LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)

12:39 AM 28/06/2019 |   Lượt xem: 285 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
Thứ 2
(01/7)
  Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải về công tác chuẩn bị Hội thi tại Bình Thuận

Lãnh đạo vụ  
Cả tuần   Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Đi công tác nước ngoài

   
Thứ 4 (3/7)   Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy
Làm việc với Ngân hàng Chính sách về tài trợ cho Hội thi tại Bình Thuận    
Thứ 6 (5/7)   Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy
Tổng hợp các hoạt động chuẩn bị Hội thi tại Bình Thuận    
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thứ 2
(01/7)
8h00 Phó Vụ trưởng phụ trách
Hà Việt Quân

Họp cùng Đại diện Ngân hàng Thế giới về nghiên cứu Chuỗi giá trị và triển khai OCOP vùng DTTS

Đại diện Ngân hàng Thế giới Trụ sở WB, 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội
9h00

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

 

Tổ chức đón đoàn Ban Dân tộc Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

TT, PCN Phan Văn Hùng

Lãnh đạo Ban Dân tộc Hà Nội, Vụ HTQT, Vụ CSDT, VPUB
Trụ sở UBDT
14h00 Phó Vụ trưởng phụ trách
Hà Việt Quân
Họp Chi bộ và Họp Vụ tháng 7 Lãnh đạo và chuyên viên Vụ HTQT Trụ sở UBDT
Thứ 5
(04/7)
Cả ngày Phó Vụ trưởng phụ trách
Hà Việt Quân
Họp với đối tác Hàn Quốc về Ý tưởng Dự án chuyển đổi sinh kế vùng DTTS    
Thứ 6
(05/7)
8h00 Phó Vụ trưởng phụ trách
Hà Việt Quân
Họp Hội đồng Khoa học Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ (Học viện Dân tộc) Thành viên trong Hội đồng Học viện Dân tộc
  THANH TRA ỦY BAN
(Cả tuần)   Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng
Đi công tác   Tỉnh Quảng Bình
Thứ 3
(02/7)
14h00 Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành
Họp với BT, CN về Dự án Điện mặt trời   Hội trường nhà D
Thứ 4
(03/7)
8h00 Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành
Họp thường vụ Đảng ủy   Hội trường nhà D
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
Từ 29/6-15/7 Phó chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải
Đi học tập tại Cộng hòa Séc theo Đề án 165   Cộng hòa Séc
Thứ 2
(01/7)
8h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn về:
- Công tác cán bộ;
- Rà soát việc làm thêm giờ của Văn phòng và các Vụ, đơn vị;
- Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019.

- Các Phó Chánh Văn phòng;
- Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Văn phòng.

Phòng họp nhà D
8h00 Phó chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức
Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm tham gia Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại tỉnh Quảng Trị   Tỉnh Quảng Trị
14h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú
Họp Lãnh đạo Văn phòng về triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019

- Các Phó Chánh Văn phòng;
- Trưởng các Phòng, Đội trưởng Đội xe.

Phòng họp nhà D
15h30 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú
Họp Lãnh đạo Văn phòng Các Phó Chánh Văn phòng Phòng họp nhà D
Thứ 3
(02/7)
9h00 Phó chánh Văn phòng
Trương Thị Bích Hạnh
Tiếp Đoàn Đại biểu Ban Dân tộc và Tôn giáo Khu Tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc   Phòng họp nhà D
14h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú
Báo cáo Lãnh đạo Ủy ban về trụ sở 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

- Các Phó Chánh Văn phòng
- Trưởng các Phòng: QTBV, KTTV

Phòng họp nhà D
16h30 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú
Công bố các Quyết định về công tác cán bộ Lãnh đạo cấp phòng Văn phòng Ủy ban

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban;

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Văn phòng;

- Tập thể Lãnh đạo, công chức và người lao động các Phòng, đơn vị: HCTK, KTTV, KSTTHC, Đội xe

Hội trường nhà C

Thứ 4
(03/7)
9h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú
Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

- Các Phó Chánh Văn phòng

- Trưởng các Phòng: QTBV, KTTV.

- Tập thể Lãnh đạo Phòng QTBV
Trụ sở 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
17h00 Phó chánh Văn phòng
Trương Thị Bích Hạnh
Tiếp Đoàn học sinh DTTS Trường Phổ thông DTNT Trung học cơ sở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Lãnh đạo và chuyên viên Phòng QTBV (Được phân công nhiệm vụ)  
Thứ 5
(04/7)
8h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng cơ quan Ủy ban Dân tộc   Hội trường nhà C
Thứ 6
(05/7)
14h00 Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú
Dự Hội thảo "Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS"   Phòng họp 400, nhà B, tầng 4, Ủy ban Trung ương MTTTQ Việt Nam, số 48 Tràng Thi, Hà Nội
  VỤ TỔNG HỢP
Thứ 2
(01/7)
Sáng Phó Vụ trưởng
guyễn Cao Thịnh
Từ ngày 01-05/7/2019 tham gia khóa học Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2019   Học viện Hành Chính Quốc gia
Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài
Từ ngày 01-05/7/2019 tham gia khóa Bồi dưỡng ngắn hạn theo Đề án 165   Cộng hòa Séc
Thứ 3
(02/7)
Sáng Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá
Họp Vụ    Phòng họp nhà C
Thứ 6
(05/7)
Sáng Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá
Họp với Lãnh đạo Ủy ban   Phòng họp nhà C
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
Cả tuần   Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch
Thường trực tổ công tác xây dựng Đề án tổng thể   UBDT
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
Thứ 2 (1/7) 8h30 Vụ trưởng Vũ Hữu Hoạt Chủ trì Hội ý lãnh đạo Vụ Lãnh đạo Vụ Phòng Vụ trưởng
(Từ 1-15/7)   Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng
Đi học tập tại Cộng hòa Séc theo Đề án 165    
(Từ 1-5/7)   Phó Vụ trưởng Đỗ Văn Đại Đi công tác địa phương    
Thứ 4
(3/7)
17h00 Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề
Tiếp đoàn học sinh DTTS Trường Phổ thông DTNT Trung học cơ sở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng    
Thứ 5
(4/7)
8h00 Vụ trưởng Vũ Hữu Hoạt Họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng cơ quan Ủy  ban Dân tộc    
Thứ 6
(5/7)
14h00 Vụ trưởng Vũ Hữu Hoạt Hội thảo "Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS"    
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ 2 (1/7) 9h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Phòng họp tại Vụ

