LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)

03:23 PM 09/08/2019 |   Lượt xem: 131 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
12-14/8/2019   Phó Vụ trưởng Hà Việt Quân

Đi khảo sát Đề án Sâm Ngọc Linh và Đề án hỗ trợ người DTTS  khởi sự kinh doanh

Thành viên đoàn công tác

Nghệ An
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN

Thứ 2 (12/8)

9h00

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Họp Lãnh đạo Văn phòng 

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng HCTK.
Phòng họp nhà D
10h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú
Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng và các Trưởng phòng

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các phòng; đ/c Huấn PTP QTBV.
Phòng họp nhà D
14h00

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú;

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Họp Ban Cán sự Đảng   Phòng họp nhà D
Thứ 4 (14/8) 8h30

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Làm việc về công tác chuẩn bị tiếp nhận trụ sở 349 Đội Cấn

- Đ/c Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng KTTV;

- Tập thể LĐ Phòng QTBV.
Phòng họp nhà D
18h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú
Dự tiếp chủ tịch Tổ chức hỗ trợ đại học Thế giới của Cộng hòa Liên bang Đức   Phòng họp nhà D
Thứ 5 (15/8) 8h00

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019

- Các Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng.
Phòng họp nhà D
14h00

Phó Chánh Văn phòng Ngô Quang Hải

Họp chuẩn bị Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg, ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ

 

Phòng làm việc TT, PCN Y Thông

14h30 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Họp BCH Đảng bộ Bộ phận Văn  phòng mở rộng

- Các đ/c BCH Đảng bộ BP;

- Các đ/c Chi ủy viên Chi bộ KTTV, QTBV, Đôi xe và Chi bộ HCTK, VTLT.

Hội trường nhà C

Thứ 6 (16/8) 11h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Dự tiếp chủ tịch Tổ chức hỗ trợ đại học Thế giới của Cộng hòa Liên bang Đức

 

Số 35 Hùng Vương

15h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Họp Tổ công tác đôn đốc nhiệm vụ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Thanh viên Tổ công tác

Hội trường nhà C
  VỤ TỔNG HỢP
Thứ 2 (12/8) Sáng Vụ trưởng Nguyễn Sỹ Tá

Dự Hội thảo chính sách “Thách thức và giải pháp để phụ nữ DTTS không bị bỏ lại phía sau”

 

Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Số 35, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Thứ 3 (13/8) Chiều Phó Vụ trưởng Phạm Chí Trung

Họp Tổ biên tập báo cáo tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW

 

Phòng họp nhà D

Thứ 3 (14/8) Sáng Phó Vụ trưởng Phạm Chí Trung

Họp Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW

 

Ban Dân vận TW

  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (12/8) 9h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

- Các đ/c Phó Vụ trưởng: Nguyễn Hoàng Hành, Tào Việt Thắng

Phòng họp tại Vụ

Thứ 3 (13/8) 8h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp cơ quan, chi bộ tháng 7/2019

- Các đ/c Phó Vụ trưởng: Nguyễn Hoàng Hành, Tào Việt Thắng Phòng họp tại Vụ
Thứ 5 (15/8) 8h00 Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Tham gia xét xử tại phiên tòa Dân sự sơ thẩm với tư cách Hội thẩm nhân dân

 

Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ

  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (12/8) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Hội ý công tác tuần 33

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị: VPHV; Phòng TCCB; Phòng CTCT&HSSV; Phòng KH-TV; Trung tâm TT-TV;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng KHHTQT; Trung tâm Bồi dưỡng KTCTDT
Phòng họp nhà A
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp giao ban khối Khoa học Lãnh đạo các đơn vị: Phòng KHHTQT; Viện Chiến lược CSDT; Viện Nghiên cứu VHDT; Trung tâm Tư vấn chuyển giao KHCN; Tạp chí NCDT Phòng họp nhà A
14h00 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Dự họp Chi bộ khối Phòng số 2 Đảng viên chi bộ khối Phòng số 2 Hội trường nhà A
Thứ 3 (13/8) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì làm việc với Tổ duyệt quyết toán năm 2018, UBDT T/p theo thông báo của Phòng KH-TV Phòng họp nhà A
8h30 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Chủ trì họp với Tổ biên soạn chuyên đề “Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng DTTS&MN vững mạnh” đv nhóm đối tượng 3, 4 theo QĐ 771 Thành viên Tổ biên soạn theo QĐ Hội trường nhà A
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp với Phòng Tổ chức cán bộ Lãnh đạo, viên chức, HĐLĐ của Phòng TCCB Phòng họp nhà A
14h00 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Chủ trì họp giao ban khối Đào tạo, khối Bồi dưỡng Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí; Khoa Sau ĐH; Khoa Dự bị ĐH; Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa VHDTTS; Trung tâm Bồi dưỡng KTCTDT; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo Hội trường nhà A
Thứ 4 (14/8) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp kế hoạch năm 2019 triển khai Chương trình phối hợp giữa HVDT và Học viện KHXH giai đoạn 2019-2024

- PGĐ Bế Trung Anh;

- T/p tham dự theo thông báo của Phòng Đào tạo.
Hội trường nhà A
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp sơ kết Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử HVDT

- T/p tham dự theo Giấy mời;

- Thành viên Ban Biên tập theo QĐ
Hội trường nhà A
Thứ 5 (15/8) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp với Tổ công tác của UBDT về Dự án đầu tư xây dựng HVDT Đại diện lãnh đạo, chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Tổ Thẩm định của Chủ đầu tư. 80 Phan Đình Phùng
14h00 Quyền Giám đốc Trần Trung Dự Hội nghị của Bộ KHCN về trí tuệ nhân tạo   01 Đại Cồ Việt
14h00 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Dự họp với Tổ biên soạn chuyên đề “Công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số” đv nhóm đối tượng 3, 4 theo QĐ 771 Thành viên Tổ biên soạn theo QĐ 80 Phan Đình Phùng
Thứ 6 (16/8)   Quyền Giám đốc Trần Trung Dự Lễ ra quân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, vi phạm pháp luật và các Hội thảo chuyên đề của Bộ Giáo dục và đào tạo T/p tham dự theo QĐ TP. Hải Phòng
8h30 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Chủ trì họp Ban tổ chức lớp Lào năm 2019 T/p tham dự theo QĐ Phòng họp nhà A
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (12/8) 8h30 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp giao ban CBCC TTTT - Các đ/c CBCC TTTT Phòng họp GĐ
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3 (13/8) 8h00 Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Phong Dự giao ban Báo chí TW   Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Cảnh Chân
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (12/8) 8h30 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các PGĐ Phùng Bá Tương, Đinh Thanh Huyền;

- Trưởng, phó các đơn vị.
Tại NKDT
Thứ 4 (14/8) 14h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc - Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền Tại Công trình
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.