LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019)

10:35 PM 09/06/2019 |   Lượt xem: 179 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
Thứ 2 (10/6)   PVT Phan Hồng Thủy

Họp tại Vụ để chỉ đạo nhóm chuyên viên hoàn thiện Bộ đề thi – đáp án Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật

   
Thứ 3 (11/6)   PVT Phan Hồng Thủy Họp tại Vụ để chỉ đạo thường trực Tổ soạn thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư, tiếp thu ý kiến của Tổ soạn thảo để chỉnh sửa dự thảo Thông tư lấy ý kiến các Vụ, đơn vị    
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
(Cả tuần)   PVT phụ trách Hà Việt Quân Tham gia tổ Thường trực xây dựng Đề án Tổng thể   UBDT
Thứ 3 (11/6) 8h00 PVT Hoàng Văn Bình Họp Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 Lãnh đạo và chuyên viên Vụ HTQT UBDT
  THANH TRA ỦY BAN
(Cả tuần)   PCTTr: Nguyễn Đình Vượng Đi công tác   Tỉnh Quảng Bình
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (10/6) 10h00

CVP Lò Quang Tú

 

Họp về công tác vận chuyển, vận hành trụ sở 349 Đội Cấn

- Các đồng chí Phó Chánh Văn phòng

- Tập thể Lãnh đạo Phòng QTBV
Phòng họp nhà D
Thứ 3 (11/6) 8h30 CVP Lò Quang Tú Làm việc với BQL Dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, Vụ KHTC và Thanh tra Ủy ban Đại diện Lãnh đạo Phòng HCTK Hội trường nhà C
Thứ 4 (12/6) 9h00 CVP Lò Quang Tú

Họp Lãnh đạo Văn phòng

Các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Phòng họp nhà D
10h00 CVP Lò Quang Tú Họp Cấp ủy Văn phòng Các đồng chí Cấp ủy Văn phòng Phòng họp nhà D
Thứ 5 (13/6)          
Thứ 6 (14/6) 8h00 CVP Lò Quang Tú

- Hội nghị giao ban báo chí thực hiện QĐ số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu  năm, triển khai  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; 

- Gặp mặt các báo, tạp chí nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019).
  Hội trường nhà C
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
Thứ 2 (10/6) 8h30 VT Vũ Hữu Hoạt Chủ trì Hội ý lãnh đạo Vụ Lãnh đạo vụ Phòng Vụ trưởng
Thứ 5 (13/6) 14h00 VT Vũ Hữu Hoạt

- Dự Hội nghị giao ban báo chí thực hiện QĐ số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu  năm, triển khai  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; 

- Gặp mặt các báo, tạp chí nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019).
Các PVT Hội trường nhà C
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
Thứ 2 (10/6) Sáng VT Nguyễn Thị Tư   Họp tại Văn phòng Chính phủ  
Thứ 5 (13/6)   VT Nguyễn Thị Tư   Đi công tác Tỉnh Sơn La
Thứ 6 (14/6)   VT Nguyễn Thị Tư   Đi công tác Tỉnh Sơn La
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
         

 

  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (10/6) 8h30 Q. GĐ Trần Trung Chủ trì Hội ý công tác tuần 24; giao ban tháng 6 khối Tổng hợp

- Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng; Phòng TCCB; Phòng CTCT&HSSV; Phòng KH-TV; Trung tâm TT-TV;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng KH&HTQT; Trung tâm Bồi dưỡng KTCTDT; Khoa Sau ĐH; Khoa Dự bị ĐH; Khoa Văn hoá DTTS.

Hội trường nhà A
14h00 Q. GĐ Trần Trung Chủ trì họp về kế hoạch và dự toán năm 2019 của Đề án 771/QĐ-TTg

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Phòng KH-TV; Trung tâm Bồi dưỡng KTCTDT; Trung tâm Hỗ trợ ĐT&PT nhân lực vùng DT&MN; Khoa Sau ĐH;
- Thư ký 6 Tổ biên soạn.

