LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020)

08:29 AM 06/07/2020 |   Lượt xem: 87 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 4 (08/7) 9h30 Vụ trưởng Hà Việt Quân Làm việc cùng UNDP    
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (06/7)

8h30- 9h30

CVP Lò Quang Tú

Họp Đoàn đại biểu Đảng bộ BP Văn phòng Ủy ban dự Đại hội Đảng bộ Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đoàn đại biểu Đảng bộ BP Văn phòng Ủy ban Phòng họp 506, tầng 5, Trụ sở Ủy ban
14h00 CVP Lò Quang Tú Dự Đại hội Đảng bộ Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đoàn đại biểu Đảng bộ BP Văn phòng Ủy ban Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban
Thứ 3 (07/7) 8h00 CVP Lò Quang Tú Dự Đại hội Đảng bộ Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đoàn đại biểu Đảng bộ BP Văn phòng Ủy ban Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban
Thứ 4 (08/7) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Học viện chính trị Công an nhân dân   Phòng họp 503, tầng 5, Trụ sở Ủy ban
14h30

CVP Lò Quang Tú

Họp về công tác khách sạn, phương tiên và quà tặng Đại hội DTTS toàn quốc lần II năm 2020 Trưởng các phòng: KTTV, QTBV; Đ/c Tô Minh Huấn, Phó TP QTBV; Đ/c Nguyễn Văn Huân, Phó TP HCTK. Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban
16h00 CVP Lò Quang Tú Dự Lễ Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệ lãnh đạo cấp Vụ Tập thể công chức, người lao động Văn phòng Hội trường tầng 3, trụ sở Ủy ban
Từ 08/7 -09/7

PCVP Phạm Bình Sơn

Đi học Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ và tương đương   Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế-Kế hoạch
Thứ 6 (10/7) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết cho ý kiến về nội dung, kịch bản: Phim tư liệu, ảnh trưng bầy, kỷ yếu, con đường văn hóa phục vụ Đại hội DTTS toàn quốc lần II năm 2020

- Đồng chí Nguyễn Văn Thức, Phó Chánh Văn phòng;

- Đ/c Trưởng phòng KTTV.
Phòng họp 503, tầng 5, Trụ sở Ủy ban
8h00

PCVP Ngô Quang Hải

 

Hội thảo góp ý hoàn thiện  dự thảo quy chế Văn thư, quy chế Lưu trữ của Ủy ban Dân tộc

- Đ/c Phạm Bình Sơn, Phó Chánh Văn phòng;

- Phòng Văn thư - Lưu trữ.
Phòng họp 502, trụ sở Ủy ban
14h30

CVP Lò Quang Tú

Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng về công tác cán bộ Các đồng chí Cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng Phòng họp 504, tầng 5, Trụ sở Ủy ban
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
Từ 06 - 09/7   Phó Vụ trưởng Điểu Mưu

- Tham dự  Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2020-2025; (Từ ngày 06-  07/7).

- Tham dự Hội nghị “Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống người dân sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp vùng Tây Nguyên” (Từ ngày 08- 09/7).

 

- Tại Trụ sở Cơ quan Ủy ban Dân tộc - Hà Nội.

- Tại Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (06/7) 14h00

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Lãnh đạo 02 phòng CN

Phòng họp

tại Vụ

Từ  5/7-7/7  

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2020-2025

- PVT Nguyễn Hoàng Hành

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên, Trưởng phòng Hành chính-TH

Hà Nội
Thứ 4 (08/7) 8h00

Vụ trưởng

Huỳnh Thị Sômaly

Phối hợp tham mưu Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách Dân tộc tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai tổ chức Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững vùng DTTS khu vực Nam Bộ, do Lãnh đạo Ủy ban chủ trì PVT Tào Việt Thắng; Nguyễn Hoàng Hành

Phòng họp tại Vụ

           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC

Thứ 2 (06/7)

8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- T/p tham dự theo Giấy mời;

- Toàn thể viên chức và người lao động của Học việnDân tộc.
349 Đội Cấn
9h30

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Chủ trì họp Hội đồng Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

- Q. Giám đốc Trần Trung;

- Thành viên Hội đồng Học viện theo Quyết định;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ.
349 Đội Cấn
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Thành phần tham dự theo Thông tri triệu tập.
349 Đội Cấn

Thứ 3 (07/7)

8h00 Q. Giám đốc Trần Trung Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- T/p tham dự theo Thông tri triệu tập.
349 Đội Cấn

Thứ 4 (08/7)

8h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội nghị tập huấn công tác kế hoạch, tài chính và đấu thầu năm 2020 của Uỷ ban Dân tộc

Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Khách sạn Khăn quảng đỏ, Hà Nội
16h30 Q. Giám đốc Trần Trung Tham dự họp tại Học viện Hành chính Quốc gia   77 Nguyễn Chí Thanh

Thứ 5 (09/7)

8h30

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Chủ trì họp Đảng uỷ định kỳ tháng 7/2020

- Q. Giám đốc Trần Trung;

- Đảng uỷ viên;

- Bí thư Đoàn Thanh niên.
Hội trường tầng 3 nhà A
Buổi chiều

Q. Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo   Thái Nguyên

Thứ 6 (10/7)

Cả ngày

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự Hội thảo khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Cao Bằng về phát triển nguồn nhân lực trình độ cao thông qua hệ dự bị đại học dân tộc

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- ThS. Phan Hồng Minh, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Dự bị đại học
Tỉnh Cao Bằng
  TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ 2 (06/7)

7h30

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Quản lý nhà nước   Học viện HCQG
14h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025 T/p tham dự theo Thông tri triệu tập. T/p tham dự theo Thông tri triệu tập.

Thứ 3 (07/7)

8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025 T/p tham dự theo Thông tri triệu tập. T/p tham dự theo Thông tri triệu tập.
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Thứ 2 (06/7)

09h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp đoàn để quán triệt các quy định, quy chế Đại hội (theo yêu cầu tại văn bản số 319-CV/ĐU ngày 02/7/2020 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc). - Các đồng chí đảng viên được triệu tập tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc. Tại NKDT
14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên trù bị).

- Phó Giám đốc Phùng Bá Tương; Đinh Thanh Huyền

- Các đảng viên được triệu tập.
349 Đội Cấn

Thứ 3 (07/7)

Cả ngày Giám đốc Bùi Thiện Lạc Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên chính thức).

- Phó Giám đốc Phùng Bá Tương; Đinh Thanh Huyền

- Các đảng viên được triệu tập.

349 Đội Cấn

Thứ 4 (08/7)

08h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kế hoạch, tài chính năm 2020 - Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Trưởng phòng TC-KT cùng dự. Khách sạn Khăn Quàng đỏ
9h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Họp về Dự án xây dựng Khách sạn Dân tộc - Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền Tại Số 2 Dương Đình Nghệ

Thứ 5 (09/7)

08h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kế hoạch, tài chính năm 2020 - Đ/c Bùi Thị Minh Nguyệt - Phó Trưởng phòng TC-KT, Phụ trách Kế toán cùng dự. Khách sạn Khăn Quàng đỏ
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.