LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020)

07:42 AM 09/11/2020 |   Lượt xem: 31 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (9/11) 8h30

CVP Lò Quang Tú

Họp với Vụ DTTS và Vụ Tuyên truyền về chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng.
Phòng 504
Thứ 3 (10/11) 8h30

PCVP Vũ Trung Kiên

Dự buổi làm việc của TT, PCN Hoàng Thị Hạnh với Vụ DTTS về một số nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 Đại diện Lãnh đạo Phòng KTTV Phòng họp tầng 15
Thứ 4 (11/11) 8h30

CVP Lò Quang Tú

Hội ý nhanh về công tác Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

- Các PCVP: Phạm Bình Sơn, Vũ Trung Kiên;

- Đ/c: Phạm Phú Thịnh, TP.HCTK; Đỗ Thị Hà Thanh, TP.KTTV; Nguyễn Văn Hanh, TP. KSTTHC; Vũ Mạnh Tuấn, TP. QTBV; Bùi Thị Hiền, TP. VTLT; Nguyễn Văn Huân, PTP. HCTK; Tô Minh Huấn, PTP. QTBV; Vũ Thị Bảy, PTP. KTTV; Lê Đình Hùng, PTP. HCTK.

Phòng 504
14h00

PCVP Phạm Bình Sơn

Dự buổi làm việc của TT, PCN Hoàng Thị Hạnh với Báo Dân tộc và Phát triển rà soát công tác chuẩn bị Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 Đại diện Lãnh đạo Phòng KTTV Phòng họp tầng 15
Thứ 5 (12/11) 14h00 PCVP Vũ Trung Kiên Dự buổi làm việc của TT, PCN Hoàng Thị Hạnh với VTV5 về phim phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KTTV.

Phòng 504
Thứ 6 (13/11) 8h30 CVP Lò Quang Tú Hội ý nhanh về công tác Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

- Các PCVP: Phạm Bình Sơn, Vũ Trung Kiên;

- Đ/c: Phạm Phú Thịnh, TP.HCTK; Đỗ Thị Hà Thanh, TP.KTTV; Nguyễn Văn Hanh, TP. KSTTHC; Vũ Mạnh Tuấn, TP. QTBV; Bùi Thị Hiền, TP. VTLT; Nguyễn Văn Huân, PTP. HCTK; Tô Minh Huấn, PTP. QTBV; Vũ Thị Bảy, PTP. KTTV; Lê Đình Hùng, PTP. HCTK.

Phòng 504
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (9/ 11) 14h00

PVT Tào Việt Thắng

Chủ trì họp giao ban tuần

- Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

- PVT Nguyễn Hoàng Hành

- Lãnh đạo 02 phòng CN

Phòng họp tại Vụ

Thứ 3 (10/ 11) 9h30

VT Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp lấy ý kiến về rà soát và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Vụ theo Nghị định 101/2020/NĐ-CP

- PVT: Nguyễn Hoàng Hành; Tào Việt Thắng

- Lãnh đạo 02 phòng CN

Phòng họp tại Vụ

Thứ 5 (12/ 11) 8h30 PVT Nguyễn Hoàng Hành Chủ trì họp cơ quan tháng 10/2020

- Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

- PVT Tào Việt Thắng

- Tất cả CC, NLĐ

Phòng họp tại Vụ

15h00 PVT Tào Việt Thắng Chủ trì họp Chi bộ tháng 10/2020 Tất cả đảng viên Chi bộ

Phòng họp tại Vụ

Thứ 6 (13/ 11)  

VT Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì tiếp Đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh An Giang

- PVT Nguyễn Hoàng Hành; Tào Việt Thắng

- Đại diện 02 phòng CN

Phòng họp tại Vụ

  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
Thứ 2 (9/ 11)   CVP Võ Văn Bảy Họp nội bộ triển khai công việc trong tuần PCVP: Đặng Tiến Hùng, Nguyễn Thị Nga; Phạm Chí Trung  
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (9/ 11) Buổi sáng

Q. Giám đốc Trần Trung

- Làm việc với Trưởng Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số về biên soạn chương trình, tài liệu Đề án 771;

- Làm việc với Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc về Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021-2023

- Trưởng Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số;

- Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc
Phòng làm việc
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Nghỉ phép   Hà Nội
Buổi chiều Q. Giám đốc Trần Trung Làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính về các kế hoạch, dự toán năm 2020   349 Đội Cấn
Thứ 3 (10/ 11) Cả ngày Q. Giám đốc Trần Trung Tham dự Hội thảo khoa học quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học Hùng Vương   Tỉnh Phú Thọ
8h00 Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh Tham dự Hội thảo tại Học viện Hành chính Quốc gia   77 Nguyễn Chí Thanh
Buổi chiều Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh Làm việc tại cơ quan   Phòng làm việc
Thứ 4 (11/ 11) 8h00 Q. Giám đốc Trần Trung Tham dự Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2020 của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Thành phần tham dự theo Giấy mời  Số 1 Liễu Giai
8h30 Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh Tham dự Hội đồng tự đánh giá Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20 tại Học viện Chính trị Khu vực 1   15 Khuất Duy Tiến
Buổi chiều Q. Giám đốc Trần Trung Dự kiến làm việc với Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Học viện Cảnh sát Nhân dân về phối hợp nghiên cứu Thành phần theo thông báo của Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Buổi chiều Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh Làm việc tại cơ quan   Phòng làm việc
Thứ 5 (12/ 11) 8h30 Q. Giám đốc Trần Trung Kiểm tra thực hành áp dụng sáng kiến năm 2020 Thành phần theo thông báo của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Tại các đơn vị đăng ký áp dụng sáng kiến
Cả ngày Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Thừa thiên – Huế   Tỉnh Thừa thiên – Huế
14h00 Q. Giám đốc Trần Trung Đi công tác tham dự Hội nghị tổng kết giáo dục đại học năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trưởng Phòng Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ 6 (13/ 11) 8h00 Q. Giám đốc Trần Trung Tham dự Hội nghị tổng kết giáo dục đại học năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trưởng Phòng Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Cả ngày Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Thừa thiên – Huế   Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Thừa thiên – Huế
14h00 Q. Giám đốc Trần Trung Làm việc với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Trưởng Phòng Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (9/11) 8h30

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp Ban Giám đốc, Chi ủy TTTT

- Các đ/c PGĐ

- Các đ/c trong Chi ủy

- Trưởng phòng TCHC
Phòng 606
10h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp giao ban tuần CBCC

- CBCC TTTT

- Đ/c Tấn

Phòng 606
Thứ 3 (10/11) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp Ban quản lý dự án BQL DA Phòng 606
Thứ 4 (11/11) 8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp tại Bộ TTTT về chỉ số ICT    
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (9/11) 9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các Phó Giám đốc;

- Trưởng, phó các đơn vị.
Tại NKDT
Thứ 5 (12/11) 9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp liên tịch giữa Chi ủy, Chính quyền, Công đoàn bộ phận và Đoàn thanh niên Nhà khách Dân tộc   Tại NKDT
Thứ 6 (13/11) 14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.