LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020)

08:25 AM 10/08/2020 |   Lượt xem: 50 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (10/8) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Làm việc tại Bộ Tài chính Đ/c Đỗ Thị Hà Thanh, Trưởng phòng KT-TV Bộ Tài chính
8h00

PCVP

Nguyễn Văn Thức,

PCVP

Phạm Bình Sơn

Dự hội ý tuần của LĐUB

- Công chức Phòng HCTK;

- Trưởng phòng VTLT
Phòng họp 503
14h00 CVP Lò Quang Tú Làm việc, báo cáo Thứ trưởng, PCN Nông Quốc Tuấn

- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng Hành chính - Thư ký;

- Lãnh đạo phòng Quản trị - Bảo vệ;
- Công chức giúp việc TT, PCN.
Phòng họp tầng 11, Trụ sở Ủy ban
Thứ 3 (11/8) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Họp Hội đồng lương   Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
Thứ 4 (12/8) 14h00 CVP Lò Quang Tú Dự cuộc họp do  BT, CN chủ trì về dự án khả thi (Dự án 9)

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức giúp việc Đ/c TT, PCN có thành phần dự họp;

(Phòng Hành chính - Thư ký phân công người ghi sổ họp LĐUB).
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
Thứ 5 (13/8) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Dự cuộc họp do  BT, CN chủ trì về đề án thành lập Văn phòng Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và MN

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức giúp việc Đ/c TT, PCN có thành phần dự họp;

(Phòng Hành chính - Thư ký phân công người ghi sổ họp LĐUB).
Phòng họp 503,Trụ sở Ủy ban
14h30 CVP Lò Quang Tú Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng về công tác cán bộ Các Đ/c Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng Phòng họp 504, Trụ sở Ủy ban
Thứ 6 (14/8) 8h00 CVP Lò Quang Tú Dự cuộc họp do  BT, CN chủ trì về dự án khả thi (Dự án 10)

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức giúp việc Đ/c TT, PCN có thành phần dự họp;

(Phòng Hành chính - Thư ký phân công người ghi sổ họp LĐUB).
Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
15h00

CVP Lò Quang Tú

Họp giao ban công tác tuần và chuẩn bị nội dung Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 24

- Các Đ/c Phó Chánh Văn phòng;

- Các Đ/c Trưởng các phòng, đơn vị thuộc VP (Văn phòng Đại diện TP. HCM họp trực tuyến).

Phòng họp 503, Trụ sở Ủy ban
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
Thứ 2 (10/08)

Chánh Văn phòng Võ Văn Bảy

  Họp nội bộ triển khai công việc trong tuần - Phó Chánh VP: Đặng Tiến Hùng; Nguyễn Thị Nga; Phạm Chí Trung  
  HỌC VIỆN DÂN TỘC

Thứ 2 (10/08)

8h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự Đoàn công tác của UBDT thảo luận với Bộ Tài chính về kế hoạch ngân sách năm 2021 và giai đoạn 2021-2023   28 Trần Hưng Đạo
15h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp nghe báo cáo về tổng hợp tiến độ thực hiện kế hoạch, dự toán năm 2020

- Đại điện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng KH-TV
Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 3 (11/8)

8h30

Q. Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp nghe báo cáo về xác định nhu cầu giảng viên của Học viện giai đoạn 2020-2025; kế hoạch mở ngành đào tạo trình độ đại học năm 2020; kế hoạch biên soạn giáo trình đào tạo trình độ đại học.

- Lãnh đạo và giảng viên các đơn vị: Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hoá DTTS; Khoa Dự bị đại học; Khoa Sau đại học.

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Đào tạo; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức CTDT; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng DT&MN; Viện Chiến lược và CSDT.
Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ   113 Trần Duy Hưng

Thứ 4 (12/8)

8h30

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Chủ trì họp Đảng uỷ HVDT định kỳ tháng 8/2020

- Q. Giám đốc Trần Trung;

- Đảng uỷ viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng-đoàn thể.
Hội trường tầng 3 nhà A
Buổi chiều Q. Giám đốc Trần Trung Làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông   18 Nguyễn Du

Thứ 5 (13/8)

8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Nghe báo cáo chuyên đề tiến độ triển khai từng nhiệm vụ theo kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2020 Các đơn vị theo thông báo của Phòng KH-TV Phòng họp tầng 2 nhà A
Buổi chiều Q. Giám đốc Trần Trung Làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường   10Tôn Thất Thuyết

Thứ 6 (14/8)

8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Nghe báo cáo chuyên đề tiến độ triển khai từng nhiệm vụ theo kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2020 Các đơn vị theo thông báo của Phòng KH-TV Phòng họp tầng 2 nhà A
Buổi chiều Q. Giám đốc Trần Trung Làm việc với Bộ Nội vụ   8 Tôn Thất Thuyết
  TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ 2 (10/8)

8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Tham dự Đoàn công tác của UBDT thảo luận với Bộ Tài chính về kế hoạch ngân sách năm 2021 và giai đoạn 2021-2023   28 Trần Hưng Đạo
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Chủ trì họp giao ban tuần - CBCC Phòng 606

Thứ 4 (12/8)

8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

 Họp tổ chức nhân sự TTTT do TT, PCN Nông Quốc Tuấn chủ trì

- Các đ/c Phó Giám đốc

- Trưởng phòng TCHC
Phòng hop  tầng 11
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Thứ 6 (14/8)

9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc. - PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.