LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)

05:40 PM 14/07/2019 |   Lượt xem: 201 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
Thứ 5 (18/7)   VT Lý Anh Tuấn Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, UBDT Các PVT: Phan Hồng Thủy, Nguyễn Trí Tuấn 80 Phan Đình Phùng
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 3 (16/7)   PVT phụ trách Hà Việt Quân Tham gia đoàn công tác của Công ty TNHH Trí Việt và Liên đoàn kiểm tra sữa Holstein Hàn Quốc   Tuyên Quang, Phú Thọ
Thứ 4 (17/7) 8h00 PVT phụ trách Hà Việt Quân Tham dự Diễn đàn Phụ nữ Khởi nghiệp tại tỉnh Bắc Kan   Tỉnh Bắc Kan
Thứ 5 (18/7) 8h00 PVT phụ trách Hà Việt Quân Tham dự Họp Ban soạn thảo Đề án Phát triển cây Sâm Ngọc Linh phù hợp với vùng DTTS   80 Phan Đình Phùng
Từ 18-19/7 OVT Hoàng Văn Bình Tham gia đoàn công tác của Bộ Xây dựng   An Giang, Kiên Giang
  THANH TRA ỦY BAN
Thứ 2 (15/7) 14h00 Chánh Thanh tra Hoàng Đức Thành

Họp Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy về tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và một số công tác khác

  Phòng họp nhà D
Thứ 5 (18/7) 8h00 Chánh Thanh tra Hoàng Đức Thành

Dự hội nghị sơ kết 6 tháng  đầu năm

Các Phó Chánh Thanh tra

Hội trường nhà C
Thứ 6 (19/7) 9h00 Chánh Thanh tra Hoàng Đức Thành

Dự hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng thanh tra các bộ, ngành Khối III

Các Phó Chánh Thanh tra

Nhà khách Bộ Quốc phòng, 266 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (15/7) 8h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Làm việc với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Văn phòng, đại diện BCH Công đoàn Bộ phận Văn phòng Ủy ban.

Phòng họp nhà D

14h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Họp Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy về tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và một số công tác khác

  Phòng họp nhà D
Thứ 3 (16/7) 8h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Họp Tổ biên tập xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

 

Hội trường Nhà C

Thứ 4 (17/7) 8h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Làm việc với Tổ soạn thảo chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII về công tác dân tộc

  Phòng họp nhà D
8h00 Phó Chánh Văn phòng Ngô Quang Hải

Tham dự lớp tập huấn triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-TTg, Thông tư 01/2019/TT-BNV, Thông tư 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ và ứng dụng ký số, lập hồ sơ điện tự trên hệ ĐHTN

Theo giấy mời Hội trường Nhà C
15h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Họp Lãnh đạo Văn phòng

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng HCTK.

 
Thứ 5 (18/7) 8h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các phòng: HCTK, KTTV, QTBV, VTLT, công chức giúp việc Lãnh đạo Ủy ban;

- Văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh dự trực tuyến.

Hội trường nhà C

Thứ 6 (19/7) 8h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Dự buổi Làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban với Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Dự kiến)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (15/7) 9h00

Vụ trưởng

Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì

họp giao ban tuần

 

Phòng họp tại Vụ

Phó Vụ trưởng

Nguyễn Hoàng Hành

Dự họp giao ban tuần   Phòng họp tại Vụ
Thứ 3 (16/7) 8h00

Vụ trưởng

Huỳnh Thị Sômaly

Dự và tổ chức phục vụ lãnh đạo UBDT trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng cho 02 đồng chí: Nguyễn Hoàng Hành, Tào Việt Thắng; Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Vụ Địa phương III

 

Phòng Hội thảo của Vụ

7h30

Phó Vụ trưởng

Nguyễn Hoàng Hành

Dự Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng cho hai đồng chí: Nguyễn Hoàng Hành, Tào Việt Thắng; Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Vụ Địa phương III

  Phòng Hội thảo của Vụ
Thứ 5 (18/7) 15h00

Vụ trưởng

Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì tiếp Đoàn người có uy tín tỉnh Khánh Hòa

Lãnh đạo Vụ

Hội trường của Vụ

Thứ 6 (19/7) 14h00

Phó Vụ trưởng

Nguyễn Hoàng Hành

Tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra Phòng cháy chữa cháy- Công an Quận Ninh Kiều

