LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020)

02:40 PM 11/09/2020 |   Lượt xem: 28 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (14/9) 9h30 Vụ trưởng Hà Việt Quân Họp rà soát số liệu của tiểu dự án do Vụ HTQT chuẩn bị trong Báo cáo khả thi

- CV Trung; CV Khải

Phòng họp Vụ HTQT
14h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Họp Chi bộ + Họp Vụ HTQT tháng 9/2020 Tập thể Đảng viên Chi bộ và công chức Vụ HTQT Phòng họp Vụ HTQT
Thứ 3 (15/9) Cả ngày Vụ trưởng Hà Việt Quân Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi công tác tại tỉnh Yên Bái   Yên Bái
Thứ 4 (16/9) 9h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Dự Họp rà soát Báo cáo khả thi Chương trình MTQG   Tỉnh Cao Bằng
Từ (17/9-18/9) Cả ngày Vụ trưởng Hà Việt Quân Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi công tác tại tỉnh Cao Bằng   Tỉnh Cao Bằng
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (14/9) 9h00

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Chủ trì họp giao ban tuần

- VT: Huỳnh Thị Sômaly; PVT Nguyễn Hoàng Hành

Phòng họp tại Vụ

13h30

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Trưởng đoàn thăm, chúc mừng và tặng quà nhân dịp lễ Sene Đôl Ta năm 2020 01 chuyên viên TP. Cần Thơ
15h00

Phó Vụ trưởn Nguyễn Hoàng Hành

Tiếp và làm việc với Học Viện Dân tộc 01 chuyên viên Phòng họp tại Vụ
Thứ 3 (15/9) 7h30 Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng Trưởng đoàn thăm, chúc mừng và tặng quà nhân dịp lễ Sene Đôl Ta năm 2020 01 chuyên viên tỉnh Trà Vinh
Thứ 4 (16/9) Cả ngày

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Tham gia cùng đoàn công tác của Lãnh đạo UBDT thăm, chúc mừng và tặng quà nhân dịp lễ Sene Đôl Ta năm 2020 01 chuyên viên tỉnh Bạc Liêu
Thứ 5 (17/9) Cả ngày Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly Tham gia cùng đoàn công tác của Lãnh đạo UBDT thăm, chúc mừng và tặng quà nhân dịp lễ Sene Đôl Ta năm 2020 01 chuyên viên tỉnh Sóc Trăng
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135

Thứ 2 (14/9)

8h00 Chánh Văn phòng
Võ Văn Bảy
Họp nội bộ triển khai công việc trong tuần - Phó Chánh VP: Đặng Tiến Hùng; Nguyễn Thị Nga; Phạm Chí Trung  
  HỌC VIỆN DÂN TỘC

Thứ 2 (14/9)

9h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng Trường Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025   Tỉnh Thái Nguyên
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Đi công tác về mở ngành đào tạo Thành phần theo Quyết định Tỉnh Lâm Đồng
14h0

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Hội đồng chuyên gia thẩm định nội dung Dự án đầu tư thuộc Đề án 414 năm 2020

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản củacác đơn vị: Trung tâm Thông tin – Thư viện; Phòng Kế hoạch – Tài vụ.

- Đơn vị tư vấn.
349 Đội Cấn

Thứ 3 (15/9)

9h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, mã số CTDT.51.18/16-20 ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc, thành viên chính Đề tài 349 Đội Cấn
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Đi công tác về mở ngành đào tạo Thành phần theo Quyết định Tỉnh Lâm Đồng
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội   144 Xuân Thuỷ

Thứ 4 (16/9)

8h00

Q. Giám đốc Trần Trung Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về Dự án đầu tư thuộc Đề án 414 năm 2020   349 Đội Cấn
Cả ngày Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh Đi công tác về mở ngành đào tạo Thành phần theo Quyết định Tỉnh Lâm Đồng
15h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về Dự án đầu tư thuộc Đề án 414 năm 2020

- Giám đốc và chuyên viên chuyên quản của Trung tâm Thông tin – Thư viện;

- Đơn vị tư vấn.
349 Đội Cấn

Thứ 5 (17/9)

14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo   35 Đại Cồ Việt

Thứ 6 (18/9)

8h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Dự kiến tham dự họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các dự án đầu tư công Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài vụ 349 Đội Cấn
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ   113 Trần Duy Hưng
  TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ 2 (14/9)

8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ   HVHC QG
14h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Tham dự họp với Hội đồng chuyên gia thẩm định nội dung Dự án đầu tư thuộc Đề án 414 năm 2020

-  Đ/c NN Trung, đ/c Minh KTTr .

- Đơn vị tư vấn.
349 Đội Cấn

Thứ 3 (15/9)

8h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ   HVHC QG
14h30 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp CBCC CBCC TTTT Phòng 606
Từ (16/9-18/9) 8h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ   HVHC QG
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Thứ 2 (14/9)

9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các Phó Giám đốc;

- Trưởng, phó các đơn vị cùng dự.
Tại NKDT
9h30

Bí thư Bùi Thiện Lạc

Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc - Các đồng chí đảng viên cùng dự  

Thứ 6 (18/9)

14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc. Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền cùng dự. Tại 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.