LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020)

07:49 AM 03/02/2020 |   Lượt xem: 197 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
   

 

     
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2 (3/2) 9h30 VT Hà Việt Quân Hội ý lãnh đạo Vụ HTQT Lãnh đạo Vụ HTQT Tại vụ
10h30 VT Hà Việt Quân Họp Vụ HTQT tháng 02/2020 Tập thể LĐ và CV Tại vụ
14h00   Họp cùng UNDP

- Đại Diện UNDT

- Chuyên viên Vụ HTQT
Tại vụ
Thứ 3 (4/2) 14h00 VT Hà Việt Quân Tháp tùng BTCN tham dự Họp cùng các đối tác Quốc tế về Đề án Tổng thể

- BTCN

- Đồng chí Bế Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ CSDT;

- Đại diện Tổ thường trực Đề án: Đ/c: Bùi Văn Lịch, Nguyễn Mạnh Huấn, Phạm Bình Sơn;

- Thư ký BTCNUB.
Phòng 503
Thứ 5 (6/2) 8h00 VT Hà Việt Quân Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 20210 – 2030 Hội đồng thẩm định Phòng 503
Thứ 6 (7/2 14h00 VT Hà Việt Quân Tham dự Họp thông qua dự thảo lần 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2030

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban;

- Tổ Thường trực xây dựng Đề án.
Phòng 503
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Thứ 2 (03/02) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Họp triển khai phòng, chống dịch bệnh virus Corona

- Đ/c Trương Thị Bích Hạnh PCVP;

- Tập thể LĐ Phòng QTBV và đ/c Ngà, Phòng QTBV.
Phòng làm việc của CVP
Thứ 3 (04/02) 8h30

CVP Lò Quang Tú

Họp chuẩn bị nội dung Hội nghị BCH Đảng bộ BPVP, triển khai công tác năm 2020 và Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ BPVP

- Đ/c Ngô Quang Hải Phó Bí thư Đảng bộ BPVP;

- Đ/c Lê Đình Hùng Ủy viên BCH Đảng bộ BPVP.
Phòng làm việc của CVP
14h00

PCVP Nguyễn Văn Thức

Làm việc với Ngân hàng thế giới tại Việt Nam và các nhà tài trợ nước ngoài cho việc xây dựng Chương trình MTQG phát triển  KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030   Phòng họp 503
Thứ 4 (05/02) 8h00

CVP Lò Quang Tú

Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về kết quả công tác tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020

- Lãnh đạo VP;

- Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng;

- Công chức, người lao động Văn phòng đại diện Thành phố Hồ Chí Minh dự trực tuyến.
Phòng họp 503
14h00

PCVP Ngô Quang Hải

Làm việc với các phòng: HCTK, VTLT, KSTTHC triển khai nhiệm vụ tháng 02/2020 Tập thể lãnh đạo các phòng: HCTK, VTLT, KSTTHC Phòng họp 504
15h00

CVP Lò Quang Tú

Dự Hội nghị Báo cáo Lãnh đạo Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 Các đ/c Lãnh đạo VP và công chức, người lao động Phòng QTBV (được phân công nhiệm vụ) Tòa Nhà Quốc hội
Thứ 5 (06/02) 8h00

PCVP Ngô Quang Hải

Họp góp ý dự thảo hồ sơ Danh mục bảo vệ Bí mật nhà nước lĩnh vực công tác dân tộc - Thành viên Tổ soạn thảo Phòng họp 504
14h30

CVP Lò Quang Tú

Hội nghị BCH Đảng bộ BPVP thông qua Chương trình công tác Đảng bộ BPVP  năm 2020, Nghị Quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị năm 2020 và Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ BPVP

- Các đ/c Ủy viên BCH ĐBBP Văn phòng;

- Đ/c Trang, đ/c Diệp Phòng KSTTHC.
Phòng họp 504
Thứ 6 (07/02) 14h00

PCVP Ngô Quang Hải

Họp Chi ủy Chi bộ HCTK, VTLT thông qua kế hoạch, nội dung văn kiện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 Các đ/c Chi ủy Chi bộ HCTK, VTLT Phòng làm việc PCVP
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
Thứ 2 (3/2)   Phó Vụ trưởng Điểu Mưu

Dự Hội nghị biểu dương tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu của tỉnh ủy Đắk Lắk năm 2020

 

Hội trường tỉnh ủy Đắk Lắk

Thứ 3 (4/2)  

Phó Vụ trưởng Phạm Thị Phước An

Dự gặp mặt đại diện văn nghệ sỹ, trí thức và báo giới tỉnh Đắk Lắk đầu xuân Canh Tý 2020

  Hội trường UBND tỉnh Đắk Lắk
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (3/2) 9h00

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

- PVT Tào Việt Thắng

 

- PVT Nguyễn Hoàng Hành

 

- Lãnh đạo 02 phòng CN

Tại vụ
Thứ 5 (6/2) 9h00

PVT Tào Việt Thắng

Chủ trì, phối hợp Công Đoàn bộ phận Vụ tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2019 - Toàn thể CC, NLĐ Vụ

Tại Vụ

  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (3/2) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì Hội nghị giao ban tháng 02/2020

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
Hội trường tầng 3 nhà A
14h00 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Làm việc với Học viện Quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT   31 Phan Đình Giót
Thứ 3 (4/2) 8h30 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Tham dự họp Chi bộ khối phòng số 2 Đảng viên Chi bộ Khối phòng số 2 Phòng họp tầng 2 nhà A
14h00 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Tham gia Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   135 Nguyễn Phong Sắc
Thứ 4 (5/2) 8h30 Phó Giám đốc Bế Trung Anh Chủ trì họp giao ban khối Đào tạo và khối Bồi dưỡng tháng 02/2020 Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Khoa Dự bị đại học; Khoa Sau đại học; Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hóa DTTS; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức CTDT; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng DT&MN. Hội trường tầng 3 nhà A
Thứ 5 (6/2) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Tổ công tác tham gia soạn thảo Thuyết minh Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/21-25 Thành viên Tổ công tác theo Quyết định Phòng họp tầng 2 nhà A
Thứ 6 (7/2) 8h30 Quyền Giám đốc Trần Trung Chủ trì họp Đảng ủy thông qua Đề cương Văn kiện và Đề cương Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Đảng ủy viên;

- Thành viên các Tiểu ban giúp việc Đại hội theo Quyết định.
Hội trường tầng 3 nhà A
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Thứ 2 (3/2) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp CBCC TTTT CBCC TTTT Phòng họp GĐ
Thứ 3 (4/2) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp BQLDA CNTT Ban QLDA CNTT Phòng họp GĐ
Thứ 4 (5/2) 9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp chi ủy TTTT Chi ủy TTTT Phòng họp GĐ
15h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Dự Hội nghị Báo cáo Lãnh đạo Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14    
Thứ 5 (6/2) 14h30 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Hội nghị CCVC TTTT Toàn thể CCVC TTTT  
Thứ 6 (7/2) 14h30 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Sinh hoạt chị bộ tháng 02/2020 Đảng viên TTTT Phòng họp GĐ
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3 (4/2) 8h00 Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Phong Dự giao ban Báo chí TW   Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Cảnh Chân, HN
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (3/2) 08h30

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Phó Giám đốc Phùng Bá Tương;

- Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền

- Trưởng, phó các đơn vị.
Tại NKDT
Thứ 6 (7/2) 09h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền Tại 349 Đội Cấn
14h00

Giám đốc Bùi Thiện Lạc

Tham dự họp thông qua dự thảo lần 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030   Phòng họp 503  UBDT
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.