LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021)

04:46 PM 11/07/2021 |   Lượt xem: 71 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (12/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng phân bổ học sinh hệ dự bị đại học năm học 2020 - 2021 vào học đại học Thành phần tham dự theo Quyết định Hội trường tầng 3 Nhà A
Từ 12-13/7

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Nghỉ phép   Hà Nội
Thứ 3 (13/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về triển khai Đề án 219, Đề án 771 năm 2021 Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm BDKT CTDT Hội trường tầng 3 nhà A
14h30

Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế giáo dục vùng DTTS năm 2021

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Thành viên Tổ soạn thảo Chương trình theo Quyết định.
80 Phan Đình Phùng
Thứ 4 (14/7) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội thảo giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT   101 Trần Hưng Đạo
14h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của UBDT   349 Đội Cấn
Thứ 5 (15/7) 14h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Chủ nhiệm các Đề tài CTDT/16-20.
349 Đội Cấn
Thứ 6 (16/7) 8h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Viện trưởng Viện Chiến lược và CSDT 349 Đội Cấn
14h00

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội thảo về chương trình bồi dưỡng theo Đề án 219 Thành phần tham dự theo Giấy mời 80 Phan Đình Phùng
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (12/7) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp giao ban tuần CBCC TTTT Phòng 601
Thứ 3 (13/7) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Hội thảo ‘Hệ thống TT tuyên truyền công tác dân tộc 4.0” Theo danh sách mời Phòng 601
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng UBDT   Phòng 506
Thứ 4 (14/7) 8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về một số nội dung công việc của TTTT

- Ban Giám đốc;

- Đ/c: Nam Trung; Việt Thắng; Lang Thị Minh

Phòng họp tầng 11
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Tham dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Ủy ban Dân tộc   Phòng 503
Thứ 5 (15/7) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Hội thảo ‘Hệ thống an ninh mạng Bkav” Theo danh sách mời Phòng 601
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 4 (14/7) 9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Dự kiến: Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc - PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.