LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020)

09:19 AM 08/03/2020 |   Lượt xem: 117 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (9/3) 8h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Làm việc cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình Mục tiêu Quốc gia    
Thứ 3 (10/3) 14h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Làm việc cùng Bộ NN và PTNN về Chương trình Mục tiêu Quốc gia    
Thứ 4 (11/3) 8h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Làm việc cùng Ngân hàng Thế giới về Chương trình Mục tiêu Quốc gia    
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 3 (10/3) 15h00

CVP Lò Quang Tú

Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBDT về Kế hoạch công tác Tổ hậu cần phục vụ Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Các đ/c thành viên Tổ hậu cần;

- Trưởng phòng KTTV.
Phòng họp tầng 11
Thứ 4 (11/3) 9h00

CVP Lò Quang Tú

Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng:

- Triển khai nhiệm vụ cụ thể LĐ Văn phòng;

- Thống nhất thời gian Đại hội các Chi bộ Đảng;

- Công tác phòng, chống dịch Covid - 19;

- Thống nhất một số nội dung Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn.

- Các đ/c Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng;

- Các đ/c Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ;

- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng;

- Các đ/c Lãnh đạo và đ/c Ngà - Phòng QTBV;

- Văn phòng ĐD TP. Hồ Chí Minh (dự họp trực tuyến)
Phòng họp 503
14h00

PCVP Nguyễn Văn Thức

Dự Họp Ban cán sự Đảng Ủy ban   Phòng họp 503
Thứ 5 (12/3) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Họp Hội đồng lương Ủy ban   Phòng họp 504
8h30

PCVP Ngô Quang Hải

Họp Chi bộ Hành chính - Thư ký và Văn thư - Lưu trữ Các đ/c Đảng viên Chi bộ Phòng họp 506
Thứ 6 (13/3) 8h00

PCVP Nguyễn Văn Thức

PCVP Phạm Bình Sơn

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm với Liên minh HTX Việt Nam    Phòng họp 503
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
Thứ 2 (9/3) 8h30 Vụ trưởng, CVP Võ Văn Bảy Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần - PCVP: Đặng Tiên Hùng; Phạm Bình Sơn; Nguyễn Thị Nga  
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (9/3) 8h30

Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Lãnh đạo Ủy ban về công tác cán bộ của HVDT

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Hội đồng Học viện;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Trưởng phòng TCCB.
349 Đội Cấn
10h30

Quyền Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Vụ Kế hoạch - Tài chính về Đề án tự chủ của HVDT và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng TCCB;

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện.
349 Đội Cấn
15h00

Quyền Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về tiến độ thực hiện Đề án 414 năm 2020 của Học viện

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Trung tâm TT-TV; Trung tâm BDKT CTDT; Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DTTS&MN; Văn phòng Học viện; Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

- Đơn vị tư vấn theo thông báo của Trung tâm TT-TV.
80 Phan Đình Phùng
Từ 10-13/3

Quyền Giám đốc Trần Trung

Giảng dạy tại Trường Đại học Đồng Tháp   Tỉnh Đồng Tháp
Thứ 4 (11/3) Cả ngày

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Giảng dạy Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   135 Nguyễn Phong Sắc
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
           
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
           
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.