LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020)

10:57 AM 10/05/2020 |   Lượt xem: 147 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (11/5) 10h00

Vụ trưởng
Hà Việt Quân

Làm việc cùng chuyên gia Ngân hàng Thế giới    
14h00 Vụ trưởng
Hà Việt Quân
Dự Hội thảo Theo giấy mời Đại học Quốc gia HN
Thứ 3 (12/5) 8h00 Vụ trưởng
Hà Việt Quân
Họp Liên tịch Vụ HTQT về nhân sự thành phần Chi bộ, Lãnh đạo Vụ, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Vụ Lãnh đạo Vụ HTQT và Tổ trưởng công đoàn Vụ Vụ HTQT
Thứ 4 (13/5) 9h00 Vụ trưởng
Hà Việt Quân
Làm việc kỹ thuật với Bauer Áo tại Việt Nam    
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (11/5) 8h30 CVP Lò Quang Tú Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng về công tác chuẩn bị Đại hội ĐBBP Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác cán bộ

- Các đ/c Cấp ủy, LĐ Văn phòng;

- Đ/c Trưởng phòng HCTK.
Phòng họp 504
14h00 CVP Lò Quang Tú Họp Hội đồng lương Ủy ban   Phòng họp 503
14h30 CVP Lò Quang Tú Họp lấy phiếu tín nhiệm chức danh Trưởng phòng QTBV

- Tập thể công chức, người lao động Phòng QTBV;

- Đ/c Trưởng phòng HCTK.
Phòng họp 504
15h30 CVP Lò Quang Tú Họp rà soát nội dung làm việc với Kiểm toán Nhà nước Tập thể Lãnh đạo Phòng KTTV Phòng làm việc CVP
Thứ 3 (12/5) 8h30 CVP Lò Quang Tú Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng phân tích, thảo luận kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự Trưởng phòng QTBV Các đ/c Cấp ủy, LĐ Văn phòng Phòng họp 504
10h00 CVP Lò Quang Tú Làm việc với đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Báo DT&PT; TTTT; HVDTthống nhất về kinh phí điện, nước và vệ sinh tại trụ sở số 80 Phan Đình Phùng

- Đ/c Trưởng phòng KTTV;

- Đ/c Tô Minh Huấn, Phó Trưởng phòng QTBV.
Phòng họp 504
14h30 CVP Lò Quang Tú Họp Tổ Soạn thảo Quy chế Văn thư - Lưu trữ Thành viên Tổ Soạn thảo Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
Thứ 4 (13/5) 8h00 CVP Lò Quang Tú Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy duyệt hồ sơ Đại hội Đảng bộ Bộ phận Văn phòng Ủy ban

- Các đ/c Cấp ủy, LĐ Văn phòng;

- Đ/c Trưởng phòng HCTK.
Phòng họp tầng 11
Thứ 5 (14/5) 9h00 CVP Lò Quang Tú Làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III Tập thể Lãnh đạo Phòng KTTV Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (11/5) 9h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Phó Vụ trưởng

Tào Việt Thắng

Phó Vụ trưởng

Nguyễn Hoàng Hành

Lãnh đạo 02 phòng CN

Phòng họp

tại Vụ

Thứ 3 (12/5) 14h00 Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng Tham dự Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài NCKH cấp thành phố “Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở thành phố Cần Thơ”   Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Thứ 6 (15/5) 8h30

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Hoàng Hành

Triển khai, quán triệt văn bản về CCHC, QCDC; Ứng dụng CNTT; thực hành TK, CLP; Bảo vệ BMNN; áp dụng ISO của UBDT,.. Toàn thể công chức, của Vụ

Phòng họp

tại Vụ

  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (11/5) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội ý công tác tuần 20

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện; Phòng TCCB; Phòng Công tác chính trị và HSSV; Phòng KH-TV; Trung tâm TT-TV;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Khoa học và HTQT; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Khoa Dự bị đại học; Khoa Văn hoá DTTS; Khoa Sau đại học; Trung tâm BDKT CTDT; Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KHCN, BVMT vùng DTMN; Tổ Thẩm định của Chủ đầu tư.
Hội trường tầng 3 nhà A
14h00 Q. Giám đốc Trần Trung Dự chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Dân tộc

- Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Dân tộc;

- T/p tham dự theo thông báo của Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Dân tộc;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
Hội trường tầng 3 nhà A
15h30 Q. Giám đốc Trần Trung Làm việc với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam 

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KHCN, BVMT vùng DTMN

Phòng làm việc
Thứ 3 (12/5) 8h30 Q. Giám đốc Trần Trung Tham dự họp với UBDT về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và rà soát kế hoạch dự toán 6 tháng đầu năm 2020 Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KH-TV Tổ thẩm định của Chủ đầu tư. 349 Đội Cấn
14h00 Q. Giám đốc Trần Trung Tham dự họp Đoàn Kiểm toán Nhà nước năm 2020 T/p theo thông báo của Phòng KH-TV Phòng họp tầng 2 nhà A
Thứ 4 (13/5) 8h30 Q. Giám đốc Trần Trung Tham dự họp với TT, PCN Lê Sơn Hải về nhiệm vụ công tác năm 2020

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Chủ tịch HĐHV;
349 Đội Cấn
14h00 Q. Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Khoa học và HTQT;

- Đại diện tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020.
Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 5 (14/5) 8h30 Q. Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp về công tác bồi dưỡng năm 2020

- PGĐ Bế Trung Anh;

- T/p tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức CTDT
Hội trường tầng 3 nhà A
14h00 Q. Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp về tuyển sinh dự bị đại học và mở ngành đào tạo năm 2020

- PGĐ Bế Trung Anh;

- T/p tham dự theo thông báo của Khoa Dự bị đại học; Phòng Đào tạo
Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 6 (15/5) Cả ngày Q. Giám đốc Trần Trung Làm việc với Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo   Tỉnh Thái Nguyên
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (11/5) 8h30 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp về dự án CNTT năm 2020 Ban Quản lý dự án CNTT Phòng họp GĐ
Thứ 3 (12/5) 8h30 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Tham dự họp với UBDT về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và rà soát kế hoạch dự toán 6 tháng đầu năm 2020 - Đ/c Nam Trung, Lang Thị Minh Phòng 504
14h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp CBCC TTTT CBCC Phòng họp GĐ
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
           
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.