFOSTED, mã số 02/2019/NCUD tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo T/p tham dự theo thông báo 136 Xuân Thủy
18h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Tham dự chương trình gặp cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Văn phòng Để án 165, Ban Tổ chức Trung ương tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   135 Nguyễn Phong Sắc
Thứ 3 (17/12) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Tham dự họp với Văn phòng Ủy ban Dân tộc về phương án bố trí trụ sở làm việc tại 80 Phan Đình Phùng Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Văn phòng Học viện; Phòng Kế hoạch - Tài vụ UBDT
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Đảng ủy mở rộng định kỳ tháng 12, họp đánh giá tổ chức đảng và Đảng viên năm 2019

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Cấp ủy các chi bộ trực thuộc;

- Văn phòng Đảng – Đoàn thể;
Hội trường tầng 3 nhà A
16h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp liên tịch về công tác cán bộ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng - đoàn thể; Phòng Tổ chức cán bộ
Hội trường tầng 3 nhà A
17h, 17-19/12

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Đi công tác tổ chức tập huấn giảng viên, báo viên của Đề án 771 T/p tham dự theo Quyết định Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ 4 (18/12) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về kết quả kiểm tra công tác tổ chức cán bộ định kỳ năm 2019 Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ 349 Đội Cấn
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Tham dự họp Hội đồng sáng kiến cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc   349 Đội Cấn
Thứ 5 (19/12) 14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Tham dự họp Hội đồng thẩm định Đề án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Dân tộc Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Kế hoạch - Tài vụ 349 Đội Cấn
Thứ 6 (20/12) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam Đại diện lãnh đạo Văn phòng Học viện Dân tộc TP Hà Nội
8h30

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Chủ trì họp Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng IV lên hạng III của Ủy ban Dân tộc T/p tham dự theo Kế hoạch Giảng đường nhà C
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo thường xuyên quý IV/2019

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc.
Hội trường tầng 3 nhà A
14h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện Dân tộc năm 2019

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng theo Quyết định.
Hội trường tầng 3 nhà A
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (16/12) 9h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Chủ trì họp giao ban tuần CBCC và đ/c Vĩnh Hà Phòng họp Giám đốc
14h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Kiểm điểm đảng viên Đảng viên Chi bộ TTTT Phòng họp tầng 7, UBDT
17-18/12 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Đi công tác Bình Định   Tỉnh Bình Định
Thứ 5 (19/12) 9h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp Chi ủy TTTT Các đ/c trong Chi ủy Phòng họp Giám đốc
14h-14h30 Nguyễn Ngọc Hà Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy ý kiến việc bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

- Giám đốc

- Các Phó Giám đốc

Hội trường tầng 3
15h30 Nguyễn Ngọc Hà Dự Họp triển khai giao KH và dự toán NSNN năm 2020 - Giám đốc Phòng họp 503
Thứ 6 (20/12) 8h00 Nguyễn Ngọc Hà Làm việc với TT,PCN Nông Quốc Tuấn về tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 và một số nhiệm vụ, đề án về công nghệ thông tin

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn

- Ban Giám đốc

-Trưởng, Phó phòng chuyên môn

Phòng họp 503
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3 (17/12) 8h00 Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Phong Dự giao ban Báo chí TW   Ban Tuyên giáo TƯ
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Thứ 2 (16/12)

8h30

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- PGĐ Phùng Bá Tương

- PGĐ Đinh Thanh Huyền

- Trưởng, phó các đơn vị 

Tại NKDT
14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp triển khai các công việc của  dự án xây dựng Khách sạn Dân tộc.

- PGĐ Đinh Thanh Huyền

- Đ/c Nguyễn Hữu Sơn, Thiều Đức Long 
Tại số 10, phố Nam Đồng
16h30

Phó Giám đốc Phùng Bá Tương

Dự buổi tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng  bào DTTS thành phố Hà Nội  

Tại NKDT - Số 266 Thụy Khuê

Thứ 4 (18/12)

9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp tổng kết chi bộ Nhà khách Dân tộc năm 2019

- Chi ủy Chi bộ;

- Các đồng chí đảng viên cùng dự.
Tại NKDT
Thứ 5 (19/12) 10h00

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà khách Dân tộc

- Các thành viên Hội đồng TĐKT;

- Trưởng các đơn vị cùng dự
Tại NKDT
14h00 - 14h30

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy ý kiến việc bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Phó Giám đốc Phùng Bá Tương; Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền cùng dự.

Hội trường tầng 3 - Trụ sở UBDT

Thứ 6 (20/12)

14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Tham dự họp Hội đồng thẩm định phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2020-2022

- Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền; Đ/c Bùi Thị Minh Nguyệt cùng dự

Phòng họp 504 - Trụ sở UBDT
16h30

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

Dự buổi tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước   Phòng họp 504 - Trụ sở UBDT
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.