Hội trường nhà A
Cả ngày PGĐ Bế Trung Anh Đi công tác triển khai Đề tài KH&CN cấp quốc gia, Chương trình CTDT/16-20   TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam
Thứ 3 (11/6) 8h30 Q. GĐ Trần Trung Tham dự họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo   136 Xuân Thuỷ
14h00 Q. GĐ Trần Trung Chủ trì họp về kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên môn và nghỉ mát hè 2019

- BCH Công đoàn;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng; Phòng TCCB; Phòng KH-TV; Phòng CTCT&HSSV; Trung tâm Bồi dưỡng KTCTDT; Khoa Sau ĐH; Khoa Dự bị ĐH; Khoa Văn hoá DTTS; Khoa QLNN về công tác dân tộc; Khoa Cơ bản.

Hội trường nhà A
Cả ngày PGĐ Bế Trung Anh Đi công tác triển khai Đề tài KH&CN cấp quốc gia, Chương trình CTDT/16-20   TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

Thứ 4 (12/6)

8h30 Q. GĐ Trần Trung Chủ trì họp Hội đồng Khoa học và đào tạo HVDT thông qua đề xuất Dự án BVMT và Dự án ĐTCB năm 2020

- PGĐ Bế Trung Anh;
- Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo HVDT; viên chức có trình độ Tiến sĩ;
- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Phòng KH&HTQT.

Hội trường nhà A
11h00 Q. GĐ Trần Trung Chủ trì họp về công tác cán bộ của Khoa Cơ bản

- Lãnh đạo và giảng viên Khoa Cơ bản;
- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng TCCB.

Phòng họp nhà A
14h00 Q. GĐ Trần Trung Triển khai tập huấn sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp, chữ ký số, chứng thư số, trục liên thông văn bản quốc gia

- PGĐ Bế Trung Anh;
- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị theo thông báo của Trung tâm TT-TV.

Hội trường nhà A
Thứ 5 (13/6) 8h30 Q. GĐ Trần Trung Dự họp Ban soạn thảo Đề án hỗ trợ khởi nghiệp vùng DTTS giai đoạn 2020 - 2025   80 Phan Đình Phùng
8h30 PGĐ Bế Trung Anh Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 6 khối Đào tạo, khối Bồi dưỡng Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí & ĐBCL; Khoa Dự bị ĐH; Khoa Sau ĐH; Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về công tác dân tộc; Khoa Văn hoá DTTS; Trung tâm Bồi dưỡng KTCTDT; Trung tâm Hỗ trợ ĐT&PT nhân lực vùng DT&MN. Hội trường nhà A
14h00 Q. GĐ Trần Trung Dự họp Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài KH&CN cấp quốc gia, Chương trình CTDT/16-20   80 Phan Đình Phùng
14h00 PGĐ Bế Trung Anh Chủ trì tập huấn nhập dữ liệu của nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Chương trình CTDT/16-20 Lãnh đạo, viên chức Khoa Dự bị đại học Phòng họp nhà A
17h30 Q. GĐ Trần Trung Dự buổi chia sẻ báo cáo nghiên cứu của WB với Đại biểu Quốc hội Theo Giấy mời Trụ sở Quốc hội
Thứ 6 (14/6) Cả ngày Q. GĐ Trần Trung Dự họp tại Đại học Thái Nguyên, Bộ GD&ĐT   Tỉnh Thái Nguyên
8h30 PGĐ Bế Trung Anh Chủ trì Hội nghị tập huấn về công tác quản lý chứng chỉ bồi dưỡng của HVDT Theo thông báo của Phòng Khảo thí & ĐBCL Giảng đường nhà C
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (10/6) 9h00 GĐ Nguyễn Ngọc Hà Giao ban Trung tâm - Ban Giám đốc
- Trưởng các phòng; đ/c Chu Văn Tấn, Lang Thị Minh
Phòng Giám đốc
Thứ 6 (14/6) 14h30 GĐ Nguyễn Ngọc Hà (Bí thư Chi bộ) Sinh hoạt Chi bộ định kỳ Toàn thể đảng viên trong Chi bộ Phòng Giám đốc
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
           
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.