14h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly Chủ trì họp về Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư để trình Lãnh đạo Ủy ban

Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

 

Phòng họp tại Vụ
Thứ 5 (4/7) Cả ngày Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Dự Hội thảo “Chia sẻ kết quả, kinh nghiệm thực hiện mô hình vận hành bảo trì và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng”

  Tỉnh Trà Vinh
  Phó Vụ trưởng Nguyễn Hoàng Hành

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ

  TP Cần Thơ
Thứ 6 (5/7) 7h00 Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly Dự Hội thảo “Chia sẻ kết quả, kinh nghiệm thực hiện mô hình vận hành bảo trì và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng”   Tỉnh Trà Vinh
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (1/7) 8h30 Q. Giám đốc
Trần Trung
Chủ trì Hội ý công tác tuần 27

- PGĐ Bế Trung Anh;
- Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện; Phòng TCCB; Phòng Công tác chính trị và HSSV; Phòng KH-TV; Trung tâm TT-TV;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng KH&HTQT; Trung tâm BDKTCTDT

Phòng họp nhà A
14h00 Q. Giám đốc
Trần Trung
Chủ trì họp liên tịch về công tác cán bộ

- PGĐ Bế Trung Anh;
- Đảng ủy viên;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Bí thư Đoàn Thanh niên;
- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng - đoàn thể, Phòng TCCB

Phòng họp nhà A
15h00 Q. Giám đốc
Trần Trung
Chủ trì họp về biên soạn chuyên đề Đề án 771

- PGĐ Bế Trung Anh;
- Tổ phó các Tổ soạn thảo; Thư ký các Tổ biên soạn chuyên đề Đề án 771;
- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Trung tâm BDKTCTDT; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng DT&MN; Phòng KH-TV; Văn phòng; Trung tâm TT-TV; Khoa Sau đại học.

Hội trường nhà A
Thứ 3 (2/7) 9h30 Q. Giám đốc
Trần Trung
Dự tiếp Đoàn đại biểu Ban Dân tộc và Tôn giáo Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc   80 Phan Đình Phùng
14h00 Q. Giám đốc
Trần Trung
Nghe báo cáo về tổ chức đoàn đi công tác Sầm Sơn, Thanh Hóa

- BCH Công đoàn Học viện;
- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Phòng Công tác chính trị và HSSV; Phòng KH-TV; Phòng TCCB; Văn phòng; Khoa Sau đại học; Khoa Dự bị đại học; Khoa Cơ bản; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Văn hóa DTTS.

Hội trường nhà A
Từ 2-4/7

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

Nghỉ phép   Hà Nội
Thứ 4 (3/7) 8h30 Q. Giám đốc
Trần Trung
Dự họp với Tổ biên soạn chuyên đề “Tổng quan về DTTS ở Việt Nam” theo Đề án 771

- Thành viên Tổ Soạn thảo theo Quyết định;
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Trung tâm BDKTCTDT; Phòng KH-TV

349 Đội Cấn
Thứ 5 (4/7) 8h00 Q. Giám đốc
Trần Trung
Dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc   80 Phan Đình Phùng
Thứ 6 (5/7) Cả ngày Q. Giám đốc
Trần Trung
Dự họp tại Trường Đại học Vinh, Bộ GD&ĐT   Tỉnh Nghệ An
14h00

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

Dự họp Hội đồng tự đánh giá đề tài cấp Bộ (ThS. Lưu Xuân Thủy, Chủ nhiệm Đề tài) Theo Giấy mời Hội trường nhà A
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
           
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

Thứ 3
(2/7)

8h00 Phó tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Dự giao ban Báo chí TW

  Ban Tuyên giáo TƯ, Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội
Từ 29/6-15/7 Phó tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong
Đi học tập tại Cộng hòa Séc theo Đề án 165   Cộng hòa Séc
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Từ 29/6-15/7

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

Tham dự Lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại Cộng hòa Séc theo Đề án 165 năm 2019   Tại Cộng hòa Séc
Thứ 2 (1/7) 8h30 Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền
Chủ trì họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- Phó Giám đốc Phùng Bá Tương
- Trưởng, phó các đơn vị

Tại NKDT
Thứ 3 (2/7) 8h00 Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền
Làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội về công tác dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc   Sở Xây dựng Hà Nội
Thứ 4 (3/7) 17h00 Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương
Tham dự buổi gặp mặt của Lãnh đạo Ủy ban với đoàn Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng   Hội trường C, UBDT
Thứ 5 (4/7) 8h00 Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền
Tham dự Họp Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng cơ quan Ủy ban Dân tộc - Đ/c Nguyễn Văn Chính, Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng TC-HC Hội trường C, UBDT
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.