LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 31/05/2021 đến ngày 04/6/2021)

03:35 PM 28/05/2021 |   Lượt xem: 119 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
           
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
           
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
           
  HỌC VIỆN DÂN TỘC
Thứ 2 (31/5) 8h30

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Chủ trì Hội nghị Đảng ủy Học viện định kỳ tháng 05/2021

- Giám đốc Trần Trung;

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Phó Bí thư Đoàn thanh niên;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
Hội trường tầng 3 nhà A
Buổi chiều

Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, UBDT Tổ trưởng Tổ Thẩm định của Chủ đầu tư 349 Đội Cấn
Thứ 3 (1/6) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 6/2021 Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện Hội trường tầng 3 nhà A
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Nghỉ phép   Hà Nội
14h00

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp trực tuyến về khảo sát vòng 1 xây dựng dữ liệu dân tộc Thành viên Tổ công tác; Tổ thư ký; Tổ chuyên gia theo thông báo của Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, BVMT vùng DTTS&MN Phòng làm việc
Thứ 4 (2/6) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về công tác biên soạn tài liệu bồi dưỡng 4 nhóm đối tượng thuộc Đề án 771 Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Khoa Văn hóa DTTS; Khoa QLNN về CTDT; Khoa Cơ bản; Trung tâm BDKT CTDT; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và PTNL vùng DTTS&MN; Trung tâm Tư vấn chuyển giao KHCN, BVMT vùng DTTS&MN; Trung tâm TT-TV; Phòng KH-TV Hội trường tầng 3 nhà A
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Nghỉ phép   Hà Nội
14h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự họp trực tuyến với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ GD&ĐT   Phòng làm việc
Thứ 5 (3/6) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp về biên soạn tài liệu năm 2021 Thành viên Tổ công tác; Tổ Thư ký; Tổ chuyên gia; giảng viên cơ hữu của 3 Khoa chuyên môn theo thông báo của Trung tâm BDKT CTDT Hội trường tầng 3 nhà A
14h00

Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam   01 Liễu Giai
Thứ 6 (4/6) 8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp trực tuyến về khảo sát vòng 2 xây dựng dữ liệu dân tộc Thành viên Tổ công tác; Tổ thư ký; Tổ chuyên gia theo thông báo của Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KHCN, BVMT vùng DTTSMN Phòng làm việc
14h00

Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Thư viện Khoa học Xã hội Việt Nam   03 Liễu Giai
  TRUNG TÂM THÔNG TIN
Từ 31/5-3/6 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Làm việc trực tuyến tại nhà    
Thứ 3 (1/6) 9h30 Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà Họp trực tuyến với Công ty FPT Các đ/c: Trung, Thắng, Hùng  
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
Thứ 2 (31/5) 10h00 Giám đốc Bùi Thiện Lạc Họp Giao ban Nhà khách Dân tộc

- PGĐ Đinh Thanh Huyền;

- Trưởng, phó các đơn vị.
Tại NKDT
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.