LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 14/6/2020 đến ngày 18/6/2020)

03:37 AM 11/06/2021 |   Lượt xem: 55 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (14/6) 8h00 CVP Lò Quang Tú Dự hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức phòng HC-TK.
Phòng 506
  Bộ trưởng, Chủ nhiệm nghe Nghe Văn phòng báo cáo về việc sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của UBDT

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức của Văn phòng được giao nhiệm vụ.

10h30 CVP Lò Quang Tú Họp giao ban tuần Lãnh đạo Văn phòng

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng.
Phòng 504
15h30-17h00 CVP Lò Quang Tú TT, PCN Nông Quốc Tuấn dự nghe Lãnh đạo Văn phòng báo cáo về công tác tuần; báo cáo thực hiện các gói thầu hỗ trợ vận hành và quản lý Trụ sở cơ quan số 349 Đội Cấn năm 2021

- Các đồng chí Phó chánh Văn phòng;

- Lãnh đạo, công chức các Phòng, đơn vị được phân công nhiệm vụ.
Phòng họp tầng 11
Thứ 3 (15/6) 13h00

PCVP Bùi Quốc Thắng

Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi khảo sát thực tế tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam   Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội
Thứ 4 (16/6) 9h30 CVP Lò Quang Tú Họp Lãnh đạo Văn phòng

- Các đồng chí Phó chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng HCTK.
Phòng 504
14h00 PCVP Vũ Trung Kiên Chỉ đạo, điều phối công tác tiêm phòng vaccine phòng chống covid 19

- Trưởng phòng QTBV;

- Đ/c Đinh Thị Thuý Ngà, CV Phòng QTBV.
Bệnh viện Bạch Mai
Thứ 5 (17/6) 8h00 PCVP Bùi Quốc Thắng Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm chúc mừng một số cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam Đại diện Lãnh đạo phòng HCTK, phòng QTBV. Thành phố Hà Nội
Thứ 6 (18/6) 8h00 CVP Lò Quang Tú

TT, PCN Nông Quốc Tuấn Làm việc với Văn phòng Ủy ban:

- Nghe báo cáo về sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBDT ban hành tại Quyết định số 559/QĐ- UBDT, ngày 25/9/2017;

- Báo cáo xin ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của UBDT.

- Các đồng chí PCVP: Phạm Bình Sơn, Vũ Trung Kiên;

- Lãnh đạo, công chức các Phòng, đơn vị được phân công nhiệm vụ.
Phòng họp tầng 11
9h30

PCVP Bùi Quốc Thắng

Dự cuộc họp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm với giám đốc ngân hàng ADB tại Việt Nam   Phòng 503
15h00 CVP Lò Quang Tú Họp chuẩn bị nội dung phục vụ Hội ý Lãnh đạo Uỷ ban tuần 25

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng VTLT;

- Công chức của Văn phòng được phân công nhiệm vụ.

- Tập thể phòng HCTK.
Phòng 504
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (14/6) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về kế hoạch năm 2022, giai đoạn 2022-2024; lịch chuyển phòng làm việc của một số đơn vị

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; Tổ thẩm định của Chủ đầu tư;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng KH-TV; Văn phòng Học viện.
Hội trường tầng 3 nhà A
9h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học năm 2021

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 3 (15/6) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Dự kiến tham gia Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT làm việc với Làng Văn hoá - du lịch các dân tộc Việt Nam Tổ trưởng Tổ Thẩm định của Chủ đầu tư Thành phố Hà Nội
14h00

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham gia họp Ban Chủ nhiệm Chương trình Thái học tại Đại học Quốc gia Hà Nội   144 Xuân Thủy
Thứ 4 (16/6) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về kế hoạch thực hiện các Chương trình phối hợp (MoU) của Học viện đã ký kết với các cơ quan, đơn vị năm 2021 Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Đào tạo Hội trường tầng 3 nhà A
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham gia họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   135 Nguyễn Phong Sắc
14h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp trực tuyến với Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, Bộ GD&ĐT   Phòng làm việc
Thứ 5 (17/6) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Tổ công tác xây dựng dữ liệu dân tộc của Học viện Thành viên Tổ công tác; Tổ thư ký; Tổ chuyên gia theo thông báo của Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DT&MN 80 Phan Đình Phùng
8h30

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham gia họp Chi bộ Khối phòng số 2 định kỳ tháng 5/2021 Đảng viên Chi bộ Khối phòng số 2 Phòng họp tầng 2 nhà A
Thứ 6 (18/6) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về biên soạn giáo trình, tài liệu năm 2021 Thành viên Tổ công tác; Tổ thư ký; giảng viên cơ hữu của các Khoa chuyên môn theo thông báo của Trung tâm BDKT CTDT Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Chủ trì họp Hội đồng Học viện Dân tộc

-  Giám đốc HVDT Trần Trung;

- Thành viên Hội đồng Học viện theo Quyết định.
349 Đội Cấn
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (14/6) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp giao ban tuần CBCC Phòng 606
10h30

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp Ban quản lý dự án Ban QLDA CNTT Phòng 606
15h30

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

TT, PCN Nông Quốc Tuấn họp cùng Lãnh đạo TTTT về công tác tuần

Ban GĐ; đ/c Nam Trung

Phòng họp tầng 11
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 6 (18/6) 14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.