LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020)

04:06 PM 04/09/2020 |   Lượt xem: 29 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (07/9) 8h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Tham dự họp với Lãnh đạo UBDT về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030   Phòng 503 UBDT
Thứ 3 (08/9) 8h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Tham dự họp cùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm về phân tích sâu số liệu kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019 phục vụ xây dựng CSDT giai đoạn 2021 – 2030   Phòng 503 UBDT
Thứ 4 (09/9) 9h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm làm việc với lãnh đạo Ngân hàng CSXH góp ý vào dự thảo Nghị định về Chính sách tín dụng thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030   Phòng 503 UBDT
Thứ 5 (10/9) 10h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Tham dự họp trực tuyến cùng UNDP    
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (07/8) 8h00

CVP Lò Quang Tú

- Dự hội ý tuần 37 của LĐUB;

- Dự nghe báo cáo tổng hợp dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi CTMTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030.

- Các Phó Chánh Văn phòng;

- Công chức phòng HC-TK.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ 3 (08/9) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Họp BTV Đảng ủy: Thống nhất các nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ III, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025   Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
15h00

CVP Lò Quang Tú

Họp với Vụ KHTC, BQL DA đầu tư chuyên ngành xây dựng về bàn giao Trụ sở làm việc 349 Đội Cấn

- Tập thể Lãnh đạo Phòng QTBV;

- Trưởng phòng KTTV.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ 4 (09/9) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Dự cuộc làm việc Bộ trưởng, CNUB với lãnh đạo Ngân hàng CSXH góp ý vào dự thảo Nghị định về Chính sách tín dụng thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030

- Đ/c Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng;

- Phòng HCTK phân công công chức ghi sổ họp.
Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
14h00

CVP Lò Quang Tú

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ III:

- Kiểm điểm công tác xây dựng Đảng tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới;

- Thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025;

-  Thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa;

- Công tác phát triển đảng.
  Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
Thứ 5 (10/9) 8h30

CVP Lò Quang Tú

Họp Lãnh đạo Văn phòng chuẩn bị Hội ý tuần với TT, PCN Nông Quốc Tuấn và công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân  phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

- Các đ/c Lãnh đạo Văn phòng;

- Trưởng các phòng: KTTV, HCTK, VTLT, KSTTHC, QTBV.
Phòng họp 504, trụ sở Ủy ban
Thứ 6 (11/9) 14h00

CVP Lò Quang Tú

Hội ý tuần với Thứ trưởng, PCN Nông Quốc Tuấn

- Các Phó Chánh Văn phòng;

- Trưởng phòng HCTK.
Phòng họp tầng 11, trụ sở Ủy ban
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (07/9) 9h00

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Chủ trì họp giao ban tuần

- VT: Huỳnh Thị Sômaly; PVT Nguyễn Hoàng Hành

- Lãnh đạo 02 phòng CN

Phòng họp tại Vụ

Thứ 3 (08/9) 14h00

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Chủ trì họp Chi bộ tháng 8/2020

- VT: Huỳnh Thị Sômaly; PVT Nguyễn Hoàng Hành

- Tất cả đảng viên Chi bộ

Phòng họp tại Vụ

15h30

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Chủ trì họp Cơ quan tháng 8/2020

- VT: Huỳnh Thị Sômaly; PVT: Tào Việt Thắng

- Tất cả CC, NLĐ Vụ
Phòng họp tại Vụ
Thứ 4 (09/9) 14h00

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Trực tuyến)   Phòng họp tại Vụ
Cả ngày

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Trưởng đoàn thăm, chúc mừng và tặng quà nhân dịp lễ Sene Đôl Ta năm 2020 01 chuyên viên tỉnh Vĩnh Long
Từ (09/9- 10/9) Cả ngày

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Trưởng đoàn thăm, chúc mừng và tặng quà nhân dịp lễ Sene Đôl Ta năm 2020 01 chuyên viên

tỉnh Cà Mau, tỉnh Trà Vinh

Thứ 6 (11/9) Cả ngày

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Trưởng đoàn thăm, chúc mừng và tặng quà nhân dịp lễ Sene Đôl Ta năm 2020 01 chuyên viên TP. Cần Thơ
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC

Thứ 2 (7/9)

8h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham dự họp với Lãnh đạo UBDT về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc 349 Đội Cấn
10h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng về Dự án Học viện Dân tộc Trưởng các đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài vụ; Tổ Thẩm định của Chủ đầu tư; Nhà thầu và Ban Quản lý dự án 349 Đội Cấn
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ   39 Trần Hưng Đạo
Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan   Phòng làm việc

Thứ 3 (08/9)

8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 09/2020 Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Hội trường tầng 3 nhà A
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham dự họp nhóm hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình MTQG của UBDT   349 Đội Cấn
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội thảo định hướng các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/21-25   349 Đội Cấn

Thứ 4 (09/9)

8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội thảo về chương trình đào tạo ngành Quản trị du lịch bền vững Thành phần theo giấy mời Hội trường tầng 3 nhà A
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan   Phòng làm việc
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Nội vụ   10 Tôn Thất Thuyết

Thứ 5 (10/9)

8h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Bộ GD&ĐT   39 Đại Cồ Việt
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham dự họp nhóm hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình MTQG của UBDT   349 Đội Cấn
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Hội đồng Lý luận Trung ương   57 Phan Đình Phùng

Thứ 6 (11/9)

8h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Dự kiến tham dự họp với Ban Cán sự Đảng UBDT Thành phần theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ 349 Đội Cấn
14h00

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Chủ trì Hội thảo về chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội vùng DTTS Thành phần theo giấy mời Hội trường tầng 3, nhà A
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam   1 Liễu Giai
  TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ 2 (07/9)

8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Đi học   Học viện HCQG
14h30

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Làm việc với đơn vị phối hợp XD CTMTQG đ/c Phụng Phòng 606

Thứ 3 (08/9)

8h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Đi học   Học viện HCQG
14h30 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp giao ban tuần 37 TTTT CBCC Phòng 606

Thứ 4 (09/9)

8h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Đi học   Học viện HCQG

Thứ 5 (10/9)

8h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Đi học   Học viện HCQG
Thứ 6 (11/9) 8h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Đi học   Học viện HCQG
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Thứ 2 (07/9)

9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Các Phó Giám đốc;

- Trưởng, phó các đơn vị cùng dự.
Tại NKDT

Thứ 4 (09/9)

14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Dự kiến làm việc với Đơn vị tư vấn thiết kế dự án Khách sạn Dân tộc - Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền cùng dự Tại 349 Đội Cấn

Thứ 6 (11/9)

14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc. Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền cùng dự. Tại 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.