LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 8/01/2021)

08:38 AM 04/01/2021 |   Lượt xem: 74 |   In bài viết | 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
  VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
         

 

  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
           
  VỤ PHÁP CHẾ
           
  VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thứ 2

(ngày 04/01)

8h00 Vụ trưởng Hà Việt Quân Hội ý lãnh đạo Vụ HTQT - Tập thể lãnh đạo Vụ HTQT Vụ HTQT

Thứ 3

(ngày 05/01)
8h00

Vụ trưởng Hà Việt Quân

Làm việc với Ban tổ chức Lễ hội Tết Mông xuống phố Theo giấy mời  

Thứ 5 và thứ 6

(Từ ngày 07-08/01/2020)
 

Vụ trưởng Hà Việt Quân

Dự Hội nghị Ủy ban TƯ Hội LHTN Việt Nam - Theo giấy mời 62 Bà Triệu
 

PVT Trần Chi Mai

Tham dư Hội thảo góp ý Báo cáo nghiên cứu về ICCPR của Bộ Tư pháp - Theo giấy mời Ks Nalod, Đà Nẵng
  THANH TRA ỦY BAN
           
  VĂN PHÒNG ỦY BAN
           
  VỤ TỔNG HỢP
           
  VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
           
  VỤ TUYÊN TRUYỀN
           
  VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
           
  VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
Thứ hai (04/01) 9h00

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Phó Vụ trưởng: Tào Việt Thắng, Nguyễn Hoàng Hành

Lãnh đạo 02 phòng CN

Phòng họp tại Vụ
16h00

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì đón tiếp Đoàn Người có uy tín  trong đồng bào DTTS Thành phố Hà Nội

PVT Nguyễn Hoàng Hành Đại diện 02 phòng CN

tại TP. Cần Thơ
Thứ năm (07/01) 8h00

Vụ trưởng Huỳnh Thị Sômaly

Phối hợp, tham mưu Lãnh đạo Ủy ban chủ trì Hội thảo tổng kết, đánh giá và đề xuất thực hiện Chương trình 135, chính sách dân tộc khu vực Tây Nam Bộ

Phó Vụ trưởng: Tào Việt Thắng, Nguyễn Hoàng Hành Công chức, NLĐ của Vụ

tại TP. Cần Thơ
Thứ sáu (08/01)  

Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng

Chủ trì đón tiếp Đoàn Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau

PVT Nguyễn Hoàng Hành Đại diện 02 phòng CN

tại TP. Cần Thơ
  VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135

Thứ 2

(ngày 04/01)

  CVP Võ Văn Bảy Họp nội bộ triển khai công việc trong tuần Các đ/c PCVP  
  HỌC VIỆN DÂN TỘC

Thứ 2

(ngày 04/01)

8h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 01/2021 Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Hội trường tầng 3 nhà A
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Nghỉ phép   Hà Nội
14h00

Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ   133 Trần Duy Hưng
17h00

Giám đốc Trần Trung

Tham dự Tổng kết công tác năm 2020 của Vụ Dân tộc thiểu số; Văn phòng Điều phối chương trình 135   349 Đội Cấn

Thứ 3

(ngày 05/01)
7h30

Giám đốc Trần Trung

Tham gia khám sức khỏe định kỳ tại Học viện

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Toàn thể viên chức và HĐLĐ68 của Học viện
Tầng 2 Nhà C
14h00

Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo   35 Đại Cồ Việt
14h00

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Tham gia Hội đồng Đề tài khoa học cấp Bộ tại Ủy ban Dân tộc   349 Đội Cấn

Thứ 4

(ngày 06/01)
Cả ngày

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội nghị về công tác đảm bảo chất lượng

- Hội đồng đảm bảo chất lượng của Học viện;

- Thành viên mạng lưới đảm bảo chất lượng của Học viện.
Hội trường tầng 3 nhà A
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan   Phòng làm việc

Thứ 5

(ngày 07/01)
Cả ngày

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì Hội nghị về công tác đảm bảo chất lượng

- Hội đồng đảm bảo chất lượng của Học viện;

- Thành viên mạng lưới đảm bảo chất lượng của Học viện.
Hội trường tầng 3 nhà A
Cả ngày

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan   Phòng làm việc

Thứ 6

(ngày 08/01)
08h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

- Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh;

- Toàn thể viên chức và HĐLĐ68 của Học viện
Hội trường tầng 3 Nhà A
9h30

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp chuẩn bị công tác tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2021

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Khoa Cơ bản.
Hội trường tầng 3 Nhà A
14h00

Giám đốc Trần Trung

Làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội   144 Xuân Thủy
Buổi chiều

Chủ tịch HĐHV Bế Trung Anh

Làm việc với Thư ký HĐHV Thư ký HĐHV Phòng làm việc
17h00

Giám đốc Trần Trung

Chủ trì họp Đoàn kiểm định chất lượng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường   144 Xuân Thủy
  TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ 2 (ngày 04/01)

9h00

Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà

Họp giao ban  TTTT

- CBCC ;

- đ/c Tấn.
Phòng 606
  BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
           
  TẠP CHÍ DÂN TỘC
           
  NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
           
  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
           

 

- Lịch để trống khi Lãnh đạo vụ, đơn vị Làm việc tại cơ quan;
- Khi có sự thay đổi, đề nghị các vụ, đơn vị gửi về email banbientap@cema.gov.vn để cập nhập.