LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020)

04:38 PM 07/02/2020 |   Lượt xem: 230 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (10/2) 8h00

Vụ trưởng Hà Việt Quân

Tham dự Họp về dự thảo nội dung Chương trình MTQG

 

Phòng 503
14h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Họp cùng cán bộ kỹ thuật Ngân hàng Thế giới - Cán bộ NHTG Trụ sở UB
Thứ 4 (12/2) 8h00

Vụ trưởng Hà Việt Quân

Họp xin ý kiến góp ý dự thảo Chương trình MTQG

 

Phòng 503
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (10/2) 8h00 CVP Lò Quang Tú Dự họp thông qua dự thảo lần 1 Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030   Phòng họp 503
Thứ 3 (11/2) 8h00 CVP Lò Quang Tú Báo cáo Lãnh đạo Ủy ban về công tác Hậu cần - Lễ tân chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020

- Các đ/c Lãnh đạo Văn phòng;

- Các đ/c Trưởng phòng: KTTV, KSTTHC, VTLT, các đ/c Lãnh đạo Phòng QTBV, các đ/c Lãnh đạo, công chức Phòng HCTK.
Phòng họp 503
14h00 CVP Lò Quang Tú Dự họp Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Đ/c Trưởng phòng KTTV Phòng họp 503
Thứ 4 (12/2) 8h00 CVP Lò Quang Tú Dự họp với các bộ, ngành góp ý về  dự thảo Chương trình MTQG phát triển  KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 Đ/c Trưởng phòng HCTK Phòng họp 503
14h30 CVP Lò Quang Tú Làm việc với Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng

- Đ/c Trương Thị Bích Hạnh PCVP;

- Trưởng phòng KTTV, các đ/c Lãnh đạo Phòng QTBV, đại diện Công ty Vận hành.
Phòng họp 503
Thứ 5 (13/2) 8h30 CVP Lò Quang Tú Hội nghị công chức, người lao động công đoàn Bộ phận Văn phòng năm 2020 Các đ/c đoàn viên công đoàn Bộ phận Văn phòng Phòng họp 503
9h00

PCVP Ngô Quang Hải

Làm việc với Cục An ninh chính trị Nội bộ, Bộ Công an về xây dựng Danh mục bí mật nhà nước Đ/c Trưởng phòng VTLT Bộ Công an
14h30 CVP Lò Quang Tú Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng về đề xuất thi tuyển công chức năm 2020 của Văn phòng Ủy ban

- Các đ/c Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng;

- Đ/c Trưởng phòng HCTK.
Phòng họp 503
Thứ 6 (14/2) 8h00

PCVP Nguyễn Văn Thức

Dự họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban   Phòng họp 503
14h30 CVP Lò Quang Tú Làm việc với Trung tâm Thông tin

- Các đ/c Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng các phòng: KTTV, VTLT, KSTTHC, đ/c Tô Minh Huấn PTP QTBV.
Phòng họp 504
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
Thứ 2 (10/2)   PVT Điểu Mưu
PVT Dẫn Êban
Đồng chủ trì Hội nghị CBCC năm 2019

- PVT Phạm Thị Phước An;

- CBCCVC và người lao động Vụ.

Hội trường Vụ ĐP II

  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (10/2) 8h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Dự họp Thông qua dự thảo lần 1 Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và CSDT, thành viên Tổ Thường trực Đề án 349 Đội Cấn
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Tổ công tác tham gia xây dựng Thuyết minh Chương trình CTDT/21-25 Thành viên Tổ công tác theo Quyết định Phòng họp tầng 2 nhà A
14h00

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Tham dự Hội thảo tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   135 Nguyễn Phong Sắc
Thứ 3 (11/2) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Liên tịch về công tác cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2020

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên;

- Phó Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng- Đoàn thể; Phòng TCCB
Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 4 (12/2) 8h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Họp với các Bộ, ngành góp ý về dự thảo Chương trình MTQG phát triển  KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và CSDT  349 Đội Cấn
8h30

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Chủ trì họp về kế hoạch đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành phần theo thông báo của Phòng Đào tạo. Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về kế hoạch triển khai Đề án 771 năm 2020

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Thành phần theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức CTDT.
Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 5 (13/2) 8h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Thứ trưởng, PCN Lê Sơn Hải về triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 và quý I năm 2020 của Học viện Dân tộc

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.
349 Đội Cấn
14h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Ban quản lý Làng VH-DL các dân tộc Việt Nam về Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc Thành phân theo thông báo của Tổ thẩm định của Chủ đầu tư. Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội
14h00

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Chủ trì họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giảng viên năm 2019 Thành phần tham dự theo Quyết định thành lập Hội đồng. Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 6 (14/2) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Đảng uỷ duyệt Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022:

- 8h30-9h15: Chi bộ Khối phòng số 1;

- 9h15-10h00: Chi bộ Khối phòng số 2;

- 10h00-10h45:Chi bộ Khối Phòng số 3;

- 10h45-11h30: Chi bộ khối Viện.

- Đảng ủy viên;

- Thành viên Tiểu ban Văn kiện;

- Thành viên Tiểu ban Nhân sự;

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Cấp uỷ các chi bộ theo từng mốc thời gian cụ thể.
Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Đảng uỷ duyệt Đại hội Chi bộnhiệm kỳ 2020 - 2022:

- 14h00-14h45: Chi bộ khối Khoa số 1;

- 14h45-15h30: Chi bộ khối Khoa số 2;

- 15h30-16h15: Chi bộ khối Trung tâm.

- Đảng ủy viên;

- Thành viên Tiểu ban Văn kiện;

- Thành viên Tiểu ban Nhân sự;

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Cấp uỷ các chi bộ theo từng mốc thời gian cụ thể.
Hội trường tầng 3 nhà A
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (10/2) 8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Dự họp Thông qua dự thảo lần 1 Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030

- Đ/c Phụng, Phó phòng ƯD&CSDL

- Đ/c Thắng, Tiệp dự cùng để quản lý họp trực tuyến
Phòng họp 503
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Dự họp với Tổ xây dựng dự thảo Chương trình MTQG   UBDT
Thứ 3 (11/2) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp giao ban tuần TTTT CBCC Phòng họp GĐ
Thứ 4 (12/2) 8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp với các Bộ, ngành góp ý về dự thảo Chương trình MTQG phát triển  KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030

Đ/c Phụng phó phòng ƯD&CSDL

Phòng họp 504
Thứ 5 (13/2) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp BQLDA CNTT Ban QLDA CNTT Phòng họp GĐ
Thứ 6 (14/2) 14h30 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp với Văn phòng Ủy ban - Các đ/c PGĐ, Trưởng các phòng, Kế toán trưởng, đ/c Chu Văn Tấn Phòng họp 504
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (10/2) 8h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Dự họp Thông qua dự thảo lần 1 Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030   Phòng họp 503
14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Phó Giám đốc Phùng Bá Tương; Đinh Thanh Huyền;

- Trưởng, phó các đơn vị.
Tại NKDT
Thứ 6 (14/2) 9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc. - Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền. Tại 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.