LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020)

02:25 PM 04/05/2020 |   Lượt xem: 130 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (4/5) 10h00

Vụ trưởng Hà Việt Quân

Hội ý lãnh đạo Vụ HTQT Tập thể lãnh đạo Vụ HTQT UBDT
14h00

Vụ trưởng Hà Việt Quân

Họp Chi bộ Vụ HTQT Các đ/c đảng viên trong Chi bộ UBDT
15h00

Vụ trưởng Hà Việt Quân

Họp Vụ HTQT Tập thể Công chức Vụ HTQT UBDT
Thứ 3 (5/5) 8h00

Vụ trưởng Hà Việt Quân

Tháp tùng BT, CN dự Họp trực tuyến Chính phủ Thường kỳ tháng 4 năm 2020   Phòng 503
Thứ 4 (6/5) 14h00

Vụ trưởng Hà Việt Quân

Họp Tổ Thường trực Đề án   Phòng 503
Thứ 5 (7/5) 14h00

Vụ trưởng Hà Việt Quân

Dự họp với Ngân hàng Thế giới về tác động của Covid-19 tới vùng đồng bào DTTS và MN

- Lãnh đạo Vụ HTQT

Phòng 503
Thứ 6 (8/5) 8h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Đại hội Chi bộ Vụ HTQT Các đ/c đảng viên trong Chi bộ Phòng 502
14h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Tháp tùng BT, CN dự họp Thẩm tra của Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội về Chương trình MTQG phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2030.   Tòa nhà Quốc hội
  THANH TRA ỦY BAN
Thứ 4 (6/5)  

Chánh Thanh tra Nguyễn Đình Vượng

Đại hội Chi bộ Các đ/c đảng viên trong Chi bộ  
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (4/5) 10h00

CVP Lò Quang Tú

Làm việc về công tác ăn, nghỉ và quà tặng Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II Trưởng phòng KTTV; Đ/c Tuấn, Phó trưởng Phòng QTBV; Đ/c Huân, Phó trưởng Phòng HCTK Phòng làm việc CVP
14h30

CVP Lò Quang Tú

Họp Lãnh đạo Văn phòng chuẩn bị báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5

- Các đ/c Phó CVP;

- Đ/c Trưởng phòng HCTK.
Phòng 506
Thứ 3 (5/5) Cả ngày

CVP Lò Quang Tú;

PCVP Phạm Bình Sơn

Dự họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020   Phòng 503
Thứ 4 (6/5) 8h00 CVP Lò Quang Tú Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 Các đ/c Phó CVP Ủy ban Phòng họp tầng 11
10h00 CVP Lò Quang Tú Họp Chi ủy Chi bộ KTTV, QTBV, Đội xe mở rộng chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

- Các đ/c Chi ủy viên;

- Đ/c Phạm Bình Sơn Phó CVP;

- Tập thể Phòng KSTTHC.
Phòng 506
Thứ 5 (7/5) 14h30 CVP Lò Quang Tú Họp Chi bộ KTTV, QTBV, Đội xe Các đ/c đảng viên Chi bộ KTTV, QTBV, Đội xe Phòng 506
Thứ 6 (8/5) 8h00 CVP Lò Quang Tú Đại hội Chi bộ KTTV, QTBV, Đội xe nhiệm kỳ 2020-2022 Các đ/c đảng viên Chi bộ KTTV, QTBV, Đội xe Phòng 502
14h00

PCVP Phạm Bình Sơn

Dự báo cáo tại phiên họp thẩm tra của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về Chương trình MTQG phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2030   Phòng họp Thăng Long, tầng 1, Tòa nhà Quốc hội
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (4/5) 9h30

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Tiếp công dân - đồng bào DTTS tỉnh Sóc Trăng Đ/c Nhan Xuân Thanh, Trưởng phòng Địa bàn Phòng tiếp công dân tại Vụ
14h00

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

- PVT: Tào Việt Thắng; Nguyễn Hoàng Hành

- Lãnh đạo 02 phòng chức năng

Phòng họp tại Vụ

Thứ 5 (7/5) 7h30 Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng Tham dự phiên tòa hình sự sơ thẩm với tư cách Hội thẩm Nhân dân   Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ
Thứ 6 (8/5) 8h00 Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng Chủ trì họp chi bộ tháng 4/2020

Tất cả đảng viên chi bộ

Phòng họp tại Vụ

  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (4/5) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban côn tác tháng 05/2020

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về thực hiện Luật Giáo dục đại học

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Chủ tịch HĐHV;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.
349 Đội Cấn
Thứ 3 (5/5) 8h30

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Chủ trì họp giao ban khối Đào tạo và khối Bồi dưỡng tháng 05/2020 Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Khoa Dự bị đại học; Khoa Sau đại học; Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hóa DTTS; Trung tâm BDKT CTDT; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và PTNL vùng DT&MN Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp với Hội đồng nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20 tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá dân tộc Tỉnh Bắc Ninh
14h00

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Tham dự họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2021 của UBDT   349 Đội Cấn
Thứ 4 (6/5) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp với Trung tâm Thông tin, UBDT về triển khai thực hiện Đề án 414

- Giám đốc Trung tâm và chuyên viên chuyên quản của Trung tâm Thông tin -Thư viện;

- Đơn vị tư vấn.
349 Đội Cấn
8h30

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Tham dự họp Hội đồng thẩm định đề cương Dự án BVMT năm 2020 của Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DT&MN

-  Ban Chủ nhiệm Dự án;

- Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DT&MN
349 Đội Cấn
14h00

Q. Giám đốc Trần Trung

Dự kiến tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về Chương trình MTQG phát triển bền vững vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 T/p theo thông báo của Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc 349 Đội Cấn
14h00

Phó Giám đốc Bế Trung Anh

Tham dự họp Chi bộ khối phòng số 2 Đảng viên Chi bộ Khối phòng số 2 Phòng họp tầng 2 nhà A
Thứ 5 (7/5) 8h30

Q. Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp với Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, UBDT về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Tổ thẩm định của Chủ đầu tư; Tổ công tác xây dựng Học viện;

- Đại diện Nhà thầu tư vấn.
80 Phan Đình Phùng
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (4/5) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp CBCC TTTT CBCC Phòng họp GĐ
Thứ 3 (5/5) 8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp với HVDT về phối hợp triển khai Đề án 414

- PGĐ: Nguyễn Hoàng Hải

- Đại diện BQL DA CNTT (TTTT)

Phòng họp GĐ
14h30

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Tham dự họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2021 của UBDT   Phòng 504
Thứ 4 (6/5) 8h30

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp với HVDT về phối hợp triển khai Đề án 414

- PGĐ: Nguyễn Hoàng Hải

- Đại diện BQL DA CNTT (TTTT)

(đ/c Tấn đăng ký phòng họp UBDT)

 
Thứ 5 (7/5) 8h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp triển khai nhiệm vụ tháng 5 do TT, PCN Nông Quốc Tuấn chủ trì

- Ban Giám đốc TTTT

- Đ/c: Nam Trung, Lang Thị Minh.

Phòng họp tầng 11
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
           
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.