LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021)

06:15 PM 01/08/2021 |   Lượt xem: 80 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (2/8) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 8/2021 Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện
14h00

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp trực tuyến về nội dung cập nhật 6 chuyên đề giảng dạy theo Đề án 771 năm 2021 Tổ trưởng, tổ phó 6 tổ cập nhật chuyên đề giảng dạy theo Đề án 771 Phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện
Thứ 3 (3/8) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp trực tuyến vể biên soạn giáo trình đại học Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Đào tạo; Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hóa DTTS; Trung tâm TT-TV. Phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện
14h00

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị nội dung nghiên cứu thực tế của giảng viên năm 2021

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng TCCB; Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hóa DTTS; Trung tâm TT-TV; Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DT&MN; Tạp chí Nghiên cứu dân tộc;

- Giảng viên sinh hoạt chuyên môn tại các Khoa chuyên môn.
Phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện
Thứ 4 (4/8) Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham gia họp tại Hội đồng Dân tộc Quốc hội   35 Ngô Quyền
13h00

Giám đốc Trần Trung

Tiêm phòng vắc-xin Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế Thành phần theo thông báo của Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên 78 Giải phóng
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
           
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
           
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.