LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020)

07:31 AM 13/07/2020 |   Lượt xem: 103 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Từ 13-15/7 Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh Nghỉ phép   Hà Nội
Thứ 2 (13/7) 8h30 Q. Giám đốc Trần Trung Làm việc tại Uỷ ban Dân tộc Đại diện Đảng uỷ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên 349 Đội Cấn
9h30 Q. Giám đốc Trần Trung Tham dự họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT   136 Xuân Thuỷ
Buổi chiều Q. Giám đốc Trần Trung Làm việc với Vụ KH-TC về Đề án 414   349 Đội Cấn
Thứ 3 (14/7) 8h30 Q. Giám đốc Trần Trung Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo khối Bồi dưỡng quý II/2020

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 8h30: Trung tâm BDKT CTDT;

- 9h00: Khoa Văn hóa DTTS;

- 9h30: Khoa QLNN về CTDT;

- 10h00: Khoa Cơ bản;

- 10h30:Trung tâm HTĐT và phát triển NNL vùng DT&MN;
Phòng họp tầng 2 nhà A

Thứ 4 (15/7)

8h30 Q. Giám đốc Trần Trung Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo khối Khoa học quý II/2020

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 8h30: Phòng Khoa học và HTQT;

- 9h00: Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DT&MN;

- 9h30: Viện Chiến lược và CSDT;

- 10h00: Viện Nghiên cứu VHDT;

- 10h30: Tạp chí Nghiên cứu dân tộc.
Phòng họp tầng 2 nhà A
Thứ 5 (16/7) 8h30 Q. Giám đốc Trần Trung Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo khối Đào tạo quý II/2020

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 8h30: Phòng Đào tạo;

- 9h00: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

- 9h30: Khoa Sau đại học;

- 10h00: Khoa Dự bị đại học.
Phòng họp tầng 2 nhà A
14h00 Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh Tham dự họp Chi bộ khối phòng số 2 Đảng viên Chi bộ khối phòng số 2 Phòng họp tầng 2 nhà A
Thứ 6 (17/7) 8h30 Q. Giám đốc Trần Trung Chủ trì đánh giá, xếp loại Thủ trưởng đơn vị và lấy phiếu thăm dò đánh giá lãnh đạo khối Tổng hợp quý II/2020

Tập thể đơn vị theo mốc thời gian tương ứng:

- 8h30: Phòng TCCB;

- 9h00: Phòng Công tác chính trị và HSSV;

- 9h30: Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

- 10h00: Trung tâm TT-TV;

- 10h30: Văn phòng Học viện.
Phòng họp tầng 2 nhà A
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (13/7) 9h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp giao ban tuần CBCC TTTT Phòng 606
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
           
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.