LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020)

06:22 PM 05/12/2020 |   Lượt xem: 54 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ hai (07/12) 9h00

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Chủ trì họp giao ban tuần

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly; PVT Nguyễn Hoàng Hành

Lãnh đạo 02 phòng CN

Phòng họp tại Vụ
  13h30

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

PVT Tào Việt Thắng, Nguyễn Hoàng Hành

Hội trường Thành Ủy Cần Thơ

Thứ ba (09/12) 8h30

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp rà soát hoàn thiện Kế hoạch công tác và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Vụ

PVT Tào Việt Thắng, Nguyễn Hoàng Hành

Lãnh đạo 02 Phòng CN

Phòng họp tại Vụ
Thứ bảy (12/12) 7h30

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả đề tài NCKH về Tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ với vai trò Phản biện 1   Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Cần Thơ
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
Thứ 2 (7/12)   CVP Võ Văn Bảy Họp nội bộ triển khai công việc trong tuần Các đ/c PCVP  
9-11/12   PCVP Đặng Tiến Hùng Đi công tác   Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh
9-10/12   PCVP Phạm Chí Trung Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X    
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (7/12) 8h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội nghị của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn công tác thanh tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học khu vực phía Bắc Thành phần tham dự theo Quyết định Tỉnh Thái Nguyên
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Vụ TCCB về triển khai thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Đảng uỷ viên;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng TCCB.
349 Đội Cấn
Thứ 3 (8/12) Cả ngày

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội thảo dạy tiếng DTTS theo Đề án 771 Thành phần tham dự theo Giấy mời Tỉnh Thái Nguyên
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Giảng dạy tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   135 Nguyễn Phong Sắc
Thứ 4 (9/12) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 12/2020 Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Hội trường tầng 3 nhà A
Buổi chiều

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự Đoàn công tác của UBDT làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về Đề án 771 TS. Giang Khắc Bình, Trưởng Khoa Văn hoá DTTS 135 Nguyễn Phong Sắc
14h00

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham dự họp Chi bộ Khối phòng số 2 Toàn thể đảng viên Chi bộ Khối phòng số 2 Phòng họp tầng 2 nhà A
Thứ 5 (10/12) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham dự Diễn đàn KT-XH Việt Nam năm 2020 của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam   01 Liễu Giai
Buổi chiều Q. Giám đốc Trần Trung Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo   35 Đại Cồ Việt
Thứ 6 (11/12) 8h30 Q. Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội vùng DTTS và ngành Quản trị du lịch bền vững

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Thành viên Hội đồng KH&ĐT theo Quyết định;

- Trưởng, Phó Ban và Thư ký Ban soạn thảo 02 Chương trình đào tạo theo Quyết định;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Đào tạo; Khoa Văn hoá DTTS.
Hội trường tầng 3 nhà A
Buổi chiều

Q. Giám đốc Trần Trung

Đi công tác tham dự Hội thảo khoa học của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Bộ GD&ĐT   Tỉnh Phú Thọ
Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham gia Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20   349 Đội Cấn
Thứ 7 (12/12) Cả ngày

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội thảo khoa học của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Bộ GD&ĐT   Tỉnh Phú Thọ
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (7/12) 8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Làm việc với Lãnh đạo Ủy ban    
10h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp Giao ban TTTT

CBCC; đ/c Tấn

 Phòng 606
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Tham dự họp cùng Vụ TCCB - Ban Giám đốc;
- Đ/c Nam Trung
Phòng 503
Thứ 3 (8/12) 9h00 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp Chi ủy Chi bộ TTTT

Chi ủy Chi bộ

Phòng 606
14h30 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Sinh hoạt Chi bộ TTTT tháng 12/2020 Đảng viên TTTT Phòng 606
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (7/12) 9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp giao ban NKDT

- PGĐ Đinh Thanh Huyền;

- Trưởng, phó các đơn vị.
Tại NKDT
Thứ 3 (8/12) 9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc Toàn thể đảng viên Tại NKDT
Thứ 6 (11/12) 9h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc PGĐ Đinh Thanh Huyền 349 Đội Cấn
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.