  Phòng họp tại Vụ
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (15/7) cả ngày PGĐ Bế Trung Anh Nghỉ phép    
Thứ 3 (16/7) 8h30 Q. GĐ Trần Trung

Chủ trì họp:
- Hội ý công tác tuần 29;
- Đánh giá CC, VC, NLĐ Quý II/2019;
- Tổng hợp kế hoạch và dự toán NSNN năm 2020, giai đoạn 3 năm 2020-2022

- PGĐ Bế Trung Anh;
- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;
- Lãnh đạo và cvcq của phòng TCCB, phòng KH-TV

Hội trường nhà A
11h00 Q. GĐ Trần Trung Chủ trì họp liên tịch về CTCB

- PGĐ Bế Trung Anh;
- Đảng ủy viên;
- Chủ tịch Công đoàn;Bí thư Đoàn TN;
- Lãnh đạo và cvcq của phòng TCCB, vp Đảng - đoàn thể.

Hội trường nhà A
14h00 Q. GĐ Trần Trung Chủ trì họp Hội đồng KH&ĐT góp ý đề cương 6 chuyên đề Đề án 771; nghe báo cáo khung thời gian tổ chức các hoạt động của 2 lớp Nghiệp vụ CTDT, lớp Lào, Đề án 771 năm 2019

- PGĐ Bế Trung Anh;
- Thành viên Hội đồng là viên chức HVDT;
- T/p theo thông báo của Trung tâm BDKTCTDT.

Hội trường nhà A
Thứ 4 (17/7) 8h00 Q. GĐ Trần Trung Dự Hội nghị triển khai Luật GDĐH của Bộ GD&ĐT

- Chủ tịch Hội đồng HVDT;
- Trưởng Phòng Đào tạo; Trưởng Phòng TCCB

207 Giải Phóng
9h00 Q. GĐ Trần Trung Dự họp tại Viện Khoa học Giáo dục VN, Bộ GD&ĐT   101 Trần Hưng Đạo
cả ngày PGĐ Bế Trung Anh Giảng bài tại Học viện CTQG HCM   135 Nguyễn Phong Sắc
14h00 Q. GĐ Trần Trung Dự họp với TT, PCN Hoàng Thị Hạnh về biên soạn chuyên đề, Đề án 771

- Thành viên Tổ biên soạn;
- GĐ Trung tâm BDKTCTDT; Trưởng Khoa VHDTTS

80 Phan Đình Phùng
Thứ 5 (18/7) 8h00 Q. GĐ Trần Trung Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, UBDT

- PGĐ Bế Trung Anh;
- Chủ tịch Hội đồng HVDT;
- Bí thư Đoàn TN HVDT;

80 Phan Đình Phùng
14h00 Q. GĐ Trần Trung Dự họp với BT, CN về biên soạn chuyên đề, Đề án 771

- PGĐ Bế Trung Anh;
- Thành viên Tổ biên soạn;
- GĐ Trung tâm BDKTCTDT; Trưởng Khoa VHDTTS.

80 Phan Đình Phùng
Thứ 6 (19/7) 8h30 Q. GĐ Trần Trung Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, HVDT

- PGĐ Bế Trung Anh;
- Đại biểu theo Giấy mời;
- Toàn thể VC, NLĐ của HVDT

Hội trường nhà A
buổi chiều Q. GĐ Trần Trung Dự Hội thảo của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục VN   Tỉnh Quảng Ninh
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
           
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
Từ 15-19/7 PTBT phụ trách Lê Công Bình Đi công tác   TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam
Thứ 3 (16/7)   PTBT Nguyễn Văn Phong Dự giao ban Báo chí TW  

Ban Tuyên giáo TƯ, Nguyễn Cảnh Chân, HN

Thứ 5 (18/7) 9h00 PTBT Bùi Thị Hạ

Dự họp Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và TTĐN tháng 7/2019

  Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, HN
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (15/7) 8h30 GĐ Bùi Thiện Lạc Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các Phó Giám đốc;
- Trưởng, phó các đơn vị cùng dự.

Tại NKDT
Thứ 5 (18/7) 8h00 GĐ Bùi Thiện Lạc Dự Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của UBDT

- Các Phó Giám đốc;
- Đ/c Nguyễn Văn Chính, Bí thư Đoàn Thanh niên UBDT

Tại Hội trường Nhà C - UBDT
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.